Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020)

Lastest update: 10/11/2020 10:46:37 SA

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Ban chấp hành Đoàn trường ĐHSP Hà Nội; thiết thực hoạt động chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020), Ban Thường vụ Đoàn Trường phát động phong trào thi đua tới tất cả các cơ sở Đoàn với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đoàn viên thanh niên Nhà trường về ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam; về truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam; về tình thầy trò.

2. Khơi dậy lòng tự hào về nghề sư phạm, về Trường; cổ vũ, động viên tuổi trẻ Nhà trường phát huy truyền thống, tích cực học tập, rèn luyện, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, vào công cuộc xây dựng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày càng phát triển vững mạnh.

3. Động viên đội ngũ cán bộ đoàn viên, học sinh và sinh viên năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua “dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

4. Phát hiện nhân tố mới, tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ đoàn, học sinh và sinh viên, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của ngành trong giai đoạn mới; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đoàn trường khóa XIX.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Tuyên truyền về ngày Nhà giáo Việt Nam; về nghề sư phạm; về truyền thống vẻ vang của Trường ĐHSP Hà Nội; về tình cảm thầy trò. Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú như treo bangdroll, khẩu hiệu, phát thanh trên hệ thống truyền thông nội bộ, cơ sở,…

2. Tuyên truyền, thực hiện văn hoá văn minh trường học.

3. Tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn, tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp cơ sở.

4. Tổ chức các chương trình văn nghệ với chủ đề ca ngợi nghề sư phạm, ca ngợi người thầy.

5. Tích cực tham gia các cuộc thi, hội thi do nhà Trường tổ chức.

6. Khuyến khích các cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn viên, học sinh – sinh viên tham gia.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động từ đầu năm học 2020 – 2021 cho đến hết Tháng thi đua với Đảng ủy, Chi ủy, Ban Chủ nhiệm khoa; báo cáo ngắn gọn có kèm hình ảnh về tình hình triển khai hoạt động tại đơn vị vào cuối đợt thi đua (gửi bằng email tới hòm thư: vp.doan@hnue.edu.vn trước ngày 04/12/2020).

Kính đề nghị tất cả các bộ phận, đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

                                                                                                                                            BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Publish: 10/11/2020 Views: 262
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream