Tin tức - Sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH “TƯ VẤN HỌC TẬP THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ”

Lastest update: 23/10/2015 8:39:48 SA

1. MỤC ĐÍCH

- Giúp tân sinh viên K65 hiểu rõ cách thức đăng ký tín chỉ trong từng học kỳ và trong cả năm học đặc biệt lưu ý tránh những sai sót trong quá trình đăng ký tín chỉ. Đồng thời giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của sinh viên K64, K63, K62 trong quá trình đăng ký tín chỉ.

- Giúp tân sinh viên K65 nhanh chóng hòa nhập với cách thức, phương pháp học tập mới tại Đại học. Định hướng ý thức, động cơ học tập đúng đắn; ý thức trách nhiệm của mỗi sinh viên trong quá trình xây dựng thương hiệu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

2. NỘI DUNG

2.1. Tư vấn đăng ký tín chỉ

- Phần 1: Đ/c Nguyễn Danh Điệp - Chuyên viên phòng đào tạo, trình bày các nội dung:

     + Khái quát tổng thể chương trình đào tạo K65.

     + Hướng dẫn cách thức tiếp cận khung chương trình đào tạo.

     + Trao đổi về cấu trúc thời khóa biểu của một học kỳ.

     + Cách thức đăng ký tín chỉ.

- Phần 2: Giải đáp những vướng mắc của sinh viên liên quan đến đăng ký tín chỉ.

     + Sinh viên các khóa K65, K64, K63, K62 chia sẻ những băn khoăn trong quá trình đăng ký tín chỉ.

     + Chuyên viên Nguyễn Danh Điệp tư vấn, giải đáp.

2.2. Trao đổi về phương pháp học tập

- Phần 1: Đại diện sinh viên 03 khoa chia sẻ về cách thức tiếp cận môn học, phương pháp học tập tại Đại học.

- Phần 2: Trao đổi, thảo luận về phương pháp học tập giữa sinh viên các khóa .

3. ĐỐI TƯỢNG:

- Đoàn viên - Sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội các khóa K65, K64, K63, K62

- Đại diện cố vấn học tập các khoa

- Thành phần: ưu tiên sinh viên là lớp trưởng, bí thư các lớp K65

- Số lượng cụ thể:  

     + Khoa Văn, khoa Toán: mỗi khoa cử 15 SV trong đó có 12SV K65, 1SV K64, 1SV K63, 1SV K62.

     + Các khoa còn lại mỗi khoa cử 10 SV trong đó có 7 SV K65, 1 SV K64, 1 SV K63, 1SV K62 

             

4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian:  14h-16h ngày 29/10 (Thứ Năm)

- Địa điểm: Hội trường nhà K.

Publish: 23/10/2015 Views: 1397
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream