Hỗ trợ sinh viên

Một số tài liệu tham khảo về công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT

Lastest update: 29/12/2016 8:44:20 SA

1. Điều lệ trường THCS, THPT và THPT có nhiều cấp học:

http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=13446

2. Giáo trình công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT: 

http://www.mediafire.com/file/qgltbq5vatu5znb/Giao+trinh+cong+tac+Chu+nhiem+lop+o+truong+THPT.pdf


Publish: 27/12/2016 Views: 1999
Tin cùng chuyên mục
Hỗ trợ sinh viên
Chalk Video
Thời tiết
Tokyo Olympics live stream