Tin tức - Sự kiện

ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TRIỂN KHAI CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2021

Lastest update: 04/03/2021 11:06:14 SA

Thực hiện công văn số 520/BVHTTDL-TV ngày 22/02/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về về hướng dẫn tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021, Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHSP Hà Nội triển khai tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021, cụ thể như sau:

1.      Mục đích

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là hoạt động dành cho học sinh, sinh viên toàn trường nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với đoàn viên, sinh viên, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc sách trong học sinh, sinh viên, hình thành thói quen đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

2.      Dự kiến thời gian tổ chức

Từ ngày 03/3/2021 đến ngày 15/7/2021.

3.      Nội dung tham gia cuộc thi

Học sinh, sinh viên tham dự cuộc thi bằng hình thức trả lời các câu hỏi theo Hướng dẫn tại Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 (được gửi kèm cùng công văn này).

4.      Tổ chức thực hiện

- Đoàn Thanh niên Trường là đầu mối xây dựng kế hoạch và triển khai Cuộc thi đối với học sinh, sinh viên toàn trường.

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc căn cứ vào kế hoạch, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các chi đoàn và toàn thể đoàn viên về ý nghĩa của cuộc thi; tổng hợp các bài dự thi gửi về Văn phòng đoàn trường trước 15h00 ngày 15/7/2021 (Thứ Năm).

- Trung tâm Thông tin Thư viện hỗ trợ thực hiện cuộc thi.

Đề nghị BCH các cơ sở Đoàn thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn này./.

Publish: 04/03/2021 Views: 755
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream