Tin tức - Sự kiện

Thông báo về chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" năm 2019

Lastest update: 04/09/2019 4:39:58 CH

Nhằm cụ thể hóa phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; thực hiện Kế hoạch số 475-KH/TWĐTN-TNTH ngày 28/4/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2016 - 2020 (Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức), Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo về việc tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2019, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, CÁCH THỨC THAM GIA, THỜI GIAN TỔ CHỨC

 1. Đối tượng tham gia 

Cá nhân hoặc nhóm không quá 05 người (viết tắt là “Tác giả”) là công dân có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, không quá 35 tuổi (tính đến ngày 30/9/2019).

 2. Cách thức tham gia 

Tác giả gửi bộ hồ sơ dạng file được soạn thảo trên phần mềm Microsoft Word (.docx, .doc) tới địa chỉ email trithuctrevigiaoduc@gmail.com, gồm các tài liệu bắt buộc:

 - Bản đăng ký theo mẫu của chương trình (kèm theo Thông báo này). 

- Bản tóm tắt về công trình, sáng kiến (không quá một trang giấy A4).

 - Bản toàn văn và các phụ lục, hình ảnh, video clip minh họa, bản vẽ kỹ thuật kèm theo (nếu có). 

3. Thời gian tổ chức chương trình

 - Phát động Chương trình năm 2019: Ngày 2/5/2019 tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 2/5/2019 đến ngày 30/9/2019. 

- Bình chọn hàng tháng tại website https://www.trithuctre.doanthanhnien.vn: từ ngày 02/5 – 30/10/2019.

 - Chấm sơ khảo và công bố các công trình, sáng kiến lọt vào chung khảo (tối đa 15 công trình, sáng kiến): trước ngày 01/11/2019. 

- Chấm chung khảo và Lễ trao giải: dự kiến 10/11/2019 (Chủ nhật). 2 

II. NỘI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, GIẢI THƯỞNG

 1. Nội dung và yêu cầu về công trình, sáng kiến 

Các công trình, sáng kiến tham gia chương trình thuộc 3 nhóm nội dung, cụ thể như sau:

 - Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập: Phạm vi nội dung công trình, sáng kiến có thể là từng môn học, bậc học, lứa tuổi hoặc nhiều môn học, bậc học, lứa tuổi; hoặc trong phương pháp giảng dạy; hoặc phương pháp học tập, tiếp thu kiến thức hiệu quả. 

- Sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu: Các công cụ mới - chưa từng có trên thị trường hoặc các sáng chế cải tiến, thể hiện tính ưu việt so với các công cụ hiện đang áp dụng trong môi trường giáo dục.

 - Công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục: Các công trình nghiên cứu đưa ra các giải pháp cụ thể, có giá trị thực tiễn cao.

 2. Tiêu chí đánh giá, xét chọn trao giải thưởng

- Tính mới: 

+ Công trình, sáng kiến (phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu; tác phẩm khoa học) chưa từng được công bố bởi tác giả khác. 

+ Các sáng chế công cụ phải có tính mới, trình độ sáng tạo, chưa từng được tác giả khác nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế đối với sáng chế mới; giải pháp kỹ thuật trong sáng chế của tác giả phải khắc phục các hạn chế, thiếu sót của giải pháp gần giống nhất.

 - Tính khả thi:

 + Công trình, sáng kiến (phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu; tác phẩm khoa học) phải có khả năng áp dụng được trong thực tiễn, giải quyết được vấn đề cấp thiết đang diễn ra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại địa phương hoặc cả nước hiện nay.

 + Sáng chế công cụ phải có khả năng sản xuất công nghiệp, hỗ trợ đắc lực cho việc dạy học và thực hành, thí nghiệm của giáo viên, học sinh. - Không vi phạm pháp luật của Việt Nam. Không có tranh chấp về bản quyền với các cá nhân, tổ chức khác. 

3. Cơ cấu giải thưởng

3.1. Các giải thưởng chính 

Trên cơ sở đề xuất của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cho tối đa 15 công trình, sáng kiến được vào vòng chung kết, trong đó: 

- Giải thưởng “Tri thức trẻ vì giáo dục” được trao tặng cho tối đa 05 công trình, sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu. Phần thưởng gồm: Kỷ niệm chương “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tiền thưởng: 100.000.000đ/01 công trình, sáng kiến. 

- Ngoài tối đa 05 công trình, sáng kiến được Giải thưởng“Tri thức trẻ vì giáo dục”, các công trình còn lại được vào Vòng Chung kết sẽ được trao Giải thưởng “Cống hiến”. Phần thưởng gồm: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tiền thưởng: 10.000.000đ/01 công trình, sáng kiến. 

3.2. Các giải thưởng phụ 

- Dành cho tác giả: 

+ Hồ sơ được bình chọn cao nhất mỗi tháng được lựa chọn vào vòng sơ khảo đồng thời nhận được tiền thưởng trị giá 2.000.000đ.

 - Dành cho tập thể:

 + Tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có nhiều hồ sơ hợp lệ gửi tham gia chương trình nhất: 5.000.000đ. 

+ Đoàn trường có nhiều hồ sơ hợp lệ gửi tham gia chương trình nhất: 5.000.000đ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 - Tổ chức họp báo phát động chương trình, chấm sơ khảo, chung khảo, lễ trao giải chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2019. 

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sơ khảo, chung khảo xét chọn các công trình, sáng kiến để trao giải thưởng. 

- Tổ chức sơ kết 3 năm tổ chức Chương trình, gặp gỡ các tác giả đạt giải thưởng các năm 2016, 2017, 2018. 

- Phối hợp các trường Đại học Sư phạm triển khai chương trình “Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục” thông qua các hội nghị nghiên cứu khoa học khối ngành sư phạm. 

2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

 - Phát hiện, vận động các cá nhân, tập thể có công trình, sáng kiến để giới thiệu xét trao giải thưởng; phấn đấu mỗi tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc giới thiệu ít nhất 05 công trình, sáng kiến, riêng thành đoàn Hà Nội, thành đoàn TP. Hồ Chí Minh giới thiệu ít nhất 10 công trình, sáng kiến. 

- Giới thiệu cho đoàn viên, thanh niên về các công trình, sáng kiến tham gia chương trình (trên website: https://www.trithuctre.doanthanhnien.vn) và thông tin cho đoàn viên, thanh niên tham gia bình chọn các công trình, sáng kiến tiêu biểu.

 - Tuyên truyền thông tin về chương trình trên website, fanpage tỉnh, thành đoàn, trên nội san của đơn vị. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên dương các công trình, sáng kiến tiêu biểu; vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ nhân rộng, phát huy các công trình, sáng 4 kiến có ứng dụng thực tiễn tại đơn vị; giúp đỡ các trí thức trẻ tiếp tục phát huy tại địa phương, đơn vị.

 - Các tỉnh, thành đoàn tổ chức Hội nghị giới thiệu, triển khai chương trình đến các cơ sở Đoàn trực thuộc, đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ trong tháng 5/2019: thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk. 

* Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Đơn vị thường trực Chương trình“Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2019 - Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, số 64 Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, điện thoại: 024.6263.1852 (trong giờ hành chính) hoặc 0988.968.037, e-mail: trithuctrevigiaoduc@gmail.com. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Publish: 04/09/2019 Views: 465
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream