Tin tức - Sự kiện

Chương trình rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022

Lastest update: 12/10/2018 1:45:47 CH

Căn cứ Hướng dẫn số 13-HD/TWĐTN-BTC ngày 22/6/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, căn cứ Hướng dẫn số 23-HD/TĐTN–TCKT ngày 5/9/2018 của Ban thường vụ Thành đoàn Hà Nội hướng dẫn thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022, Ban thường vụ Đoàn trường ĐHSP Hà Nội ban hành hướng dẫn thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022.

Chi tiết Chương trình rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022 xem tại đây.

Publish: 12/10/2018 Views: 596
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream