Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi ảnh “Sư phạm tháng ba”

Lastest update: 12/03/2020 4:31:28 CH

Thiết thực chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho học sinh, sinh viên; Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của trường ĐHSP Hà Nội, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn thanh niên Trường tổ chức Cuộc thi ảnh “Sư phạm tháng ba”. Kế hoạch cụ thể như sau:

I. MC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thiết thực hướng tới kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3; ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2020.

- Tạo ra một sân chơi bổ ích, hấp dẫn để sinh viên, học sinh trường ĐHSP Hà Nội thể hiện tài năng và sự sáng tạo.

- Góp phần lan tỏa vẻ đẹp thanh lịch của đoàn viên sinh viên, học sinh Sư phạm thời kì hội nhập.

- Quảng bá hình ảnh môi trường Sư phạm thân thiện, gần gũi, gắn bó với học sinh, sinh viên.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi được tổ chức trang trọng, tươi vui, hiệu quả và tiết kiệm.

- Các cơ sở đoàn tham gia nghiêm túc, tuân thủ các nội quy do Ban Tổ chức đề ra, quan tâm, động viên đông đảo cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên tham gia và truyền thông cho chương trình.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Từ ngày 6/3/2020 đến hết ngày 12/3/2020: BTC nhận ảnh dự thi.

Tổ chức thành 3 đợt đăng tác phẩm trên trang fanpage của chương trình và BTC chấm điểm cho từng đợt:

Đợt 1: Từ ngày 13/3/2020 – 16/3/2020

Đợt 2: Từ ngày 17/3/2020 – 20/3/2020

Đợt 3: Từ ngày 21/3/2020 – 24/3/2020

Thời gian tính lượt bình chọn và chấm điểm mỗi đợt: từ lúc đăng ảnh dự thi lên Album Cuộc thi ảnh Sư phạm tháng ba” đến hết ngày cuối cùng mỗi đợt.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI THI

Cán bộ, giảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên, học viên đang công tác, học tập tại các khoa, trường phổ thông, mầm non, phòng ban, trung tâm, viện thuộc Trường ĐHSP Hà Nội.

IV. NỘI DUNG CUỘC THI

1. Kế hoạch tổ chức

Thời gian

 Nội dung thực hiện

05/03/2020

Phát động chương trình

06/03/2020 – 12/03/2020

Các đơn vị/ cá nhân gửi ảnh dự thi cho BTC (theo yêu cầu và thể lệ), về Văn phòng Đoàn trường qua mail: vp.doan@hnue.edu.vn

13/03/2020 – 16/03/2020

Đăng ảnh bình chọn và chấm điểm đợt 1

17/03/2020 – 20/3/2020

Đăng ảnh bình chọn và chấm điểm đợt 2

21/3/2020 – 24/3/2020

Đăng ảnh bình chọn và chấm điểm đợt 3

Từ 24/3/2020 – 25/3/2020

BTC tổng hợp bình chọn, chấm điểm 3 đợt

26/3/2020

Công bố và trao giải

2. Nội dung, yêu cầu với ảnh dự thi

 Hình ảnh tham gia dự thi thể hiện được vẻ đẹp của đoàn viên, học sinh sinh viên, học viên đang làm việc, giảng dạy và học tập tại trường Đại học sư phạm Hà Nội. Tác giả được quyền thực hiện theo các chủ đề tự chọn và mỗi hình ảnh phải gắn với một trong các địa điểm của trường ĐHSP Hà Nội như giảng đường, lớp học, sân vận động, con đường dẫn vào thư viện ...

Ảnh gửi dự thi chưa tham gia và đạt giải ở bất kì cuộc thi nào trước đó.

Người gửi ảnh là người dự thi và là người nhận giải (nếu đạt giải) tại cuộc thi. Người gửi ảnh phải là cán bộ, giảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên, học viên đang làm việc, giảng dạy và học tập tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chất lượng hình ảnh sắc nét, dung lượng và độ phân giải cao; chấp nhận ảnh sử dụng phần mềm chỉnh sửa màu sắc nhưng không chỉnh sửa làm biến đổi, cắt ghép người, sự vật; BTC có quyền yêu cầu kiểm tra ảnh gốc nếu trong trường hợp có khiếu nại về việc chỉnh sửa cũng như vấn đề bản quyền.

Hình ảnh dự thi không vi phạm, tranh chấp bản quyền; không vi phạm các qui định của Nhà nước và pháp luật; không trái ngược với thuần phong mĩ tục của Việt Nam.

Mỗi tác giả được quyền dự thi không hạn chế số lần gửi ảnh.

