Kỹ năng mềm
Thông báo Lớp tập huấn “Kỹ năng khai thác tài liệu trong các CSDL tại các thư viện và thông tin trên internet phục vụ học tập và NCKH”

Nhằm trợ giúp sinh viên hình thành và rèn luyện kỹ năng khai thác tài liệu trong các cơ sở dữ liệu tại các thư viện trong nước và quốc tế, tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng internet hiệu quả phục vụ cho việc học tập (viết tiểu luận, làm khoá luận tốt nghiệp…) và nghiên cứu khoa học, BCH Đoàn trường tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng khai thác tài liệu trong các CSDL tại các thư viện và thông tin trên internet phục vụ học tập và NCKH” cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội.

Public: 15/01/2018
Thông tin về Khóa học Kỹ năng mềm cho Sinh viên trong tháng 8,9/2016

Trong xã hội ngày nay, bên cạnh những kiến thức chuyên môn thì kĩ năng mềm là một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của mỗi người và hành trang cần thiết của các bạn trẻ. Tiếp nối thành công của các khóa đào tạo về Kĩ năng giao tiếp, Kĩ năng thuyết trình và 2 Workshop trải nghiệm với những phản hồi rất tích cực của các bạn sinh viên đã tham gia, Đoàn trường ĐH Sư phạm Hà Nội tiếp tục khai giảng các khóa học mới trong tháng 8 và tháng 9/2016.

Public: 18/08/2016
Hỗ trợ sinh viên
Chalk Video
Thời tiết
Tokyo Olympics live stream