Giáo dục

Chương trình sinh hoạt chính trị và giao lưu về chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tuổi trẻ, với khoa học và giáo dục”

Lastest update: 20/03/2014 8:47:08 SA

Thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội, căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2013 – 2014, nhân dịp Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2014), Nhà trường tổ chức buổi sinh hoạt giáo dục chính trị – tư tưởng, đạo đức cho sinh viên toàn Trường nhằm nâng cao hiểu biết chủ trương, đường lối của Đảng về giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

1. Thi gian: 13h30 – 17h00 ngày 09 tháng 01 năm 2014 (thứ Năm)

2.Đa đim: Nhà luyện tập và thi đấu thể thao đa năngTrường ĐHSP Hà Nội

3. Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị, cán bộ giáo vụ khoa, cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên toàn Trường.

- Sinh viên khóa 60, khóa 61 và các học sinh, sinh viên quan tâm.

4. Nội dung chương trình:

Phần 1: Học tập Nghị quyết lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về  “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Báo cáo viên: TS. Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương).

Phần 2: Giao lưu với nhà khoa học về chủ đề: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tuổi trẻ, với khoa học và giáo dục

Các nhà giáo, nhà khoa học tham gia giao lưu là tác giả của cuốn sách: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp khoa học, giáo dục và đào tạodo Nhà xuất bản Đại học Sư phạm ấn hành (nhân kỷ niệm 100 ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp): GS.VS.TSKH.NGND Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Việt Nam; Nhà Sử học Dương Trung Quốc - Đại biểu Quốc hội khoá XI – XIII, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; GS.TS.NGND Nguyễn Lân Dũng - Đại biểu Quốc hội khoá X – XII, Tổng thư ký Hội Vi sinh vật học Việt Nam, Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam; Đại tá Trịnh Nguyên Huân – Thư ký khoa học của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại diện Gia đình Đại tướng,……

Ghi chú: Từ 8h00 – 22h30 ngày 09/01/2013, Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên tổ chức hoạt động Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2014) theo kế hoạch đã được phê duyệt; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm tổ chức Ngày hội giảm giá Sách có ưu đãi đặc biệt phục vụ cán bộ, học sinh, sinh viên toàn trường và triển lãm, giới thiệu sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở gần khu vực diễn ra Chương trình.

Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các khoa thông báo cho sinh viên khóa 60 và khóa 61được nghỉ học trên lớp vào thời gian diễn ra Chương trình, chủ động phối hợp với Phòng Đào tạo để sắp xếp lịch học bù; cử cán bộ phụ trách công tác học sinh, sinh viên và quản lí sĩ số theo khu vực phân công của Ban tổ chức.

Publish: 19/03/2014 Views: 1087
Tin cùng chuyên mục
Giáo dục
Chalk Video
Thời tiết
Tokyo Olympics live stream