3. Thể lệ cuộc thi: ban hành cùng thông báo này.

4. Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải nhất: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.000.000đ

- 02 giải nhì: giấy chứng nhận và tiền thưởng 800.000đ/giải

- 03 giải ba: giấy chứng nhận, tiền thưởng 500.000đ/giải

- 5 giải khuyến khích: giấy chứng nhận, tiền thưởng 300.000đ/giải

VII.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đây là một hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Đoàn Thanh niên Trường yêu cầu các đơn vị tạo mọi điều kiện tốt nhất để đoàn viên thanh niên trong đơn vị tham gia.

Thông báo, tuyên truyền, triển khai cuộc thi ảnh đến 100% các cơ sở Đoàn, đoàn viên; đảm bảo các cơ sở Đoàn đều gửi ảnh tham gia cuộc thi.

Trên đây là thông báo kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh ”Sư phạm tháng ba”. Ban thường vụ đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu đề ra.

Mọi thông tin về cuộc thi xin liên hệ:

+ Văn phòng Đoàn trường hoặc đồng chí Phạm Thị Thanh Thúy (UV BTV Đoàn trường, ĐT: 0979121445).

TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

Nơi nhận:

-          Đảng ủy, BGH (để báo cáo);

-          Như kính gửi (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn.

(đã ký)

Đinh Minh HằngTHỂ LỆ

Cuộc thi ảnh “Sư phạm tháng ba”

(Ban hành kèm theo thông báo số 20/TB-XIX-TNSP, ngày 04/03/2020 của
Ban
Chấp hành Đoàn trường về việc tổ chức Cuộc thi ảnh “Sư phạm tháng ba”)

-------------------

1. Tên Cuộc thi: Cuộc thi ảnh “Sư phạm tháng ba”

2. Đối tượng dự thi

- Cán bộ đoàn, đoàn viên, học sinh, sinh viên, học viên đang công tác, học tập tại các khoa, trường phổ thông, mầm non, phòng ban, trung tâm, viện thuộc Trường ĐHSP Hà Nội.

- Không giới hạn số lượng ảnh dự thi của mỗi cá nhân.

3. Thời gian tổ chức:

Từ ngày 6/3/2020 đến hết ngày 12/3/2020: BTC nhận ảnh dự thi.

Tổ chức thành 3 đợt đăng ảnh trên trang fanpage của chương trình để tính lượt bình chọn và BTC chấm điểm cho từng đợt

Đợt 1: Từ ngày 13/3/2020 – 16/3/2020

Đợt 2: từ ngày 17/3/2020 – 20/3/2020

Đợt 3: từ ngày 21/3/2020 – 24/3/2020

Thời gian tính lượt bình chọn và chấm điểm mỗi đợt: từ lúc đăng ảnh dự thi lên Album Cuộc thi ảnh ”Sư phạm tháng ba” đến hết ngày cuối cùng mỗi đợt.

4. Nội dung, yêu cầu với ảnh dự thi

Hình ảnh tham gia dự thi thể hiện được vẻ đẹp của đoàn viên, học sinh sinh viên, học viên đang học tập tại trường Đại học sư phạm Hà Nội theo các chủ đề tự chọn và mỗi hình ảnh phải gắn với một trong các địa điểm của trường như giảng đường, lớp học, sân vận động, con đường tình yêu, ...

Người gửi ảnh là người dự thi và là người nhận giải (nếu đạt giải) tại cuộc thi. Người gửi ảnh phải là cán bộ, giảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên, học viên đang làm việc, giảng dạy và học tập tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chất lượng hình ảnh sắc nét, dung lượng và độ phân giải cao; chấp nhận ảnh sử dụng phần mềm chỉnh sửa màu sắc nhưng không chỉnh sửa làm biến đổi, cắt ghép người, sự vật; BTC có quyền yêu cầu kiểm tra ảnh gốc nếu trong trường hợp có khiếu nại về việc chỉnh sửa cũng như vấn đề bản quyền.

Hình ảnh dự thi không vi phạm, tranh chấp bản quyền; không vi phạm các qui định của Nhà nước và pháp luật; không trái ngược với thuần phong mĩ tục của Việt Nam

Mỗi tác giả được quyền dự thi không hạn chế số lần gửi ảnh.

5. Hình thức dự thi:

Gửi ảnh qua email cho BTC và bình chọn ảnh trên các Fanpage: Đoàn TN- Hội SV trường ĐHSP Hà Nội.

Cách thức dự thi: Gửi ảnh tham gia qua email vp.doan@hnue.edu.vn, ghi đầy đủ các thông tin:

- Họ tên

- Năm sinh

- Đơn vị (lớp, khoa, mã sinh viên/học viên).

