Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hội diễn tuyên truyền ca khúc cách mạng năm học 2017 - 2018

Lastest update: 30/11/2017 2:22:56 CH

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 - 2018 của Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội; nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng Việt Nam, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Ban Thường vụ Đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Hội diễn Tuyên truyền ca khúc Cách mạng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và mừng Xuân Mậu Tuất.

- Thiết thực góp phần giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên sinh viên trong nhà trường; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác và rèn luyện bản thân.

- Phát huy hiệu quả giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, xây dựng lối sống đẹp trong đoàn viên, thanh niên thông qua các ca khúc cách mạng.

2. Yêu cầu

- Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng của dân tộc với thi, tìm hiểu kiến thức.

- Việc tổ chức hội thi phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng đoàn viên, thanh niên và điều kiện thực tế của đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cuộc thi tới Đoàn cơ sở và đoàn viên, thanh niên trong toàn trường; thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 07h30 ngày 19 tháng 01 năm 2018 (thứ Sáu)

- Địa điểm: Hội trường 11/10

2. Thành phần

- Mỗi Liên chi đoàn thành lập 01 đội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (05 thành viên);

- Mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ (tốp ca) với các nội dung ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mạng của dân tộc, về quê hương đất nước,…

- Huy động đoàn viên, sinh viên đơn vị tham gia học tập, cổ vũ cho các đội thi.

III. NỘI DUNG

Cuộc thi Tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hội diễn Tuyên truyền ca khúc Cách mạng gồm các nội dung sau:

1. Phần thi hiểu biết kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

-  Nội dung kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (có bộ đề cương gợi ý kèm theo).

- Hình thức: Thi dưới dạng trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

- Các đội thi được chia thành các bảng theo bốc thăm ngẫu nhiên (3 bảng 5 đội và 2 bảng 4 đội). Mỗi bảng cử một đại diện chọn một bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 10 - 15 câu. Các câu hỏi sẽ lần lượt được chiếu trên màn hình. Với mỗi câu hỏi, các đội sẽ có thời gian là 10 giây để suy nghĩ. Hết 10 giây, các đội giơ đáp án lựa chọn. Đội nào thao tác chậm hơn hiệu lệnh sẽ không được tính điểm trong câu hỏi đó.

- Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 2,0 điểm, trả lời sai 0 điểm. 5 đội thi có điểm số cao nhất sẽ thi đấu trận chung kết xếp hạng.

2. Hội diễn Tuyên truyền ca khúc cách mạng

- Mỗi đội thi (tối thiểu 20 thành viên) lựa chọn giới thiệu (hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa, nội dung chính) và trình diễn 01 tác phẩm âm nhạc với các nội dung ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, về các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, về quá trình xây dựng và phát triển đất nước, …

 Lưu ý: Các tác phẩm tham gia phải có nội dung, trang phục, đạo cụ phù hợp, có tính nghệ thuật; các tác phẩm phải được phép lưu hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, không sử dụng nhạc nước ngoài, không sử dụng các ca khúc chuyển thể lời Việt.

- Thời lượng tối đa là 5 phút, trong đó phần giới thiệu tác phẩm không quá 2 phút.

- Điểm tối đa 20 điểm.

- Tiêu chí chấm điểm:

               + Phần giới thiệu tác phẩm:                                       5 điểm           

+ Chủ đề, thông điệp nội dung của tác phẩm:            5 điểm

+ Chất lượng nghệ thuật:                                            4 điểm

              + Số lượng thành viên tham gia, trang phục, đạo cụ:  3 điểm

              + Tính sáng tạo:                                                            3 điểm

Điểm của phần thi được tính bằng điểm trung bình của các thành viên trong Ban giám khảo, lấy đến 2 chữ số thập phân.

IV. GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng từng phần thi gồm:

- Giải Nhất: 01 giải;

- Giải Nhì: 02 giải;

- Giải Ba: 02 giải;

- Giải Khuyến khích: 10 giải

            2. Kinh phí giải thưởng

- Phần thi Hiểu biết kiến thức: Giải Nhất: 800.000 đồng (Tám trăm ngàn đồng); Giải Nhì: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng); Giải Ba: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng); Giải Khuyến khích: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).

- Phần thi Tuyên truyền ca khúc cách mạng:  Giải Nhất: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng); Giải Nhì: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn); Giải Ba: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng); Giải Khuyến khích: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng).

            Ngoài tiền thưởng, các thành viên tham gia đội thi đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích được nhận Giấy chứng nhận của Đoàn Trường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch, xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường;

- Văn phòng Đoàn trường gửi thông báo kế hoạch đến các cơ sở đoàn.

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc căn cứ vào kế hoạch, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các chi đoàn và toàn thể đoàn viên về ý nghĩa của Hội thi, thành lập đội thi, lên kế hoạch luyện tập, tham gia Hội thi. 

Publish: 21/11/2017 Views: 1065
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream