Học tập & Nghiên cứu khoa học

Thông báo của TW Đoàn v/v tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018

Lastest update: 21/08/2018 9:39:29 SA

Nhằm cụ thể hóa phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; thực hiện Kế hoạch số 475-KH/TWĐTN-TNTH ngày 28/4/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2016 - 2020 (Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức), Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo về việc tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, CÁCH THỨC THAM GIA, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Đối tượng tham gia 

Cá nhân hoặc nhóm không quá 05 người (viết tắt là “Tác giả”) là công dân có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, không quá 35 tuổi (tính đến thời điểm xét trao giải thưởng).

2. Cách thức tham gia

Tác giả gửi bộ hồ sơ dạng file (.docx, .doc, .pdf) tới địa chỉ email trithuctrevigiaoduc@gmail.com, gồm các tài liệu bắt buộc:

- Bản đăng ký theo mẫu của chương trình (kèm theo Thông báo này).

- Bản tóm tắt về công trình, sáng kiến (không quá một trang giấy A4).

- Bản toàn văn và các phụ lục, hình ảnh, video clip minh họa, bản vẽ kỹ thuật kèm theo (nếu có).

- 01 ảnh chân dung bán thân.

3. Thời gian tổ chức chương trình

- Lễ Khởi động Chương trình năm 2018: Ngày 04/4/2018 tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Kết thúc nhận hồ sơ: 17h00 ngày 30/9/2018.

- Thời gian bình chọn trên website http://www.trithuctre.doanthanhnien.vn:  từ ngày 05 – 10/10/2018.

- Chấm sơ khảo và công bố các công trình, sáng kiến lọt vào chung khảo: trước ngày 12/10/2018.

- Chấm chung khảo và Lễ trao giải: dự kiến 03/11/2018.

II. NỘI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, GIẢI THƯỞNG

1. Nội dung và yêu cầu về công trình, sáng kiến

Các công trình, sáng kiến tham gia chương trình thuộc 3 nhóm nội dung, cụ thể như sau:

- Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập: Phạm vi nội dung công trình, sáng kiến có thể là từng môn học, bậc học, lứa tuổi hoặc nhiều môn học, bậc học, lứa tuổi; hoặc trong phương pháp giảng dạy; hoặc phương pháp học tập, tiếp thu kiến thức hiệu quả.

- Sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu: Các công cụ mới - chưa từng có trên thị trường hoặc các sáng chế cải tiến, thể hiện tính ưu việt so với các công cụ hiện đang áp dụng trong môi trường giáo dục.

- Công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục: Các công trình nghiên cứu đưa ra các giải pháp cụ thể, có giá trị thực tiễn cao.

2. Tiêu chí đánh giá, xét chọn trao giải thưởng

- Tính mới:

+ Công trình, sáng kiến (phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu; tác phẩm khoa học) chưa từng được công bố bởi tác giả khác.

+ Các sáng chế công cụ phải có tính mới, trình độ sáng tạo, chưa từng được tác giả khác nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế  đối với sáng chế mới; giải pháp kỹ thuật trong sáng chế của tác giả phải khắc phục các hạn chế, thiếu sót của giải pháp gần giống nhất.

- Tính khả thi:

+ Công trình, sáng kiến (phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu; tác phẩm khoa học) phải có khả năng áp dụng được trong thực tiễn, giải quyết được vấn đề cấp thiết đang diễn ra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại địa phương hoặc cả nước hiện nay.  

+ Sáng chế công cụ phải có khả năng sản xuất công nghiệp, hỗ trợ đắc lực cho việc dạy học và thực hành, thí nghiệm của giáo viên, học sinh.

- Không vi phạm pháp luật của Việt Nam.

3. Cơ cấu giải thưởng

3.1. Các giải thưởng chính

- Các công trình, sáng kiến lọt vào chung kết toàn quốc:

+ Số lượng: Tối đa 15 công trình, sáng kiến.

+ Phần thưởng: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giấy chứng nhận của chương trình; Tiền thưởng: 10.000.000đ/01 công trình, sáng kiến.

- Các công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất hằng năm:

+ Số lượng: Tối đa 05 công trình, sáng kiến (số lượng cụ thể trên cơ sở đề xuất của Ban Giám khảo).

+ Phần thưởng: Kỷ niệm chương “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giấy chứng nhận của chương trình; Tiền thưởng: 100.000.000đ/01 công trình, sáng kiến.

3.2. Các giải thưởng phụ

- Dành cho tác giả:

+ Hồ sơ được bình chọn cao nhất mỗi tháng được lựa chọn vào vòng sơ khảo đồng thời nhận được tiền thưởng trị giá 2.000.000đ.

+ 01 công trình hoặc sáng kiến được đánh giá chất lượng cao nhất bởi nhiều độc giả nhất trên website http://www.trithuctre.doanthanhnien.vn sẽ giành được phần thưởng gồm giấy chứng nhận của chương trình và tiền thưởng 10.000.000đ.

- Dành cho tập thể: Tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có nhiều hồ sơ hợp lệ gửi tham gia chương trình nhất: 5.000.000đ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Tổ chức họp báo phát động chương trình, lễ trao giải chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018.

- Tổ chức diễn đàn triển khai chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018 tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng.

- Thành lập Ban Giám khảo sơ khảo, chung khảo xét chọn các công trình, sáng kiến để trao giải thưởng.

2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

- Phát hiện, vận động các cá nhân, tập thể có công trình, sáng kiến để giới thiệu xét trao giải thưởng; phấn đấu mỗi tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc giới thiệu ít nhất 05 công trình, sáng kiến, riêng thành đoàn Hà Nội, thành đoàn                    TP. Hồ Chí Minh giới thiệu ít nhất 10 công trình, sáng kiến.

- Các thành đoàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ; các tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương tổ chức hội nghị giới thiệu chương trình đến với đội ngũ cán bộ trẻ trong ngành giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên, học sinh; gửi kế hoạch tổ chức về Trung ương Đoàn trước ngày 15/4/2018.

- Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị giới thiệu chương trình đến đội ngũ cán bộ trẻ trong Khối; gửi kế hoạch tổ chức về Trung ương Đoàn trước ngày 15/4/2018.

- Giới thiệu cho đoàn viên, thanh niên về các công trình, sáng kiến tham gia chương trình (trên website: http://www.trithuctre.doanthanhnien.vn)  và thông tin cho đoàn viên, thanh niên tham gia bình chọn các công trình, sáng kiến tiêu biểu.

- Tuyên truyền thông tin về chương trình trên website tỉnh, thành đoàn, trên các tập san của đơn vị, triển khai dán poster Chương trình theo phân bổ.

- Tổ chức các hoạt động tuyên dương các công trình, sáng kiến tiêu biểu; vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ nhân rộng, phát huy các công trình, sáng kiến có ứng dụng thực tiễn tại đơn vị; giúp đỡ các trí thức trẻ tiếp tục phát huy tại địa phương, đơn vị.

* Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Đơn vị thường trực Chương trình“Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018 - Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, số 64 Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, điện thoại: 024.6263.1852 (trong giờ hành chính) hoặc 0988.968.037, e-mail: trithuctrevigiaoduc@gmail.com.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Publish: 08/08/2018 Views: 926
Tin cùng chuyên mục
Học tập & NCKH
Chalk Video
Thời tiết
Tokyo Olympics live stream