Tin Nổi bật

KH Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”

Lastest update: 03/05/2021 12:27:28 CH

Căn cứ Kế hoạch số 158 -KH/TĐTN - BTG ngày 22/2/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn về tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp đoàn viên, thanh niên Nhà trường được trau dồi hiểu biết, hiểu đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Đối tượng: Bắt buộc sinh viên K70, K69, K68. Khuyến khích sinh viên K67.

2. Hình thức thi

Cuộc thi “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai trên app HNUE Youth.

Thi dưới hình thức trắc nghiệm (mỗi bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 20 câu) trong thời gian 15 phút.

3. Nội dung thi

Tìm hiểu về các qui định, nội dung cơ bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bẩu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

 Từ ngày 5/5/2021 đến ngày 21/5/2021

Thời gian thi của các Khoa được phân chia cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng K70, 69, 68

Chi đoàn

Thời gian thi

Mã đề

1.

Giáo dục Quốc phòng

37

12h ngày 5/5/2021

01

2.

Quản lý giáo dục

74

3.

SP Kỹ thuật

62

20h ngày 5/5/2021

02

4.

Triết học

79

5.

GD Thể chất

119

12h ngày 6/5/2021

03

6.

Nghệ thuật

145

20h ngày 6/5/2021

04

7.

Tiếng Pháp

112

12h ngày 7/5/2021

05

8.

Công tác xã hội

143

20h ngày 7/5/2021

06

9.

   

Toán tin

1060

K68A, K68B, K68C, K68D, K68E

9h ngày 8/5/2021

07

K68K, K68CLC, K69A, K69B, K69C

12h ngày 8/5/2021

08

K69D, K69E, K69K, K69CLC, K70CLC

15h ngày 8/5/2021

09

K70A1, K70A2, K70A3

20h ngày 8/5/2021

10

K70A4, K70A5, K70A6

21h ngày 8/5/2021

11

K70A7

K70E

K70K

22h ngày 8/5/2021

12

10.

Ngữ Văn

1238

K68A, K68B, K68C, K68D, K68E

9h ngày 9/5/2021

13

K68G, K69A, K69B, K69C

12h ngày 9/5/2021

14

K69E, K69G, K69CLC, K70CLC, K69D

15h ngày 9/5/2021

15

K70A1, K70A2, K70A3

20h ngày 9/5/2021

16

K70A4, K70A5, K70A6

21h ngày 9/5/2021

17

K70A7, K70A8, K70E

22h ngày 9/5/2021

18

11.

GD Đặc biệt

171

12h ngày 10/5/2021

19

12.

Sinh học

263

K68A, K68C, K68E, K68K, K69A, K69C

20h ngày 10/5/2021

20

K70A, K70B, K70C, K70K, K70E

21h ngày 10/5/2021

21

13.

Tâm lý Giáo dục

313

K68A, K68B, K68C, K68D, K69A, K69B, K69C

12h ngày 11/5/2021

22

K70A, K70B, K70C

20h ngày 11/5/2021

23

14.

Địa lý

342

K68 và K69

12h ngày 12/5/2021

24

K70

20h ngày 12/5/2021

25

15.

Lịch sử

327

K68, K69

12h ngày 13/5/2021

26

K70

20h ngày 13/5/2021

27

16.

Việt Nam học

395

K68B, K69A, K69B

12h ngày 14/5/2021

28

K70A, K70D

20h ngày 14/5/2021

29

K70B, K70C, K68A

21h ngày 14/5/2021

30

17.

Tiếng Anh

674

K69A1, K69A2, K69A3, K69A4, K69A5

9h ngày 15/5/2021

31

K70A1, K70A2, K70A3, K70A4

12h ngày 15/5/2021

32

K68E, K68G, K68H, K68I, K68M, K69E1, K69E2

15h ngày 15/5/2021

33

K70E1, K70E2, K68A, K68B, K68C

20h ngày 15/5/2021

34

18.

Hóa học

629

K68A, K68B, K68C, K68K, K70K, K70E

9h ngày 16/5/2021

35

K69A, K69B, K69C K69K, K69E

12h ngày 16/5/2021

36

K70A1, K70A2, K70A3

15h ngày 16/5/2021

37

K70A4, K70A5, K70A6

K70CLC

20h ngày 16/5/2021

38

19.

Vật lý

547

K68K, K68A, K68B, K68CLC

K70K

12h ngày 17/5/2021

39

K69A,

K69B, K69K, K69CLC, K70CLC

20h ngày 17/5/2021

40

K70A, K70B, K70C, K70D

21h ngày 17/5/2021

41

20.

LLCT – GDCD

338

K68A, K68B, K69E, K70A, K70B, K70E

12h ngày 18/5/2021

42

K68C, K68D, K69A, K69D, K70C, K70D

20h ngày 18/5/2021

43

21.

CNTT

398

K68A, K68B, K68C, K68D, K69A, K69B, K69C, K69D

12h ngày 19/5/2021

44

K70A, K70B, K70C, K70D, K70K

20h ngày 19/5/2021

45

22.

GD Mầm non

455

K68A, K68K, K69A, K69B

12h ngày 20/5/2021

46

K69K, K70A, K70B

20h ngày 20/5/2021

47

K70C, K70D, K70K

21h ngày 20/5/2021

48

23.

GD Tiểu học

513

K68; K70K1; K70K2

12h ngày 21/5/2021

49

K69A, K69B, K69K

20h ngày 21/5/2021

50

K70A, K70B

21h ngày 21/5/2021

51

Lưu ý: Sinh viên các khoa chỉ tham gia thi khi đến lượt thi của chi đoàn, của Khoa mà sinh viên đang theo học. Ban tổ chức có quyền không cấp giấy chứng nhận cho cá nhân tham gia thi vào phần thi của đơn vị khác.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận của Đoàn trường cho 70 thí sinh có thành tích cao nhất (tiêu chí dựa vào số câu trả lời đúng và thời gian trả lời nhanh).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ sở Đoàn tích cực tuyên truyền, triển khai, phổ biến Thể lệ Cuộc thi, tổ chức phát động đoàn viên, thanh niên của đơn vị tham gia thi có chất lượng; tạo thành đợt thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Thủ đô chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Publish: 03/05/2021 Views: 1900
Tin cùng chuyên mục
Tin tức - Sự kiện

KH Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”

Lastest update: 03/05/2021 12:27:28 CH

Căn cứ Kế hoạch số 158 -KH/TĐTN - BTG ngày 22/2/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn về tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp đoàn viên, thanh niên Nhà trường được trau dồi hiểu biết, hiểu đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Đối tượng: Bắt buộc sinh viên K70, K69, K68. Khuyến khích sinh viên K67.

2. Hình thức thi

Cuộc thi “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai trên app HNUE Youth.

Thi dưới hình thức trắc nghiệm (mỗi bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 20 câu) trong thời gian 15 phút.

3. Nội dung thi

Tìm hiểu về các qui định, nội dung cơ bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bẩu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

 Từ ngày 5/5/2021 đến ngày 21/5/2021

Thời gian thi của các Khoa được phân chia cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng K70, 69, 68

Chi đoàn

Thời gian thi

Mã đề

1.

Giáo dục Quốc phòng

37

12h ngày 5/5/2021

01

2.

Quản lý giáo dục

74

3.

SP Kỹ thuật

62

20h ngày 5/5/2021

02

4.

Triết học

79

5.

GD Thể chất

119

12h ngày 6/5/2021

03

6.

Nghệ thuật

145

20h ngày 6/5/2021

04

7.

Tiếng Pháp

112

12h ngày 7/5/2021

05

8.

Công tác xã hội

143

20h ngày 7/5/2021

06

9.

   

Toán tin

1060

K68A, K68B, K68C, K68D, K68E

9h ngày 8/5/2021

07

K68K, K68CLC, K69A, K69B, K69C

12h ngày 8/5/2021

08

K69D, K69E, K69K, K69CLC, K70CLC

15h ngày 8/5/2021

09

K70A1, K70A2, K70A3

20h ngày 8/5/2021

10

K70A4, K70A5, K70A6

21h ngày 8/5/2021

11

K70A7

K70E

K70K

22h ngày 8/5/2021

12

10.

