Học tập & Nghiên cứu khoa học

QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO TRẺ (Ban hành kèm theo Quyết định số 198/XVII -QĐ-TNSP ngày 16/03/2017)

Lastest update: 29/05/2017 10:10:50 SA

Giải thưởng Sáng tạo trẻ là giải thưởng danh dự của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHSP Hà Nội do các đồng chí cựu cán bộ Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội sáng lập tại Hội nghị gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội ngày 05/3/2017 và đã được Hội nghị BCH Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội khoá XVII thông qua.

I. MỤC ĐÍCH CỦA GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng Sáng tạo trẻ là giải thưởng nhằm phát hiện, tôn vinh, trao tặng cho các cá nhân có sự sáng tạo và đạt thành tích cao trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn thể và hoạt động cộng đồng vì sự phát triển chung của Trường ĐHSP Hà Nội.        

Tạo động lực phát triển tài năng trẻ; thúc đẩy các phong trào thi đua, tăng cường hoạt động vì cộng đồng trong đoàn viên thanh niên.

Thu hút sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các cá nhân, tổ chức đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ.

II. BAN ĐIỀU HÀNH GIẢI THƯỞNG

            1. Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Sáng tạo trẻ

- Chủ tịch: Bí thư Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội đương nhiệm.

- Phó Chủ tịch: Chủ tịch Câu lạc bộ cán bộ Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội.

- Ủy viên: 01 đồng chí Phó Bí thư Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội đương nhiệm; 01 đồng chí cựu Bí thư Đoàn (luân phiên); 02 cán bộ giảng dạy có học vị Tiến sỹ trở lên (việc chọn mời phải mang tính đại diện đối với lĩnh vực xét duyệt), Chủ tịch Quỹ Giải thưởng Sáng tạo trẻ. Mỗi đợt xét duyệt Giải thưởng Sáng tạo trẻ, Bí thư Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội sẽ ra quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt theo thành phần trên.

* Chủ tịch danh dự Hội đồng xét duyệt Giải thưởng: Mỗi đợt xét duyệt giải thưởng, Ban Thường vụ Đoàn Trường mời 01 nhà khoa học có uy tín làm Chủ tịch danh dự.

            2. Ban quản lý Quỹ Giải thưởng Sáng tạo trẻ: đồng thời là Ban quản lý Quỹ Giải thưởng 26 tháng 3 gồm Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Thư kí kiêm Thủ quỹ.

            3. Ban Thường trực Giải thưởng Sáng tạo trẻ:

- Chủ tịch Hội đồng xét duyệt Giải thưởng.

- Phó Chủ tịch Hội đồng xét duyệt Giải thưởng.

- Chủ tịch Quỹ Giải thưởng.

- Phó Chủ tịch Quỹ Giải thưởng.

- Thư ký kiêm Thủ quỹ.


III. NGUỒN KINH PHÍ GIẢI THƯỞNG

            1. Kinh phí Giải thưởng được sử dụng chung cùng quỹ Giải thưởng 26 tháng 3. Từ tháng 4 năm 2017 đổi tên Quỹ thành Quỹ Giải thưởng Thanh niên Sư phạm.

            Các nguồn đóng góp được công bố công khai trong Bản tin Thanh niên (trước tháng 3 năm 2017 có tên gọi là Bản tin Giải thưởng 26 tháng 3) và trên Website của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội.

            2. Kinh phí của Quỹ do đồng chí Thư ký Quỹ quản lý và do Ban Thường vụ Đoàn Trường giám sát. Quỹ Giải thưởng được sử dụng để làm giải thưởng và chi phí cho việc tổ chức xét duyệt, in Bản tin và các tài liệu khác, tổ chức Lễ trao Giải thưởng.

  IV. CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIẢI THƯỞNG

            Bản tin Thanh niên là tài liệu chính thức của Giải thưởng để công bố các nội dung liên quan đến Giải thưởng Sáng tạo trẻ, một năm ra một số.

- Trưởng Ban biên tập: Chủ tịch Quỹ Giải thưởng.

- Phó Trưởng Ban biên tập và chịu trách nhiệm xuất bản: Bí thư Đoàn Trường đương nhiệm.

- Ủy viên: Phó Bí thư Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội đương nhiệm, Thư ký Quỹ Giải thưởng.

- Đồng chí Chủ tịch danh dự Hội đồng xét duyệt và các đồng chí đạt Giải thưởng được in tóm tắt tiểu sử và thành tích trong Bản tin.

V. TIÊU CHUẨN ĐƯỢC XÉT GIẢI THƯỞNG

1.Tiêu chuẩn chung:

- Là cán bộ, đoàn viên, sinh viên đang sinh hoạt trong các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội, có độ tuổi từ dưới 35 tuổi.

- Có phẩm chất đạo đức tốt; có tinh thần trách nhiệm, có ý chí vươn lên trong công tác, học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học.

- Chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Tiêu chuẩn cụ thể:

            Ngoài các tiêu chuẩn chung trên, các ứng viên của giải thưởng cần đạt được các tiêu chí cụ thể ở từng lĩnh vực sau:

a. Lĩnh vực giảng dạy, học tập

Đáp ứng một trong những tiêu chí dưới đây:

- Có nhiều sáng kiến, phương pháp mới trong giảng dạy, học tập, được nhân rộng và đạt hiệu quả tích cực, được Đảng ủy, Ban chủ nhiệm khoa hoặc Ban Giám hiệu các Trường THPT công nhận thông qua biên bản nhận xét, đánh giá;

- Đạt giải Nhất, Nhì các cuộc thi Sáng tạo trong dạy - học, cuộc thi Giáo viên giỏi từ cấp Tỉnh, Thành phố trở lên;

- Đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia;

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi Olympic Quốc tế, các hội thi Quốc tế.


b. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Đáp ứng một trong những tiêu chí dưới đây:

- Đạt giải Nhất, Nhì cuộc thi sinh viên NCKH cấp Bộ hoặc tương đương;

- Chủ nhiệm các đề tài cấp Bộ; tham gia các đề tài cấp Nhà nước đã được đánh giá có hiệu quả kinh tế và tính khả thi cao; có ít nhất 01 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế nằm trong hệ thống ISI, SCOPUS;

- Có sản phẩm, công trình khoa học được cấp bằng sáng chế độc quyền hoặc bảo hộ sở hữu trí tuệ;

c.Lĩnh vực hoạt động đoàn thể, hoạt động cộng đồng

Đáp ứng một trong những tiêu chí dưới đây:

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi Khởi nghiệp (Start-up) từ cấp Tỉnh, Thành phố trở lên;

- Có mô hình, sáng kiến mới được áp dụng có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, được Ban Thường vụ Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội đề xuất tiến cử hoặc được nhận Bằng khen từ cấp Thành Đoàn trở lên;

- Người đứng đầu các dự án cộng đồng có sự phát triển mạnh mẽ, đem lại lợi ích tích cực cho cộng đồng, xã hội, được sự tôn vinh và công nhận của đông đảo quần chúng nhân dân.

VI. QUY TRÌNH XÉT GIẢI THƯỞNG

1. Số lượng giải thưởng.

            Số lượng giải thưởng cụ thể từng năm do Hội đồng quyết định tùy vào tình hình thực tế thông qua xét duyệt các hồ sơ ứng tuyển.

2. Trình tự xét duyệt.

Giải thưởng Sáng tạo trẻ mỗi năm xét một lần. Trình tự xét như sau:

            - Tháng 12 hàng năm: Các tổ chức Đoàn (Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc; Đoàn Trường trực thuộc) bình xét và giới thiệu các cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong các lĩnh vực kể trên để đề cử xét trao Giải thưởng Sáng tạo trẻ, nộp Hồ sơ về Văn phòng Đoàn Trường trước ngày 30 tháng 01.

            Hồ sơ xét Giải thưởng gồm có:

            + Lý lịch, quá trình học tập, công tác (theo mẫu của Hội đồng xét duyệt);

            + Tóm tắt thành tích học tập, công tác;

            + Bài viết giới thiệu về sáng kiến, sáng tạo, sự đóng góp của cá nhân; bản photo các giấy tờ liên quan để minh chứng kết quả phù hợp với lĩnh vực đề nghị xét duyệt giải thưởng.

           + 03 ảnh chân dung (4 x 6) và 02 ảnh liên quan đến hoạt động và công tác;

            + Biên bản họp xét đề nghị của Cơ sở Đoàn trực thuộc (có xác nhận của Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm khoa hoặc Ban Giám hiệu trường Phổ thông).

            - Từ 10 - 20 tháng 02 hàng năm, Ban Thường vụ Đoàn Trường họp xét Hồ sơ, đề xuất danh sách rút gọn các cá nhân tiêu biểu lên Hội đồng xét Giải thưởng.

            - Từ 20 - 28 tháng 02 hàng năm, Hội đồng xét Giải thưởng họp để xét duyệt các xuất sắc được nhận Giải thưởng.

            - Từ 15 - 26 tháng 03 hàng năm, Ban thường trực Giải thưởng tổ chức Lễ trao Giải thưởng cho các đồng chí đạt giải. Có thể kết hợp tổ chức vào Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

VII. HÌNH THỨC VÀ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

            - Cúp giải thưởng bằng pha lê.

            - Giấy chứng nhận Giải thưởng.

            - Định mức Giải thưởng 1.000.000đ/1 giải thưởng (mức giải thưởng có thể điều chỉnh tùy vào khả năng của Quỹ giải thưởng).

VIII. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

            1. Quy chế này được BCH Trường ĐHSP Hà Nội khoá XVII thông qua ngày 16 tháng 03 năm 2017 và được đưa vào Kế hoạch công tác của Đoàn Trường trong những năm học tiếp theo.

            2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, quy chế này có thể được tiếp tục sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm phát huy cao nhất mục đích của Giải thưởng Sáng tạo trẻ.

            3. Chỉ có BCH Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội mới có quyền sửa đổi, bổ sung bản Quy chế này./.

Publish: 29/05/2017 Views: 4894
Tin cùng chuyên mục
Học tập & NCKH
Chalk Video
Chalk Audio Blog
Thời tiết
Tokyo Olympics live stream