- Số điện thoại liên hệ và địa chỉ Facebook.

- Chú thích ảnh (một đoạn thuyết minh, lời chú thích - dưới 200 từ) với nội dung: Thể hiện câu chuyện/ ý nghĩa bức ảnh, thông điệp muốn truyền tải phù hợp với nội dung cuộc thi.

Sau khi kiểm duyệt bài dự thi không vi phạm các quy định đặt ra, Ban Tổ chức sẽ đăng bài dự thi trên Album Cuộc thi ảnh “Sư phạm tháng ba” tại Fanpage Đoàn TN- Hội SV trường ĐHSP Hà Nội.

BTC sẽ đăng ảnh qua ba đợt, sau mỗi đợt sẽ tổng kết lượt bình chọn và chấm điểm của Ban giám khảo.

6. Cách thức bình chọn

Bước 1: Like Fanpage: Đoàn TN- Hội SV trường ĐHSP Hà Nội

Bước 2: Chia sẻ ảnh dự thi trên Facebook cá nhân ở chế độ công khai.

Bước 3: Kêu gọi cộng đồng bình chọn ảnh bằng cách thích (like), chia sẻ (share) ảnh của người dự thi trên Album Cuộc thi ảnh “Nét đẹp tháng ba”: 

- Người dự thi có quyền kêu gọi bạn bè, người thân bình chọn cho bài dự thi của mình bằng cách gửi link bài thi trực tiếp hoặc chia sẻ trên mạng xã hội.

- Đối với các hình dự thi, mỗi người tham gia bình chọn cho thí sinh chỉ được phép like, share hình dự thi 01 lần. Những thí sinh có hình thức gian lận về lượt thích, chia sẻ, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả dự thi.

7. Cách thức chấm giải

Hoàn thành đủ các bước 1 và 2 ở trên. Sau đó tính lượt bình chọn trên cơ sở: Tính tổng số lượt thích (like), chia sẻ (share) ảnh dự thi trên Fanpage. Mỗi lượt thích được tính 01 điểm, lượt chia sẻ được tính 02 điểm.

Điểm phần bình chọn được tính 70% tổng số điểm cho ảnh dự thi. Mỗi lượt like/ share/ thả tim được 1 điểm.

Điểm từ Ban giám khảo được tính 30% tổng số điểm cho ảnh dự thi

Tổng điểm = 30% x Điểm ban giám khảo + 70% x điểm bình chọn online

8. Giải thưởng

- 01 giải nhất gồm giấy chứng nhận, tiền thưởng 1.000.000đ

- 02 giải nhì: giấy chứng nhận và tiền thưởng 800.000đ/giải

- 03 giải ba: giấy chứng nhận, tiền thưởng 500.000đ/giải

- 05 giải khuyến khích: giấy chứng nhận, tiền thưởng 300.000đ/giải

* Giải thưởng được trao cho tác giả là người gửi ảnh dự thi (BTC không trao giải cho người mẫu trong ảnh). Mỗi tác giả dự thi chỉ được xét nhận 01 giải cao nhất.

9. Thông báo kết quả và trao giải 

Thời gian công bố kết quả ngày 25/03/2020.

Thời gian trao giải sẽ có thông báo cụ thể trên fanpage Đoàn TN- Hội SV trường ĐHSP Hà Nội.

10. Các quy định khác

- Bản Thể lệ này có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải và công bố.

- Ban Tổ chức giữ quyền được tạm dừng, thay đổi nội dung chương trình hay cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thể lệ Cuộc thi theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền vào bất kì thời điểm nào trước khi kết thúc chương trình. Mọi sự thay đổi đều được thông báo công khai, kịp thời lên Fanpage của chương trình đều được coi là hợp lệ. Quyết định của Ban Tổ chức về các khiếu nại liên quan đến bài thi là quyết định cuối cùng.

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu người tham dự cung cấp thông tin cá nhân không chính xác.

- Khi người tham dự đã gửi bài dự thi, có nghĩa là người tham dự đã đồng ý với Thể lệ của Cuộc thi.

- Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng các tác phẩm dự thi trên mọi phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá hình ảnh cho trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra về giải thưởng, quyết định của Ban Tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng.

Mọi thông tin cần giải đáp về Cuộc thi vui lòng liên hệ Văn phòng Đoàn trường (phòng 315 nhà Hành chính Hiệu bộ) hoặc  đồng chí Phạm Thị Thanh Thúy (UV BTV Đoàn trường, ĐT: 0979121445).

BAN TỔ CHỨC


Publish: 06/03/2020 Views: 3312
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream