Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh và Hội diễn Tuyên truyền ca khúc Cách mạng năm 2019

Lastest update: 10/12/2018 8:52:59 SA

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018-2019 của Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội; nhằm tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng Việt Nam, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Ban Thường vụ Đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh và Hội diễn Tuyên truyền ca khúc Cách mạng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi.

- Thiết thực góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên sinh viên trong nhà trường; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác và rèn luyện bản thân.

- Phát huy hiệu quả giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, xây dựng lối sống đẹp trong đoàn viên, thanh niên thông qua các ca khúc cách mạng.

2. Yêu cầu

- Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng của dân tộc với thi, tìm hiểu kiến thức.

- Việc tổ chức hội thi phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng đoàn viên, thanh niên và điều kiện thực tế của đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cuộc thi tới Đoàn cơ sở và đoàn viên, thanh niên trong toàn trường; thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 08h00 ngày 17 tháng 01 năm 2019 (thứ 5)

- Địa điểm: Hội trường 11/10

2. Đối tượng tham dự

- Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh các khoa; Phân hiệu Hà Nam; Học sinh trường THPT Chuyên ĐHSPHN, trường THPT Nguyễn Tất Thành.

- Mỗi đơn vị thành lập 01 đội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh (tối đa 10 thành viên); 01 đội thi biểu diễn tiết mục văn nghệ (tối thiểu 20 thành viên) với các nội dung ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mạng của dân tộc, về quê hương đất nước,…

III. NỘI DUNG

Cuộc thi Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh và Hội diễn Tuyên truyền ca khúc Cách mạng gồm các nội dung sau:

1. Phần thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh

1.1. Nội dung thi

Mỗi đơn vị (tối đa 10 thành viên) thực hiện 01 sản phẩm với thể thức báo tường theo chủ đề “Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

1.2. Hình thức thi

- Khổ giấy A0 dọc;

- Số tờ tối đa: 01 tờ A0;

- Có nẹp trên, nẹp dưới và dây treo chắc chắn;

- Trang trí: trang nhã, sáng tạo, đoàn viên tự trang trí, không thuê thiết kế và thực hiện;

- Báo tường được tự tay các đoàn viên trong đơn vị trình bày, viết, vẽ tay, không đánh máy, không in phun (Đơn vị nào vi phạm quy chế sẽ bị loại khỏi phần thi);

Toàn bộ các tác phẩm dự thi sẽ được trưng bày tại tầng 1 Hội trường 11/10. Đại diện mỗi đội thi sẽ thuyết trình sản phẩm với thời gian tối đa là 03 phút.

1.3. Tiêu chí đánh giá và chấm điểm

- Đầu báo: (15 điểm)

+ Trình bày bằng Tiếng Việt, chiếm 1/4 chiều dọc của khổ giấy, trình bày bằng tay (không in phun).

+ Tiêu đề súc tích, có ý nghĩa với chủ đề, ghi rõ tên đơn vị thực hiện.

+ Cân đối, hài hòa, ấn tượng.

- Nội dung: (60 điểm)

Đúng nội dung, chủ đề cuộc thi

+ Mỗi tờ báo phải có ít nhất 03 thể loại nội dung trở lên, đủ các góc xã luận, truyên, phóng sự, góc thơ, văn, nhạc, họa, … nội dung hay, ý nghĩa, cảm xúc.

+ Phần mở rộng: Có thể bố trí thêm các phần mở rộng phù hợp với bản sắc riêng của từng đơn vị.

 + Khuyến khích những bài tự sáng tác  (Nếu sử dụng bài sưu tầm phải có ghi đầy đủ tên tác giả và thông tin cụ thể).

+ Cử 01 đại diện thuyết trình báo tường vào ngày chấm thi với thời gian tối đa là 03 phút. Quá thời gian trình bày, cứ 10 giây bị trừ 01 điểm trong tổng điểm trung bình của các thành viên trong Ban giám khảo.

- Hình thức: (25 điểm)

+ Số tờ tối đa: 01 tờ A0 theo khổ dọc

+ Tờ báo có nẹp trên, dưới và dây treo chắn chắn.

+ Bố cục khoa học, cân đối, hài hòa, trang trí đẹp và có tính sáng tạo.

+ Màu sắc trang nhã, phù hợp; Tranh ảnh đẹp, phù hợp, có ý nghĩa với chủ đề, bài viết.

+ Báo tường được tự tay các đoàn viên trong đơn vị trình bày, viết, vẽ tay, không đánh máy (Đơn vị nào bị phát hiện vi phạm quy chế sẽ bị loại khỏi phần thi).

+ Đánh giá cao những tờ báo có đầu tư công phu, đẹp, bài viết phong phú, nhiều thể loại và có chất lượng tốt.

Lưu ý:

Điểm của phần thi được tính bằng điểm trung bình của các thành viên trong Ban giám khảo, lấy đến 2 chữ số thập phân.

Sau buổi thi, các đơn vị sẽ treo báo tường tại đơn vị và có hình thức truyền thông phù hợp.

Các đơn vị dự thi gửi một số hình ảnh liên quan đến công tác chuẩn bị, thực hiện báo tường của đơn vị về email: vp.doan@hnue.edu.vn chậm nhất 15h00 thứ Sáu ngày 11/1/2019 (đơn vị nào không gửi ảnh sẽ bị trừ 2 điểm trong tổng điểm trung bình của các thành viên Ban giám khảo).

2. Hội diễn Tuyên truyền ca khúc cách mạng

2.1. Hình thức thi

Mỗi đội thi (tối thiểu 20 thành viên) lựa chọn giới thiệu (hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa, nội dung chính) và trình diễn 01 tác phẩm âm nhạc với các nội dung ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, về các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, về quá trình xây dựng và phát triển đất nước, …

 Lưu ý: 

- Các tác phẩm tham gia phải có nội dung, trang phục, đạo cụ phù hợp, có tính nghệ thuật; các tác phẩm phải được phép lưu hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, không sử dụng nhạc nước ngoài, không sử dụng các ca khúc chuyển thể lời Việt.

- Thời lượng tối đa là 05 phút, trong đó phần giới thiệu tác phẩm không quá 02 phút.

- Điểm tối đa 20 điểm.

2.2. Tiêu chí đánh giá và chấm điểm

               + Phần giới thiệu tác phẩm:                                             5 điểm           

+ Chủ đề, thông điệp nội dung của tác phẩm:                 5 điểm

+ Chất lượng nghệ thuật:                                                 4 điểm

               + Số lượng thành viên tham gia, trang phục, đạo cụ:      3 điểm

               + Tính sáng tạo:                                                               3 điểm

Điểm của phần thi được tính bằng điểm trung bình của các thành viên trong Ban giám khảo, lấy đến 2 chữ số thập phân. Quá thời gian trình bày, cứ 10 giây bị trừ 0,5 điểm trong tổng điểm trung bình của các thành viên trong Ban Giám khảo

IV. GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng từng phần thi gồm:

- Giải Nhất: 01 giải;

- Giải Nhì: 02 giải;

- Giải Ba: 03 giải;

- Giải Khuyến khích:  10 giải

            2. Kinh phí giải thưởng

- Phần thi tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giải Nhất: 700.000 đồng (Bảy trăm ngàn đồng); Giải Nhì: 400.000 đồng (Bốn trăm ngàn đồng); Giải Ba: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng); Giải Khuyến khích: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).

- Phần thi Tuyên truyền ca khúc cách mạng:  Giải Nhất: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng); Giải Nhì: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn); Giải Ba: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng); Giải Khuyến khích: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng).

            Ngoài tiền thưởng, các thành viên tham gia đội thi đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích được nhận Giấy chứng nhận của Đoàn trường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch, xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường;

- Văn phòng Đoàn trường gửi thông báo kế hoạch đến các cơ sở đoàn.

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc căn cứ vào kế hoạch, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các chi đoàn và toàn thể đoàn viên về ý nghĩa của Hội thi, thành lập đội thi, lên kế hoạch luyện tập, tham gia Hội thi.

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc gửi danh sách 02 đội thi về email của vp.doan@hnue.edu.vn và bản cứng có chữ ký của lãnh đạo đơn vị chậm nhất 15h00 thứ Hai ngày 14/01/2019.

- Các đội gửi nhạc beat: Trước 16h00 ngày 14/01/2019 (thứ Hai) qua email vp.doan@hnue.edu.vn với tiêu đề “Khoa …- Tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2019”.

- Bốc thăm số báo danh: 10h00 ngày 15/01/2019 (Thứ Ba) tại VP Đoàn trường.

- Sản phẩm báo tường được nộp và treo lên giá của Ban tổ chức vào 14h00 ngày 16/01/2019 tại tầng 1 hội trường 11/10.

- BTC sẽ mở cửa Hội trường 11/10 phục vụ đội tuyển các đơn vị tập luyện từ 14h00 ngày 16/01/2019.

            Đề nghị BCH các cơ sở Đoàn thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn này.

                                                                                                                                     BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Publish: 10/12/2018 Views: 611
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream