Giáo dục

Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú đợt II năm học 2013 - 2014

Lastest update: 28/03/2014 5:55:46 CH

Thực hiện kế hoạch năm học 2013 - 2014, Ban Chấp hành Đoàn trường ĐHSP Hà Nội tổ chức Lớp bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú năm học 2013 - 2014 (Đợt II)

I. Thời gian dự kiến:

           Từ 7h30 ngày 17/4 – 27/4/2014

II.  Địa điểm dự kiến: Hội trường nhà K và nhà B - Trường ĐHSP Hà Nội.

            III. Yêu cầu: Các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức bình xét công khai trong chi đoàn và   Liên chi đoàn theo đúng "Tiêu chuẩn đánh giá đoàn viên, cơ sở đoàn và hướng dẫn thực hiện" (Được Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn trường thông qua ngày 14/09/2013, có trích lục kèm theo). Hồ sơ gửi về Văn phòng Đoàn trường chậm nhất là 16h00 ngày 14/4/2013 (Thứ Hai), gồm có:

1. Danh sách đoàn viên được bầu tham gia bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú (đợt II) có xác nhận của cấp ủy đơn vị (có mẫu kèm theo). Các đơn vị gửi kèm danh sách bằng bản mềm dưới dạng file word 2003 (font: Times New Roman, size:14) qua địa chỉ email: vp.doan@hnue.edu.vn.

2. Biên bản họp chi đoàn bầu đoàn viên tham gia lớp bồi dưỡng đoàn viên ưu tú.

3. Biên bản kiểm phiếu bầu đoàn viên tham gia lớp bồi dưỡng đoàn viên ưu tú.

4. Phiếu bầu.

5. Bản photo các loại khen thưởng, giấy chứng nhận (nếu có)

Ghi chú: Các đoàn viên được cử tham dự lớp bồi dưỡng đầy đủ, đúng giờ, trang phục nghiêm túc, ngồi theo đơn vị, mang theo sổ công tác. Các đơn vị không gửi danh sách đúng quy định và đúng thời hạn coi như không cử đoàn viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Cơ sở Đoàn trực thuộc cử  01 đồng chí làm trưởng nhóm (có số điện thoại, địa chỉ email)

Văn bản cụ thể và các mẫu văn bản vui lòng dowload tại đây:

Ke hoach to chuc lop doan vien uu tu dot 2 - nam 2014.doc 

Publish: 27/03/2014 Views: 1901
Tin cùng chuyên mục
Giáo dục
Chalk Video
Thời tiết
Tokyo Olympics live stream