Giảng viên nghiên cứu khoa học

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ Trường ĐHSP Hà Nội lần thứ IX

Lastest update: 27/04/2017 10:35:14 SA

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và Nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ, Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học của cán bộ trẻ lần thứ IX, năm 2018 với chủ đề: “Cán bộ trẻ với đổi mới giáo dục và cách mạng 4.0”

I. MỤC ĐÍCH

- Công bố những kết quả nghiên cứu khoa học mới của cán bộ trẻ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về các lĩnh vực chuyên môn: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học giáo dục.

- Tạo điều kiện trao đổi chuyên môn, học thuật và hợp tác nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ giữa các đơn vị trong và ngoài trường.

- Tuyển chọn những báo cáo khoa học có chất lượng đăng trong Tạp chí khoa học của Nhà trường.

II. THÀNH PHẦN

- Cán bộ, giảng viên có độ tuổi đến 35 tuổi, đang công tác và sinh hoạt Đoàn tại các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Khuyến khích các cán bộ của Trường đang học tập và nghiên cứu ở nước ngoài gửi bài tham gia.

- Khách mời của Hội thảo: Các chuyên gia, các nhà khoa học và cán bộ trẻ của các trường Đại học, Viện nghiên cứu.

III. THỜI GIAN

- Hội thảo khoa học cán bộ trẻ cấp cơ sở: tùy theo điều kiện và kế hoạch của đơn vị có thể tổ chức 1 năm/1 lần.

- Hội thảo cấp Trường (2 năm/1 lần): Dự kiến tháng 5 năm 2018.

IV. THỂ LỆ THAM DỰ

1.Quy định về bài báo khoa học

 - Mỗi bài báo độ dài 5 - 10 trang; viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh được chế bản trên khổ A4; font: Times New Roman; size: 12; line spacing: 1.2; left 3.5 cm - right 2.5 cm top 2.0 cm - bottom 2.0 cm).

- Phần đầu bài báo: Tiêu đề của bài báo in hoa, đậm, size 13; dưới tiêu đề cần ghi rõ họ tên tác giả, địa chỉ cơ quan, điện thoại (cơ quan và di động) và email của tác giả chính để liên hệ.

- Nguồn tài liệu trích dẫn là số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo, được đặt trong ngoặc vuông. Ví dụ: [1; tr.15-16]

- Bài viết phải kèm theo tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Mỗi phần tóm tắt không dài quá 10 dòng. Từ khóa: 3-5 từ/cụm từ.

- Các tác giả cập nhật thông tin tóm tắt về hướng nghiên cứu chính ở trang cuối của bài báo cáo (3 dòng).

Lưu ý: Đoàn Trường dự kiến đề xuất với Ban Giám hiệu, Phòng Tạp chí và Thông tin Khoa học Công nghệ chủ trương xuất bản số Tạp chí khoa học bằng Tiếng Anh cho cán bộ trẻ, đề nghị các đơn vị gửi tham gia ít nhất 1 bài báo có chất lượng bằng Tiếng Anh.

2. Địa chỉ gửi bài

       Các đơn vị sau khi tổ chức hội thảo khoa học cấp cơ sở cần gửi về văn phòng Đoàn Trường:

- Danh sách các báo cáo gửi tham dự cấp Trường (có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng khoa học của đơn vị);

- 01 bản in A4 toàn văn báo cáo;

- Bản mềm của các báo cáo gửi theo địa chỉ Email: vp.doan@hnue.edu.vn

3.Thời hạn gửi bài

Trước ngày 30 tháng 3 năm 2018.

            Thông tin chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội: Phòng 315 nhà Hiệu bộ (136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội), ĐT: 043.754.7823 nhánh 315.

Publish: 27/04/2017 Views: 5294
Tin cùng chuyên mục
Học tập NCKH
Chalk Video
Thời tiết
Chalk Audio Blog