Học tập & Nghiên cứu khoa học

Thông báo về Hội thảo khoa học cán bộ trẻ Toàn quốc lần thứ VII - năm 2018

Lastest update: 30/11/2017 2:19:48 CH

Cán bộ trẻ tại các trường Đại học Sư phạm trên toàn quốc đã và đang không ngừng nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu khoa học. Tiếp nối thành công của Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VI được tổ chức tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII – năm 2018 như sau:

   

1. Chủ đề của Hội thảo: “Cán bộ trẻ với đổi mới giáo dục và cách mạng 4.0”    

2. Mục đích của Hội thảo

          - Công bố những kết quả nghiên cứu khoa học mới của cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm về các lĩnh vực chuyên môn: khoa học tự nhiên, kỹ thuật - công nghệ, khoa học xã hội - nhân văn và khoa học giáo dục.

            - Tạo điều kiện trao đổi chuyên môn, học thuật và hợp tác nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ giữa các đơn vị trên toàn quốc. 

3. Đối tượng tham gia viết bài Hội thảo khoa học

        Cán bộ dưới 35 tuổi, đang công tác và sinh hoạt Đoàn thanh niên tại các đơn vị trực thuộc các Trường Đại học Sư phạm trên toàn quốc. Khuyến khích các cán bộ gửi bài tham gia Hội thảo bằng tiếng Anh.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo khoa học

        - Thời gian: tháng 10/2018.

      - Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Thể lệ gửi bài

 - Mỗi bài báo dài tối đa 10 trang; viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh được chế bản trên khổ A4; font: Times New Roman; size: 12; line spacing: 1,2; left 3,5 cm - right 2,5 cm top 2,0 cm - bottom 2,0 cm).

- Phần đầu trang báo cáo: Tiêu đề của báo cáo in hoa, đậm, size 13; dưới tiêu đề cần ghi rõ họ tên tác giả, địa chỉ cơ quan, điện thoại (cơ quan và di động) và email của tác giả chính để liên hệ.

- Nguồn tài liệu trích dẫn là số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo, được đặt trong ngoặc vuông. Ví dụ: [1; tr.15-16]

- Bài viết phải kèm theo tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Mỗi phần tóm tắt không dài quá 5 dòng. Từ khóa liệt kê 3-5 đơn vị.

- Các tác giả cập nhật thông tin tóm tắt về hướng nghiên cứu chính ở trang cuối của bài báo cáo (3 dòng).

6. Địa chỉ và thời hạn gửi bài

-  Địa chỉ gửi bài: Địa chỉ nhận báo cáo qua hộp thư điện tử: htkh@hnue.edu.vn, tiêu đề thư ghi rõ bài báo gửi Hội thảo khoa học toàn quốc.

      - Thời hạn gửi bài: Báo cáo tóm tắt trước ngày 31 tháng 5 năm 2018.

                                          Báo cáo toàn văn trước ngày 30 tháng 7 năm 2018.

            Mọi chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Đinh Minh Hằng, phó Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Email: hangdm@hnue.edu.vn; SĐT: 0907.996.866.

            Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm, các khoa Sư phạm trực thuộc các trường đại học trên toàn quốc gửi bài và tham dự Hội thảo.

 

  Nơi nhận:                                     

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, VPĐ.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS Nguyễn Văn Minh

Publish: 10/10/2017 Views: 9455
Tin cùng chuyên mục
Học tập & NCKH
Chalk Video
Thời tiết
Tokyo Olympics live stream