Hỗ trợ sinh viên
Hội thảo tìm kiếm cơ hội học bổng chính phủ Mỹ tại ĐHSPHN

Toạ đàm: Cơ hội Tìm kiếm Học bổng & Cơ hội nghề nghiệp Thời gian: 8h15 – 11h30 Thứ 6, 20 tháng 9 năm 2013 Địa điểm dự kiến: Hội trường nhà K – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hanoi

Public: 20/03/2014
123
Hỗ trợ sinh viên
Chalk Video
Chalk Audio Blog
Thời tiết