Tin tức - Sự kiện

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2017

Lastest update: 14/03/2017 10:29:57 SA

Thực hiện Kế hoạch năm học 2016 - 2017 của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSP Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017 và chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 86 năm xây dựng và trưởng thành; lịch sử phát triển của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, qua đó khích lệ, động viên, cổ vũ đoàn viên thanh niên tích cực học tập, tu dưỡng đạo đức, trau dồi nhân cách.

2. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong việc khơi dậy và xây dựng xã hội tình nguyện, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

3. Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017 tập trung hướng tới hưởng ứng lập thành tích chào mừng kỉ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

4. Các hoạt động cần được tổ chức sâu rộng, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, tránh hình thức, lãng phí.   

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Các hoạt động chính trị - tư tưởng

- Tiếp tục tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn Quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

- Các cơ sở đoàn chủ động tổ chức các buổi tọa đàm sinh hoạt Chi đoàn, tọa đàm về các chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh", “Truyền thống 86 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, “Thanh niên khởi nghiệp” ...

- Các cơ sở Đoàn tiến hành Đại hội Liên chi Đoàn nhiệm kỳ, tham góp nội dung báo cáo chính trị của Đoàn trường.

- Tổ chức họp bình xét, giới thiệu, các đoàn viên có thành tích xuất sắc trong tháng Thanh niên, tham gia lớp bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2017.

- Tổ chức lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ đoàn trường.

- Tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

2. Các hoạt động chuyên môn - nghiệp vụ

- Các cơ sở đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy, Ban chủ nhiệm phân công cán bộ hướng dẫn sinh viên tiến hành thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2017.

- Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng, Tiếng Anh, nâng cao năng lực CNTT cho sinh viên.

- Ban Nữ công Đoàn trường và CLB Nữ sinh Sư Phạm phối hợp tổ chức Cuộc thi “Rạng rỡ sắc xuân” chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (có thông báo riêng).

3. Các hoạt động văn nghệ, thể thao

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức các chương trình liên hoan văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đoàn nhiệm kỳ cấp cơ sở.

- Tổ chức Hội thao cấp Trường với chủ đề “Thanh niên khoẻ” (có thông báo riêng)

      4. Các hoạt động tuyên dương - khen thưởng

- Tổ chức trao tặng Giải thưởng 26 tháng 3năm 2017 (có thông báo riêng)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ sở Đoàn trực thuộc

1.1. Căn cứ kế hoạch của Đoàn trường, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả nội dung các hoạt động trên, tạo chuyển biến tích cực rõ rệt trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị.

1.2. Các hoạt động bắt buộc phải tổ chức thực hiện đồng loạt ở cấp Chi đoàn, Liên chi đoàn và Đoàn trường trực thuộc: Sinh hoạt chi đoàn, Hướng dẫn sinh viên Nghiên cứu khoa học, Đại hội nhiệm kỳ.

1.3 Các hoạt động bắt buộc tham gia ở cấp Đoàn trường: Hội thao “Thanh niên khỏe”, hoạt động của Ban Nữ công và CLB Nữ sinh Sư phạm.

1.4. Khuyến khích các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức sáng tạo các hoạt động: Hội diễn văn nghệ; mít tinh kỷ niệm; giao lưu, Hội trại, Hội thao, mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên.

1.5. Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc có trách nhiệm tổ chức họp Ban chấp hành mở rộng ở đơn vị, triển khai phân công thực hiện nhiệm vụ rõ ràng, lập kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động (nội dung, thời gian, địa điểm, đối tượng, cán bộ phụ trách,…) nộp về Văn phòng Đoàn trường trước 16h00 ngày 1/3/2017; nộp báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch Tháng Thanh niên về Văn phòng Đoàn trường trước 16h00 ngày 31/3/2017.

2. Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Đoàn trường phụ trách chỉ đạo sát sao các cơ sở Đoàn trực thuộc, báo cáo tình hình thực hiện của các cơ sở tại cuộc họp Ban Thường vụ hàng tuần.

3. Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường có trách nhiệm xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua thực hiện kế hoạch (bảng điểm theo từng nội dung hoạt động), tham mưu với Ban Thường vụ để có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện ở các cơ sở, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động và đề xuất khen thưởng.

4. Các ban: Tổ chức - Đoàn vụ, Phong trào - Thông tin, Chuyên môn - Nghiệp vụ căn cứ kế hoạch tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn triển khai từng nội dung theo phân công.

5. Tổng kết và khen thưởng Tháng Thanh niên 2017: dự kiến tổ chức vào tháng 04/2017.

            Trên đây là Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2017 của Đoàn trường ĐHSP Hà Nội,  yêu cầu các cơ sở Đoàn báo cáo Lãnh đạo đơn vị và triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động.

Mọi chi tiết liên hệ với Văn phòng Đoàn trường ĐHSP Hà Nội, điện thoại: 043.7547823 (máy lẻ 315). Email: vp.doan@hnue.edu.vn.

 

TM.BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Thanh Xuân

Publish: 27/02/2017 Views: 1065
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream