Tin tức - Sự kiện

Thông báo về chương trình Tọa đàm đổi mới chương trình sách giáo khoa

Lastest update: 13/03/2017 3:03:40 CH

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức chương trình Tọa đàm đổi mới chương trình sách giáo khoa, đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai rộng rãi tới toàn thể đoàn viên thanh niên được biết và tham dự chương trình, nội dung cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Giúp cán bộ trẻ, sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiếp cận với định hướng đổi mới chương trình đào tạo, sách giáo khoa bậc Phổ thông trung học.

2. NỘI DUNG

- Phần 1: Chia sẻ của PGS.TS Đỗ Ngọc Thống, PGS.TS Mai Sĩ Tuấn, PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ về đổi mới chương trình sách giáo khoa

- Phần 2: Trao đổi của cán bộ, sinh viên về đổi mới chương trình sách giáo khoa với khách mời

3. ĐỐI TƯỢNG

- Cán bộ trẻ trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Đoàn viên - Sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Số lượng cụ thể: 

                         + Khoa Văn, khoa Toán: mỗi khoa cử 15 sinh viên

                         + Các khoa khác mỗi khoa cử 10 sinh viên            

4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

+ Thời gian:  8h-11h ngày 04/11 (Thứ Tư)

+ Địa điểm:   Hội trường nhà K1

Publish: 13/03/2017 Views: 1566
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream