50 Năm phong trào 3 sẵn sàng

Thông báo: Hội thảo khoa học “Phong trào Ba sẵn sàng: Lịch sử và ý nghĩa thời đại”

Lastest update: 26/03/2014 8:33:46 SA

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là nơi đầu tiên khởi xướng phong trào Thanh niên chống Mỹ cứu nước Ba sẵn sàng (do Đoàn thanh niên trường phát động). Từ những kết quả thực tế tại trường ĐHSP Hà Nội, phong trào Ba sẵn sàng được Thành đoàn Hà Nội và Trung ương Đoàn phát động trên toàn thành phố Hà Nội và cả nước, trở thành cuộc vận động cách mạng rộng lớn nhất, hào hùng nhất trong lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên Việt Nam


Thiết thực kỷ niệm 50 năm Trường ĐHSP Hà Nội phát động phong trào Ba sẵn sàng (1964-2014), Trường ĐHSP Hà Nội trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức và thư mờiviết bài tham gia Hội thảo “Phong trào Ba sẵn sàng: Lịch sử và ý nghĩa thời đại”.

 I. Mục đích của Hội thảo

1. Nghiên cứu lịch sử phong trào Ba sẵn sàng, đánh giá những ý nghĩa thời đại và giá trị thực tiễn của phong trào Ba sẵn sàng.

2. Khẳng định những cống hiến và đóng góp của Đoàn Thanh niên trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói riêng và Thành đoàn Hà Nội nói chung đối với việc khởi xướng và phát triển phong trào Ba sẵn sàng. 

II. Nội dung của Hội thảo

1. Những nghiên cứu về lịch sử phong trào Ba sẵn sàng và sự phát triển các phong trào cách mạng của thanh niên : Xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ, phong trào tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa, phong trào Thanh niên tình nguyện...

 2. Giá trị của phong trào đối với thời đại hiện nay, trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước trong thời kỳ mới.

 3. Đề xuất, xây dựng phong trào mới trên nền tảng phát huy truyền thống Phong trào Ba sẵn sàng trong thời kỳ đổi mới.

III. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

1. Thời gian: Dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 4/2014

2. Địa điểm: Hội trường K1 - Trường ĐHSP Hà Nội (136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

IV. Thành phần tham gia Hội thảo

1. Các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục, các nhân chứng lịch sử, cán bộ Đoàn thanh niên các thời kỳ.

2. Đại biểu, các cơ quan Trung ương và Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, các thế hệ đoàn viên, sinh viên và các đại biểu quan tâm.

V. Thể lệ, thời gian và địa điểm gửi bài

 1. Mỗi bài nghiên cứu tham gia hội thảo không quá 4.000 từ, viết bằng tiếng Việt, được chế bản trên khổ A4; font: Times New Roman; cỡ chữ: 13.

2. Phần đầu bài nghiên cứu: Tiêu đề của bài in đậm, size 15; dưới tiêu đề ghi rõ họ tên tác giả, thông tin cá nhân, địa chỉ cơ quan, điện thoại và thư điện 

3. Thời hạn gửi bài toàn văn: Đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2014.

Bài nghiên cứu toàn văn xin gửi bằng file MS Word qua thư điện tử: basansang.dhsphn@gmail.com hoặc văn phòng Đoàn thanh niên Trường. 

Chi tiết xin liên hệ với Văn phòng Đoàn trường – Phòng 315 nhà Hiệu bộ - điện thoại: 043.7547823 (máy lẻ 315). Email: vp.doan@hnue.edu.vn.

VI. Tổ chức thực hiện

Nhà trường giao Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường ĐHSP Hà Nội là đầu mối tổ chức, phối hợp các đơn vị trong trường để triển khai, hoàn thành kế hoạch.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trân trọng thông báo và mong nhận được sự tham gia hiệu quả của các nhà khoa học và quý vị đại biểu.

Xin trân trọng cảm ơn !

HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu (để báo cáo)

- Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường

- Các đơn vị trong toàn trường

- Như kính gửi

- Lưu VT

Publish: 14/03/2014 Views: 1242
Tin cùng chuyên mục
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream