Tin tức - Sự kiện

Công văn triển khai nhập liệu cơ sở dữ liệu đoàn viên thanhnienday.com

Lastest update: 22/04/2019 10:54:18 SA

Căn cứ Đề án số 65-ĐA/TĐTN-TNTH và công văn số 1518-CV/TĐTN-CNVC&ANQP của BCH đoàn TP. Hà Nội ngày 24/5/2018 và ngày 11/4/2019 về “Số hóa Cơ sở dữ liệu Đoàn viên và xây dựng Hệ sinh thái tiện ích Thanhnienday.com”; nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả số hóa cơ sở dữ liệu đoàn viên và xây dựng Hệ sinh thái tiện ích thanh niên thanhnienday.com, Ban thường vụ Đoàn trường trân trọng đề nghị các đơn vị cơ sở đoàn trực thuộc báo cáo lãnh đạo đơn vị và nghiêm túc triển khai nội dung, cụ thể sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc 100% đoàn viên đơn vị tham gia nhập liệu theo địa chỉ: http://doanvien.thanhnienday.com.

2. Thời gian hoàn thành nhập liệu trước 30/4/2019.

Ban Thường vụ đoàn trường sẽ tổng hợp kết quả nhập liệu và làm căn cứ bình xét thi đua công tác Đoàn của đơn vị vào cuối năm, nếu đơn vị nào không tham gia nhập liệu sẽ không được xếp loại thi đua.

Ban Thường vụ đoàn trường rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí.

Xin trân trọng cảm ơn.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua Số điện thoại: 04.37547823/*315 (trong giờ hành chính) hoặc qua email vp.doan@hnue.edu.vn.

Nơi nhận:

- Thành Đoàn Hà Nội (để báo cáo);

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các đơn vị Đoàn – Hội trực thuộc (để thực hiện).

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

Đặng Xuân Thọ

Publish: 22/04/2019 Views: 785
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream