Tin tức - Sự kiện

Thông báo về Chương trình tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho tân sinh viên năm 2017

Lastest update: 20/09/2017 2:36:57 CH

Nhằm tiếp tục thực hiện chương trình hành động của BCH Đoàn trường khoá XVIII về đề án “Giáo dục giá trị sống và phát triển kỹ năng sống cho sinh viên Sư phạm”; về cuộc vận động xây dựng “Văn hóa học đường, văn minh công sở”; định hướng văn hoá ứng xử, các kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Sư phạm nói chung, đặc biệt cho tân sinh viên K67 nói riêng trong môi trường sư phạm.

1. Đối tượng tham gia

 Sinh viên K67; đại diện cán bộ Đoàn – Hội tại cơ sở và các sinh viên có nhu cầu, quan tâm (có số lượng phân bổ kèm theo).

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian:

+ Lớp 1: 09h30 – 11h45 ngày 27 tháng 9 năm 2017.

+ Lớp 2: 13h30 – 16h00 ngày 27 tháng 9 năm 2017.

- Địa điểm; Hội trường 1 nhà K1, Trường ĐHSP Hà Nội.

3. Nội dung

Trao đổi, định hướng kỹ năng giao tiếp và ứng xử cho tân sinh viên trong môi trường sư phạm.

4. Tổ chức thực hiện:

- Văn phòng Đoàn trường gửi thông báo tới các cơ sở Đoàn trực thuộc, tập hợp danh sách sinh viên tham dự chương trình theo 2 buổi (sáng, chiều).

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc lập danh sách sinh viên đăng ký tham dự chương trình theo 2 buổi (sáng, chiều) về BCH Đoàn trường trước 10h00 ngày 25 tháng 9 năm 2017 (theo địa chỉ vp.doan@hnue.edu.vn).

            Đề nghị BCH các cơ sở Đoàn triển khai nghiêm túc hoạt động này.

BẢNG PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG SINH VIÊN

THAM DỰ TẬP HUẤN KỸ NĂNG GIAO TIẾP, ỨNG XỬ CHO TÂN SINH VIÊN

 

STT

Khoa

Số lượng SV

Ghi chú

Lớp 1

Lớp 2

1.     

Toán tin

20

20

2.     

Ngữ văn

20

20

3.     

GD Quốc phòng

10

10

4.     

Vật lý

10

10

5.     

Hóa học

10

10

6.     

Địa lý

10

10

7.     

Lịch sử

10

10

8.     

LLCT – GDCD

10

10

9.     

Sinh học

10

10

10.

Công nghệ thông tin

10

10

11.

TLGD

10

10

12.

GD Tiểu học

10

10

13.

Tiếng Anh

10

10

14.

Triết học

5

5

15.

GD Đặc biệt

5

5

16.

GD Mầm non

5

5

17.

GD Thể chất

5

5

18.

Tiếng Pháp

5

5

19.

QLGD

5

5

20.

Nghệ thuật

5

5

21.

Việt Nam học

5

5

22.

Công tác xã hội

5

5

23.

SP Kỹ thuật

5

5

Tổng

200

200


Publish: 20/09/2017 Views: 888
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream