Hỗ trợ sinh viên

Thông báo Lớp tập huấn “Kỹ năng khai thác tài liệu trong các CSDL tại các thư viện và thông tin trên internet phục vụ học tập và NCKH”

Lastest update: 15/01/2018 11:09:48 SA

Nhằm trợ giúp sinh viên hình thành và rèn luyện kỹ năng khai thác tài liệu trong các cơ sở dữ liệu tại các thư viện trong nước và quốc tế, tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng internet hiệu quả phục vụ cho việc học tập (viết tiểu luận, làm khoá luận tốt nghiệp…) và nghiên cứu khoa học, BCH Đoàn trường tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng khai thác tài liệu trong các CSDL tại các thư viện và thông tin trên internet phục vụ học tập và NCKH” cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội.

1. Đối tượng tham gia

Sinh viên các cơ sở Đoàn trực thuộc (SV tự chuẩn bị laptop, thiết bị di động có khả năng kết nối internet để thực hành).

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 14h00 – 16h00 ngày 22 tháng 01 năm 2018 (Thứ Hai)

- Địa điểm; Hội trường 1 nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội

3. Nội dung

Hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin hiệu quả từ hệ thống cơ sở dữ liệu tại các thư viện và trên internet cho sinh viên phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu khoa học.

4. Tổ chức thực hiện

- Văn phòng Đoàn trường gửi thông báo tới các cơ sở Đoàn trực thuộc, tập hợp danh sách sinh viên tham dự chương trình.

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc gửi danh sách sinh viên đăng ký tham dự chương trình về BCH Đoàn trường trước 10h00 ngày 19 tháng 1 năm 2018 (thứ Sáu) theo địa chỉ vp.doan@hnue.edu.vn.

            Đề nghị BCH các cơ sở Đoàn triển khai nghiêm túc hoạt động này.

Publish: 15/01/2018 Views: 2512
Tin cùng chuyên mục
Hỗ trợ sinh viên
Chalk Video
Thời tiết
Tokyo Olympics live stream