Kỹ năng mềm
Thông tin về Khóa học Kỹ năng mềm cho Sinh viên trong tháng 8,9/2016

Trong xã hội ngày nay, bên cạnh những kiến thức chuyên môn thì kĩ năng mềm là một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của mỗi người và hành trang cần thiết của các bạn trẻ. Tiếp nối thành công của các khóa đào tạo về Kĩ năng giao tiếp, Kĩ năng thuyết trình và 2 Workshop trải nghiệm với những phản hồi rất tích cực của các bạn sinh viên đã tham gia, Đoàn trường ĐH Sư phạm Hà Nội tiếp tục khai giảng các khóa học mới trong tháng 8 và tháng 9/2016.

Public: 18/08/2016
Hỗ trợ sinh viên
Chalk Video
Thời tiết
Chalk Audio Blog