Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2016” và “Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2016”

Lastest update: 26/05/2016 2:12:03 CH

- Thiết thực góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu vì một hành tinh xanh. - Nhằm nâng cao nhận thức về chủ quyển biển, đảo và bảo vệ môi trường biển, đại dương. Tạo một sân chơi văn hóa, giao lưu và giải trí lành mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, góp phần kết nối học sinh, sinh viên toàn trường, nhằm truyền cảm hứng cho sinh viên hướng tới các hành vi thân thiện với môi trường. BCH Đoàn trường triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2016” và “Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2016”, nội dung cụ thể như sau:

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

            - Đoàn viên, sinh viên các Liên chi Đoàn - Liên chi Hội;

            - Học sinh THPT Nguyễn Tất Thành và THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội;

            - Các Câu lạc bộ, Đội TNXK trực thuộc Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường.

III. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động giáo dục tới cán bộ, giảng viên, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường xanh - sạch, lên án hành vi gây ô nhiễm môi trường, ...

- Tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về việc cương quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc.

- Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của Pháp luật trong nước, các nước trong khu vực biển Đông và quốc tế về biển, đảo; các văn bản thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

- Tuyên truyền, phổ biến, vận động sinh viên và học sinh nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại và tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của sinh viên và học sinh về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo; về công tác quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo.

2. Các biện pháp và hành động

- Phát động cuộc thi “Sáng tạo với rác thải” quy mô toàn trường, với các lĩnh vực chính: các mô hình, giải pháp sáng tạo để thu gom và xử lý rác thải; làm đồ handmade, đồ tái chế từ rác thải; ...

- Tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống bandroll, poster, … nhân ngày Môi trường Thế giới; Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2016.

- Lồng ghép các nội dung trên trong sinh hoạt chi đoàn, tọa đàm, các hoạt động tập thể của đơn vị, …

- Thực hiện Ngày thứ 7 tình nguyện hoặc Ngày Chủ nhật Xanh: dọn dẹp vệ sinh môi trường, giảng đường, sửa sang, trang trí khu vực giảng đường, lớp học, khu văn phòng của các đơn vị, …

IV. THỰC HIỆN

1. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường

- Giao cho Ủy ban Kiểm tra của Đoàn trường giám sát, báo cáo việc thực hiện các hoạt động trên tại các đơn vị trực thuộc;

- Văn phòng Đoàn trường là đầu mối thu nhận các sản phẩm dự thi “Sáng tạo với rác thải”.

2. Các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc

- Mỗi đơn vị gửi dự thi ít nhất 01 sản phẩm/mô hình/giải pháp “Sáng tạo với rác thải”, hạn cuối nộp sản phẩm vào 15h ngày 15/6/2016.

- Căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mình tổ chức các hoạt động khác theo các nội dung gợi ý trên.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu

- 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 08 giải Khuyến khích

2. Mức thưởng

- Giải Nhất: 300.000 đồng cùng Giấy khen tập thể, giấy chứng nhận cho cá nhân.

- Giải Nhì: 200.000 đồng cùng Giấy khen tập thể, giấy chứng nhận cho cá nhân.

- Giải Ba: 100.000 đồng cùng Giấy khen tập thể, giấy chứng nhận cho cá nhân.

- Giải KK: 50.000 đồng cùng Giấy khen tập thể, giấy chứng nhận cho cá nhân.


 

T/M BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

P. Bí thư

(đã ký)

      Đặng Xuân Thọ

Publish: 26/05/2016 Views: 2313
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream