Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo mô hình Blended learning

Lastest update: 05/10/2020 4:53:07 CH

I. Mục đích tập huấn

          Tập huấn với chủ đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo mô hình Blended learning” được tổ chức để cán bộ trẻ trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ về những kinh nghiệm sử dụng công nghệ thông hiệu quả trong dạy học theo mô hình Blended learning. Tập huấn có mời các chuyên gia có uy tín để hướng dẫn cho cán bộ trẻ và một số sinh viên năm cuối về sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

1. Thời gian:

          Từ 08h30 – 11h30, ngày 16/10/2020 (thứ Sáu).

2. Địa điểm:

          Hội trường K1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

3. Thành phần mời tham dự Hội thảo:

3.1. Chuyên gia mời

          - TS. Trần Hương Quỳnh – Giảng viên Khoa Tiếng Anh, giáo viên Việt Nam được vinh danh trong 5 hạng mục tại Thử thách Giáo dục toàn cầu tại sự kiện Trao đổi Giáo dục (Education Exchange) do Microsoft tổ chức.

          - TS. Đặng Thành Trung – Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

3.2. Đại biểu tham dự tập huấn

          - Cán bộ trẻ thuộc các chi đoàn cán bộ và cán bộ giảng viên dưới 40 tuổi của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

          - Đại diện sinh viên năm cuối các khoa.

III. Nội dung tập huấn và yêu cầu đối với đại biểu tham dự

1. Nội dung tập huấn

          - Thảo luận về những khó khăn khi sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học và chia sẻ kinh nghiệm dạy học hiệu quả với ứng dụng công nghệ thông tin;

          - Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học: Google classroom, Microsoft Sway, Quizizz, Mentimetor, Kahoot, Microsoft Forms và các ứng dụng khác;

          - Hướng dẫn chuẩn bị học liệu, xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá tương thích với dạy học online.

2. Yêu cầu đối với đại biểu tham dự

          - Hoàn thành điền thông tin vào form khảo sát online ít nhất 02 ngày trước khi diễn ra Hội thảo (link khảo sát online được gửi qua email cá nhân thành viên tham dự Hội thảo).

          - Mang theo laptop cá nhân và có sẵn các học liệu của môn học để thực hành.

IV. Tổ chức thực hiện  

          - Ban thường vụ Đoàn Trường: Liên hệ chuyên gia, thống kê thông tin đại biểu tham dự, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Hội thảo.

          - Liên chi đoàn các khoa: lập danh sách 08 người (03 cán bộ và 05 sinh viên năm cuối) theo mẫu, gửi bản mềm qua địa chỉ vp.doan@hnue.edu.vn và bản cứng về Văn phòng Đoàn trước 17h00 ngày 05/10/2020 (Thứ Hai).

          Các thông tin khác vui lòng liên hệ với Văn phòng Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội, phòng 315, nhà Hành chính Hiệu bộ, hoặc đ/c Trần Ngọc Dũng - Phó Bí thư Đoàn trường, số điện thoại: 0984380588.

Publish: 05/10/2020 Views: 264
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream