Tin tức - Sự kiện

Tổ chức Lớp bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú năm học 2016 - 2017 (Đợt II)

Lastest update: 30/03/2017 9:14:02 SA

Thực hiện kế hoạch năm học 2016 - 2017, Ban Chấp hành Đoàn trường ĐHSP Hà Nội tổ chức Lớp bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú năm học 2016 - 2017 (Đợt II), cụ thể như sau:

1.      Thời gian dự kiến: 07h30 ngày 22, 23 tháng 4 năm 2017 (Thứ Bảy, Chủ Nhật)

2.      Địa điểm dự kiến: Hội trường I - Nhà B - Trường ĐHSP Hà Nội

3.             Yêu cầu: Các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức bình xét công khai trong chi đoàn và Liên chi đoàn theo đúng "Tiêu chuẩn đánh giá đoàn viên, cơ sở đoàn và hướng dẫn thực hiện" (Được Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn trường thông qua ngày 14/09/2013, có trích lục kèm theo). Hồ sơ gửi về Văn phòng Đoàn trường chậm nhất là 15h00 ngày 10/4/2017 (Thứ Hai), gồm có:

1. Danh sách đoàn viên được bầu tham gia bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú (đợt II) có xác nhận của cấp ủy đơn vị (có mẫu kèm theo). Các đơn vị gửi kèm danh sách bằng bản mềm dưới dạng file word 2003 (font: Times New Roman, size:14) qua địa chỉ email: vp.doan@hnue.edu.vn.

2. Biên bản họp chi đoàn bầu đoàn viên tham gia lớp bồi dưỡng đoàn viên ưu tú.

3. Biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu đoàn viên tham gia lớp bồi dưỡng đoàn viên ưu tú.

4. Bản thành tích cá nhân. Lưu ý liệt kê và phôtô các loại khen thưởng, giấy chứng nhận (nếu có) trong bản thành tích cá nhân.

5. Bảng điểm cá nhân có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị (nếu là sinh viên, học viên cao học).

6. Các cơ sở Đoàn chịu trách nhiệm kiểm tra các minh chứng về khen thưởng và nghiên cứu khoa học của đoàn viên, sau đó xác nhận vào bản thành tích cá nhân của từng đoàn viên.

Ghi chú: Các đoàn viên được cử tham dự lớp bồi dưỡng đầy đủ, đúng giờ, trang phục nghiêm túc, ngồi theo đơn vị, mang theo sổ công tác. Các đơn vị không gửi danh sách đúng quy định và đúng thời hạn coi như không cử đoàn viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Cơ sở Đoàn trực thuộc cử  01 đồng chí làm trưởng nhóm (có số điện thoại, địa chỉ email).

         


T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

 PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Văn Thỏa

Publish: 30/03/2017 Views: 2335
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream