Học tập & Nghiên cứu khoa học

Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức triển khai cuộc vận động ký cam kết “Thực hiện mùa thi nghiêm túc” trong toàn thể đoàn viên, sinh viên học tập tại trường

Lastest update: 19/03/2014 3:35:08 CH

Căn cứ các quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về nhiệm vụ của đoàn viên, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ XVI; thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy – Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và căn cứ kế hoạch hoạt động đoàn năm học 2013 – 2014, Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức triển khai cuộc vận động ký cam kết “Thực hiện mùa thi nghiêm túc trong toàn thể đoàn viên, sinh viên học tập tại trường. Cụ thể như sau:

1. Mục đích

          – Góp phần loại bỏ hoàn toàn tình trạng vi phạm quy chế thi trong Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

          – Tăng cường tính kỷ luật của tổ chức Đoàn Thanh niên và góp phần hoàn thiện tiêu chí đánh giá đoàn viên, sinh viên.

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Hoạt động tuyên truyền

          Đoàn trường chỉ đạo tổ chức tuyên truyền rộng rãi để thể hiện quyết tâm loại bỏ hoàn toàn tình trạng tiêu cực trong thi cử của tuổi trẻ Đại học sư phạm Hà Nội bằng các hình thức sau:

          - Phát thanh: Ban Văn thể của Đoàn trường chuẩn bị nội dung và triển khai tinh thần cuộc vận động trên loa phát thanh đều đặn trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi hết học phần.

          - Ban Truyền thông Đoàn trường: Đăng thông tin trên website của Trường và Đoàn trường (Bộ phận website của Đoàn trường phụ trách).

          - Triển khai theo các cơ sở đoàn: Các Liên chi đoàn cần triển khai thông báo đến Ban Chấp hành các chi đoàn, mỗi chi đoàn cần thông báo đầy đủ, rõ ràng cuộc vận động đến từng đoàn viên, sinh viên trong chi đoàn.

2.2. Vận động ký cam kết thực hiện mùa thi nghiêm túc

             Các Liên chi đoàn tuyên truyền rộng rãi tới tất cả đoàn viên, sinh viên về hoạt động này, tổ chức cho đoàn viên, sinh viên K62 và K63 ký cam kết thực hiện mùa thi nghiêm túc theo đơn vị chi đoàn (có mẫu kèm theo).

          Các Liên chi đoàn tổng hợp các bản cam kết, nộp về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 20/12/2013 (thứ 6).

3. Tổ chức theo dõi thực hiện cuộc vận động

          Ban kiểm tra Đoàn trường tiến hành các hoạt động sau:

          – Tổng hợp số liệu thống kê việc thực hiện các biện pháp tuyên truyền và kết quả vận động ký cam kết để công bố trên website của Trường và Đoàn trường.

          – Mỗi tuần một lần phối hợp với Ban chỉ đạo thi, giáo vụ, quản lý sinh viên các khoa tổng hợp danh sách các sinh viên vi phạm quy chế thi để đăng tải công khai trên website của trường và Đoàn trường, trên bảng tin các khoa.

          – Tổng hợp toàn bộ các số liệu sau khi kết thúc thời gian thi học phần.

4. Tổng kết, đánh giá

4.1. Đối với tập thể

          Đoàn trường Đại học sư phạm Hà Nội sẽ sử dụng các số liệu sau trong đánh giá xếp loại  thi đua, khen thưởng, kỷ luật của năm học đối với các tập thể:

          – Các Liên chi đoàn: Tỷ lệ các chi đoàn, đoàn viên, sinh viên ký cam kết; thời hạn hoàn thành các công việc.

          – Các chi đoàn: Tỷ lệ đoàn viên, sinh viên ký cam kết và thực hiện cam kết.

4.2. Đối với cá nhân vi phạm quy chế thi

          Cá nhân đoàn viên, sinh viên vi phạm quy chế (chỉ cần 1 lần trong kỳ thi), ngoài kỷ luật của trường theo quy chế sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật của Đoàn sau:

          + Công khai danh tính và mức độ vi phạm trước tập thể.

          + Ghi thông tin trong sổ đoàn và xếp loại đoàn viên dưới trung bình cuối năm học nếu mức vi phạm không quá cảnh cáo; khai trừ khỏi đoàn nếu mức vi phạm là đình chỉ và hủy kết quả thi.

          + Đại diện Liên chi đoàn đề nghị cho 0 điểm trước hội đồng xét xếp loại rèn luyện của khoa (trong học kỳ diễn ra vi phạm) với tất cả các mục của phiếu điểm rèn luyện có liên quan tới hoạt động Đoàn, Hội.

                        Đây là cuộc vận động rất ý nghĩa thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Đại học Sư phạm Hà Nội loại trừ tiêu cực trong Nhà trường Sư phạm. Đoàn trường đề nghị các cơ sở đoàn và toàn thể đoàn viên, học sinh, sinh viên tích cực thực hiện để cuộc vận động đạt được hiệu quả cao nhất/.

Publish: 19/03/2014 Views: 1620
Tin cùng chuyên mục
Học tập & NCKH
Chalk Video
Chalk Audio Blog
Thời tiết
Tokyo Olympics live stream