Tin tức - Sự kiện

Công văn tuyển sinh viên tình nguyện cho chiến dịch Mùa hè Thanh niên Tình nguyện 2019

Lastest update: 15/05/2019 9:11:05 SA

Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc;

            - Căn cứ vào kết quả hoạt động Mùa hè thanh niên tình nguyện 2018;

            - Căn cứ vào đề án tổ chức chiến dịch Mùa hè Thanh niên Tình nguyện 2019 của Thành đoàn Hà Nội;

            - Căn cứ tình hình thực tế về hoạt động tình nguyện hè năm 2019 của Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội;

BCH Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội xây dựng kế hoạch tuyển sinh viên tình nguyện cho chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện 2019 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ

1. Đối tượng

- Đoàn viên, sinh viên tham gia tình nguyện tại địa phương nơi cư trú theo Giấy giới thiệu của BCH Đoàn trường.

- Đoàn viên, sinh viên tham gia tình nguyện theo biên chế các đội dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường.

- Đoàn viên, sinh viên tham gia tình nguyện theo biên chế các đội do các cơ sở Đoàn trực thuộc thành lập dưới sự chỉ đạo của Đoàn trường.

2. Tiêu chí tuyển chọn Thanh niên Tình nguyện

            - Có tinh thần tình nguyện tham gia bất cứ công việc nào mà tổ chức giao phó.

- Có sức khoẻ, ý thức tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

- Có năng lực chuyên môn tốt, có khả năng tham gia và tổ chức những hoạt động tập thể.

- Có các điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(Khuyến khích cán bộ trẻ tham gia chiến dịch, yêu cầu các đội hình chuyên phải có ít nhất 01 cán bộ trẻ tham gia).

II. MÔ HÌNH CÁC ĐỘI TÌNH NGUYỆN

1. Đội hình chuyên:

1.1. Đội Chuyển giao Ứng dụng KHKT trong sản xuất Nông nghiệp

Do Liên chi Đoàn khoa Sinh học chủ trì, lập đề án, chủ động chuẩn bị về cơ sở vật chất, tuyển tình nguyện viên và tập huấn kĩ năng tại khoa Sinh học.

1.2. Đội tình nguyện Bồi dưỡng kỹ năng Tin học Ngoại ngữ

            Do LCĐ khoa CNTT và khoa Tiếng Anh chủ trì, lập đề án, chủ động chuẩn bị về cơ sở vật chất, tuyển tình nguyện viên và tập huấn kĩ năng tại khoa CNTT và khoa Tiếng Anh.

2. Các đội hình chung

2.1. Đội Tiếp sức đến trường

            Địa bàn hoạt động tại trường ĐHSP Hà Nội và khu vực phụ cận. Lực lượng được tuyển chọn từ sinh viên trong toàn trường và đội Thanh niên Xung kích, giao cho đội Thanh niên Xung kích chủ trì.

2.2. Đội Chung tay xây dựng nông thôn mới

Địa bàn hoạt động tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Lực lượng được tuyển chọn từ sinh viên trong toàn trường.

2.3. Đội Dạy học tình nguyện hè

Địa bàn hoạt động tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Lực lượng được tuyển chọn từ sinh viên trong toàn trường.

III. NHIỆM VỤ, QUYỀN LỢI CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN

1. Nhiệm vụ

- Thực hiện sự phân công, điều động của Ban chỉ huy chiến dịch.

- Tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và có hiệu quả các hoạt động phục vụ chiến dịch tình nguyện.

- Tự chuẩn bị kinh phí cho đợt hoạt động tình nguyện

2. Quyền lợi

- Được cấp giấy chứng nhận tham gia Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2019 (đối với các tình nguyện viên tích cực).

- Được khen thưởng các cấp đối với Tình nguyện viên có thành tích tốt trong hoạt động.

- Các đội hình do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường thành lập được trang bị áo, mũ và được cấp kinh phí hỗ trợ hoạt động.

IV. THỰC HIỆN

            Sinh viên có nhu cầu tham gia tình nguyện đăng ký theo mẫu (gửi kèm)      

Các Liên chi Đoàn - Liên chi Hội chịu trách nhiệm tổng hợp đơn đăng ký theo mẫu gửi kèm, tham mưu cho Ban Chấp hành về nhân sự tham gia chiến dịch, thu nhận đơn đăng ký của sinh viên, nộp về Văn phòng Đoàn trường trước 16h00 ngày 22/5/2019 (mẫu 2 và 3)

            Thời gian tuyển Tình nguyện viên dự kiến tổ chức vào 8h30 ngày 24/5/2019 (thứ Sáu) tại Hội trường B1, trường ĐHSP Hà Nội.

            Trên đây là kế hoạch tuyển sinh viên tình nguyện chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2019 của Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Để đảm bảo thành công của Chiến dịch, Ban Chấp hành Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai sâu rộng trong đoàn viên thanh niên và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra.

TM BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

Nơi nhận:

-        Các cơ sở Đoàn trực thuộc;

-       Lưu: VPĐ, VP HSV.

(đã ký)

Đặng Xuân Thọ


Mẫu đơn đăng ký tham gia Chiến dịch Mùa hè TNTN năm 2019 tài tại đây.Publish: 15/05/2019 Views: 3243
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream