Tin tức - Sự kiện

TB V/v Tổ chức Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ Trường ĐHSP Hà Nội lần thứ IX năm 2018

Lastest update: 17/05/2018 8:47:24 SA

Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ Trường Đại học Sư phạm lần thứ IX năm 2018. Để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, BCH Đoàn trường ĐHSP Hà Nội thông báo đến các cơ sở Đoàn thông tin Hội thảo như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 23 tháng 5 năm 2018 (Thứ Tư)

2. Địa điểm: Hội trường nhà K Trường ĐHSP Hà Nội

3. Thành phần:

- Kính mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Bí thư Liên chi đoàn, các đồng chí trong Chi đoàn Cán bộ các cơ sở, các nghiên cứu sinh quan tâm tới dự Hội thảo.

- Mỗi Liên chi đoàn cử 10 sinh viên tới tham dự Hội thảo (ưu tiên sinh viên học hệ đào tạo bằng Tiếng Anh).

Ban Chấp hành Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai sâu rộng tới sinh viên và cán bộ trẻ biết và tới tham dự.

Trân trọng cảm ơn!

TM BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

Nơi nhận:

-        Các cơ sở Đoàn trực thuộc (để thực hiện)

-       Lưu VPĐ.

(đã ký)

Đinh Minh Hằng


Publish: 17/05/2018 Views: 901
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream