Tin tức - Sự kiện

Thông báo Kiểm tra công tác Đoàn vụ đối với các cơ sở Đoàn năm học 2020 - 2021

Lastest update: 30/08/2021 5:21:48 CH

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kì XIX; Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020 – 2021; Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban kiểm tra các cấp và yêu cầu công tác kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường thông báo kế hoạch kiểm tra đoàn vụ đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc như sau:
I. Mục đích - yêu cầu
1. Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn trường đối với các cơ sở Đoàn trong việc thực hiện nghị quyết, kế hoạch, chương trình hoạt động của BCH Đoàn trường năm học 2020 - 2021.
2. Đánh giá những mặt tích cực, điểm tồn tại và hạn chế trong công tác Đoàn vụ tại các đơn vị Đoàn trực thuộc, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn, đồng thời nâng cao chất lượng đoàn viên.
3. Thông qua kiểm tra nhằm nắm bắt, đánh giá đúng thực tiễn tình hình, kết quả triển khai các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các cơ sở Đoàn trực thuộc.
4. Công tác kiểm tra, giám sát phải đảm bảo đúng nguyên tắc, khách quan, thiết thực và đạt hiệu quả cao.
II. Nội dung - chương trình:
1. Nội dung kiểm tra gồm các nội dung sau:
1.1. Kiểm tra việc triển khai các hoạt động của Đoàn cấp trên.
1.2. Kiểm tra việc quản lý Đoàn viên:
- Kiểm tra sổ, danh sách giới thiệu, tiếp nhận và theo dõi Đoàn viên (đoàn viên cao học, đoàn viên học sinh/sinh viên, chi đoàn cán bộ trẻ)
- Kiểm tra sổ theo dõi kết nạp Đoàn viên mới (đối với Đoàn trường THPT Chuyên và Đoàn trường Nguyễn Tất Thành).
- Công tác quản lý, lưu trữ và nhận xét sổ đoàn viên hàng năm.
1.3. Kiểm tra việc quản lý và triển khai các công văn đi, đến.
1.4. Sổ ghi biên bản các cuộc họp Ban chấp hành Đoàn cơ sở, công tác khen thưởng, kỷ luật.
1.5. Kiểm tra sổ quỹ tiền mặt, công tác thu chi Đoàn phí, việc sử dụng các nguồn quỹ khác của các cơ sở đoàn.
2. Chương trình kiểm tra:
2.1. Đoàn kiểm tra thông báo căn cứ, mục đích và giới thiệu Đoàn kiểm tra.
2.2. Đại diện đơn vị được kiểm tra giới thiệu thành phần tham dự.
2.3. Lãnh đạo đoàn kiểm tra yêu cầu nội dung và cách thức kiểm tra.
2.4. Đại diện đơn vị được kiểm tra báo cáo về các nội dung được kiểm tra và trình đoàn kiểm tra xem xét minh chứng, đối chiếu các nội dung.
2.5. Ý kiến trao đổi và kết luận của đoàn kiểm tra.
III. Thành phần đoàn kiểm tra và đơn vị được kiểm tra
1. Đoàn kiểm tra của Đoàn trường, bao gồm: Đại diện Ban thường vụ và các đ/c Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra.
2. Đơn vị được kiểm tra: Đại diện cấp ủy đơn vị, Bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc, các đồng chí Ủy viên BCH cơ sở Đoàn; 01 Bí thư Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở.
IV. Địa điểm và thời gian kiểm tra
1. Địa điểm:
Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc tại các đơn vị Đoàn cơ sở. BCH Đoàn cơ sở chủ động bố trí phòng họp để công việc kiểm tra được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.
2. Thời gian:
Các đơn vị Đoàn cơ sở căn cứ vào lịch làm việc kèm theo công văn này để chủ động bố trí thời gian, địa điểm, báo lại Ban Kiểm tra.
Trên đây là kế hoạch công tác kiểm tra công tác đoàn vụ năm học 2020 - 2021, kính đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc sắp xếp thời gian và địa điểm để thực hiện nội dung kiểm tra có hiệu quả.
Mọi chi tiết xin liên hệ với đồng chí Bùi Thị Hà Giang – Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiếm tra Đoàn trường, điện thoại: 0983.057.005 hoặc email: vp.doan@hnue.edu.vn

LỊCH KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐOÀN VỤ
CÁC CƠ SỞ ĐOÀN TRỰC THUỘC ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI
(Kèm theo công văn số:61/XIX-TB-UBKT)
14/12 (Thứ Hai) 15/12 (Thứ Ba) 16/12 (Thứ Tư) 17/12 (Thứ Năm) 18/12 (Thứ Sáu)
8h15 – 9h00 Lịch sử Quản lý giáo dục GD Tiểu học Địa lý THPT Chuyên ĐHSP
9h05 – 9h50 Triết học Tiếng Anh GD Mầm non Sinh học Đoàn phân hiệu Hà Nam
9h55 – 10h40 Ngữ văn Công tác xã hội Tâm lý Giáo dục GD Quốc phòng Học liệu
13h30 – 14h15 Toán tin Thể chất Tiếng Pháp Hóa học Hiệu bộ
14h20 – 15h05 Vật lý Việt Nam học THCS&THPT Nguyễn Tất Thành LLCT - GDCD
15h10 – 15h55 Công nghệ thông tin Nghệ thuật SP Kỹ thuật GD Đặc biệt

Publish: 30/08/2021 Views: 233
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream