Giáo dục

Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015

Lastest update: 05/03/2015 10:23:59 SA

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối đại học, cao đẳng năm học 2014 -2015; Kế hoạch số 282 KH/TWĐTN-TNTH ngày 30 tháng 1 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015; Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên. Tạo điều kiện cho đoàn viên, sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

- Là hoạt động thiết thực thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham gia thực hiện đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”; chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015), 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2015), 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2015); chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

- Hội thi phải đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, công bằng, phù hợp với đối tượng là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc. Công tác triển khai, tuyên truyền cho Hội thi phải kịp thời, hiệu quả, thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đoàn viên, sinh viên.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Bảng cá nhân

1.1. Đối tượng: Tất cả đoàn viên, sinh viên các cơ sở Đoàn đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc.

1.2. Thời gian: từ tháng 03/2015 đến hết tháng 04/2015

2. Bảng đội tuyển

2.1. Đối tượng: Thành viên của đội tuyển được lựa chọn trên các tiêu chí sau:

- Không phải là sinh viên đang theo học các chuyên ngành: Triết học Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng; Chính trị học; Kinh tế chính trị.

- Sinh viên tham dự ít nhất 01 lần phần thi cá nhân và đạt từ 70% điểm bài thi trở lên.

2.2. Thời gian:

* Vòng thi cấp trường: từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2015 (các trường chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức)

* Vòng thi cấp Thành phố: cuối tháng 4 năm 2015. Các đơn vị đăng ký thi cấp Thành phố qua ban Thanh niên Trường học trước 15h00 ngày 20/3/2015 (thứ Sáu).

* Vòng thi cấp cụm đồng bằng sông Hồng: tháng 4 năm 2015 (do thành phố chọn cử dựa vào kết quả bảng cá nhân)

III. TÊN GỌI, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1.     Tên gọi hội thi: Ánh sáng soi đường

2.     Nội dung thi

- Những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động của các lãnh tụ cách mạng phong trào công nhân trong và ngoài nước. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Những hiểu biết về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam; kiến thức chung về xã hội, văn hóa Việt Nam; kiến thức chung về biển, đảo Việt Nam.

- Tình hình đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển; thành tựu về kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Những vấn đề liên quan đến đoàn viên, sinh viên.

3. Hình thức dự thi

3. 1. Bảng cá nhân

* Hình thức

- Các thí sinh tham gia thi thực hiện đăng ký, truy cập và thực hiện bài thi trực tuyến tại địa chỉ http://www.anhsangsoiduong.cpvm.vn

- Căn cứ theo số điểm cao nhất của người chơi được lưu trên hệ thống của website để trao giải thưởng hàng tuần và trao giải thưởng toàn quốc.

- Tổng cộng có 07 tuần thi, mỗi tuần thi bắt đầu từ 09g00 ngày chủ nhật, kết thúc vào lúc 16g00 ngày thứ bảy của tuần kế tiếp. Tuần đầu tiên bắt đầu vào ngày 01/3/2015 (Chủ nhật), tuần cuối cùng kết thúc vào ngày 17/4/2015 (thứ Bảy). Mỗi thí sinh được phép dự thi tối đa 03 lần trong 01 tuần, điểm cao nhất trong 03 lần dự thi sẽ là điểm để xếp hạng, trao giải tuần. Kết quả hàng tuần được công bố vào ngày thứ ba của tuần kế tiếp. Sau 7 tuần thi, 100 thí sinh có điểm số tổng cộng cao nhất (điểm tổng cộng của 7 tuần thi) sẽ tham dự vòng chung kết xếp hạng trực tuyến vào ngày 10/5/2015 (Chủ nhật).

- Bài thi mỗi tuần gồm hai vòng thi:

+ Vòng 1: Thí sinh sẽ trả lời 30 câu hỏi; mỗi câu hỏi trong thời gian 30 giây; trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được đáp án được 0 điểm. Trả lời hết 30 câu sẽ chuyển sang vòng 2.

+ Vòng 2: Thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi; mỗi câu hỏi trả lời trong 30 giây; mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm, không đưa ra được đáp án không bị trừ điểm và được quyền trả lời câu hỏi kế tiếp. Điểm bắt đầu vòng 2 là điểm cuối cùng thí sinh đạt được ở vòng 1.

Thời gian sẽ được tính từ lúc người chơi bắt đầu cho đến khi kết thúc vòng 2. Nếu điểm số bằng 0, phần thi sẽ dừng lại. Người chơi có thể dừng cuộc thi bất kỳ lúc nào. Điểm số và thời gian ở thời điểm dừng cuộc chơi là kết quả xếp hạng cuối cùng.

* Những quy định chung

+ Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ mà Ban tổ chức           thông báo.

+ Nghiêm cấm việc mời người khác thi hộ, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi.

+ Trường hợp mất kết nối:

 Các thí sinh có thể tham dự phần thi của mình trên máy vi tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet.

Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp thí sinh đang thi mà xảy ra lỗi mất kết nối do đường truyền mạng hoặc thiết bị tham gia dự thi.

3. 2. Bảng đội tuyển

* Vòng thi cấp trường

 Ở vòng thi này, các đội tuyển sẽ thi theo hình thức đối kháng sân khấu. Mỗi trận đấu từ 3 – 4 đội tuyển, tùy vào số lượng đăng ký cụ thể của các chi đoàn, liên chi. Trường hợp đơn vị có số lượng đăng ký nhiều hơn 04 đội tuyển, đơn vị tiến hành bốc thăm, chia bảng thi đấu, mỗi trận thi đấu gồm 3 phần thi:

Phần 1: Chào hỏi “Chúng tôi là sinh viên”

Trong phần này, các đội sẽ có thời gian tối đa là 5 phút để giới thiệu về đơn vị. Không giới hạn về cách thức trình bày, các đội có thể dùng âm nhạc, tiểu phẩm, thuyết trình để giới thiệu chung về đội tuyển, nêu được ý nghĩa, mục đích và thông điệp của cuộc thi. Số lượng thành viên tham gia trên sân khấu không quá 20 người, trong đó ít nhất có 5 thành viên của đội tuyển. Quá thời gian quy định, mỗi 15 giây trừ 2 điểm.

Điểm tối đa của phần thi này là 20 điểm.

Phần 2: Kiến thức “Theo dòng lịch sử”

Phần thi này gồm hai lượt thi:

Lượt 1: Các đội tham gia trả lời 05 câu hỏi dạng hỏi- đáp. Mỗi câu hỏi 10 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi từ 40- 90 giây, tùy theo độ khó và lượng đáp án cần cung cấp. Các đội giành quyền ưu tiên trả lời bằng cách ra tín hiệu chuông sau khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi và ra hiệu lệnh “Hết”. Trả lời đúng hoàn toàn được trọn số điểm, trả lời sai hoặc đúng một phần không có điểm. Trong trường hợp đội giành quyền ưu tiên trả lời sai hoặc chưa đầy đủ đáp án, hai đội còn lại có quyền bổ sung bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình “Mời hai đội bổ sung”. Thời gian cho đội bổ sung trả lời câu hỏi từ 30- 45 giây. Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Lần trả lời cuối cùng của từng đội là thông tin được ghi nhận để đánh giá kết quả.

Lượt 2: Mỗi đội có 2 lần lựa chọn câu hỏi dạng hỏi- đáp. Mỗi câu hỏi 20 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời của mỗi câu hỏi từ 45- 90 giây. Trả lời đúng được trọn số điểm, trả lời sai hoặc đúng một phần không có điểm. Đội lựa chọn câu hỏi trả lời sai hoặc chưa đầy đủ, 2 đội còn lại giành quyền trả lời bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình “Mời hai đội bổ sung”. Thời gian cho đội bổ sung trả lời câu hỏi từ 30- 45 giây. Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Lần trả lời cuối cùng của từng đội là thông tin được ghi nhận để đánh giá kết quả. Đội tuyển được đặt ngôi sao hy vọng 01 lần trước khi chọn câu hỏi. Câu hỏi ngôi sao hy vọng được nhân đôi số điểm khi trả lời đúng. Đội giành quyền bổ sung câu hỏi ngôi sao hy vọng chỉ được 20 điểm/câu.

Phần 3: Ánh sáng soi đường

Mỗi đội sẽ lần lượt bốc thăm chủ đề của mình (chủ đề vòng thi cấp nào do BTC cấp đó chuẩn bị). Đội có tổng số điểm cao nhất của hai phần thi trước sẽ trình bày đầu tiên. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Leenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh dể giải quyết một vấn đề thực tiễn. Các đội sẽ có thời gian 2 phút để chuẩn bị và tối đa 4 phút trình bày quan điểm của mình về chủ đề đã chọn. Nếu quá thời gian, cứ mỗi 30 giây sẽ bị trừ 2 điểm trên tổng số điểm của phần thi. Sau phần trình bày, mỗi đội sẽ trả lời thêm 01 câu hỏi từ Ban giám khảo. Thời gian trả lời câu hỏi không quá 1 phút 30 giây.

Điểm tối đa của phần thi hùng biện là 50 điểm.

Ghi chú: Trường hợp 2 đội cùng có số điểm dẫn đầu trận đấu, phân định đội chiến thắng bằng câu hỏi phụ.

2.2. Vòng thi cấp thành phố

Căn cứ số lượng đăng ký của các đơn vị, Thành đoàn sẽ bốc thăm, chia bảng thi, lựa chọn đội thi vòng chung kết Hội thi cấp Thành phố.

Nội dung vòng thi cấp thành phố tương tự với vòng thi cấp trường.

2.3. Vòng thi cấp cụm đồng bằng sông Hồng (theo Kế hoạch và Thể lệ của Ban tổ chức cấp Trung ương)

IV.GIẢI THƯỞNG

1. Bảng cá nhân:

Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân có số điểm cao nhất, cụ thể như sau:

* Giải thưởng Tuần:

- 01 giải Nhất trị giá 500.000đ.

- 02 giải Nhì trị giá 300.000đ.

- 03 giải Ba trị giá 150.000đ.

* Giải toàn quốc:

- 01 giải Nhất trị giá 7.000.000đ và 1 chuyến du lịch về nguồn.

- 02 giải Nhì trị giá 4.000.000đ.

- 03 giải Ba trị giá 2.000.000đ.

- 05 giải Khuyến khích trị giá 1.000.000đ.

Các cá nhân đạt giải toàn quốc nhận được bằng khen của Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giải thưởng dành cho Trường có đông sinh viên tham dự hội thi nhất, trị giá 10.000.000đ.

Giải thưởng dành cho tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có đông sinh viên dự thi nhất, trị giá 10.000.000đ.

2. Bảng tập thể:

2.1. Vòng thi cấp trường  (Theo Kế hoạch của BTC cấp Trường)

2.3. Vòng thi cấp Thành phố

2.2. Vòng thi cấp cụm đồng bằng sông Hồng  (Theo Thể lệ của BTC cấp Trung ương)

Publish: 05/03/2015 Views: 4901
Tin cùng chuyên mục
Giáo dục
Chalk Video
Thời tiết
Tokyo Olympics live stream