Ngữ Văn

1238

K68A, K68B, K68C, K68D, K68E

9h ngày 9/5/2021

13

K68G, K69A, K69B, K69C

12h ngày 9/5/2021

14

K69E, K69G, K69CLC, K70CLC, K69D

15h ngày 9/5/2021

15

K70A1, K70A2, K70A3

20h ngày 9/5/2021

16

K70A4, K70A5, K70A6

21h ngày 9/5/2021

17

K70A7, K70A8, K70E

22h ngày 9/5/2021

18

11.

GD Đặc biệt

171

12h ngày 10/5/2021

19

12.

Sinh học

263

K68A, K68C, K68E, K68K, K69A, K69C

20h ngày 10/5/2021

20

K70A, K70B, K70C, K70K, K70E

21h ngày 10/5/2021

21

13.

Tâm lý Giáo dục

313

K68A, K68B, K68C, K68D, K69A, K69B, K69C

12h ngày 11/5/2021

22

K70A, K70B, K70C

20h ngày 11/5/2021

23

14.

Địa lý

342

K68 và K69

12h ngày 12/5/2021

24

K70

20h ngày 12/5/2021

25

15.

Lịch sử

327

K68, K69

12h ngày 13/5/2021

26

K70

20h ngày 13/5/2021

27

16.

Việt Nam học

395

K68B, K69A, K69B

12h ngày 14/5/2021

28

K70A, K70D

20h ngày 14/5/2021

29

K70B, K70C, K68A

21h ngày 14/5/2021

30

17.

Tiếng Anh

674

K69A1, K69A2, K69A3, K69A4, K69A5

9h ngày 15/5/2021

31

K70A1, K70A2, K70A3, K70A4

12h ngày 15/5/2021

32

K68E, K68G, K68H, K68I, K68M, K69E1, K69E2

15h ngày 15/5/2021

33

K70E1, K70E2, K68A, K68B, K68C

20h ngày 15/5/2021

34

18.

Hóa học

629

K68A, K68B, K68C, K68K, K70K, K70E

9h ngày 16/5/2021

35

K69A, K69B, K69C K69K, K69E

12h ngày 16/5/2021

36

K70A1, K70A2, K70A3

15h ngày 16/5/2021

37

K70A4, K70A5, K70A6

K70CLC

20h ngày 16/5/2021

38

19.

Vật lý

547

K68K, K68A, K68B, K68CLC

K70K

12h ngày 17/5/2021

39

K69A,

K69B, K69K, K69CLC, K70CLC

20h ngày 17/5/2021

40

K70A, K70B, K70C, K70D

21h ngày 17/5/2021

41

20.

LLCT – GDCD

338

K68A, K68B, K69E, K70A, K70B, K70E

12h ngày 18/5/2021

42

K68C, K68D, K69A, K69D, K70C, K70D

20h ngày 18/5/2021

43

21.

CNTT

398

K68A, K68B, K68C, K68D, K69A, K69B, K69C, K69D

12h ngày 19/5/2021

44

K70A, K70B, K70C, K70D, K70K

20h ngày 19/5/2021

45

22.

GD Mầm non

455

K68A, K68K, K69A, K69B

12h ngày 20/5/2021

46

K69K, K70A, K70B

20h ngày 20/5/2021

47

K70C, K70D, K70K

21h ngày 20/5/2021

48

23.

GD Tiểu học

513

K68; K70K1; K70K2

12h ngày 21/5/2021

49

K69A, K69B, K69K

20h ngày 21/5/2021

50

K70A, K70B

21h ngày 21/5/2021

51

Lưu ý: Sinh viên các khoa chỉ tham gia thi khi đến lượt thi của chi đoàn, của Khoa mà sinh viên đang theo học. Ban tổ chức có quyền không cấp giấy chứng nhận cho cá nhân tham gia thi vào phần thi của đơn vị khác.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận của Đoàn trường cho 70 thí sinh có thành tích cao nhất (tiêu chí dựa vào số câu trả lời đúng và thời gian trả lời nhanh).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ sở Đoàn tích cực tuyên truyền, triển khai, phổ biến Thể lệ Cuộc thi, tổ chức phát động đoàn viên, thanh niên của đơn vị tham gia thi có chất lượng; tạo thành đợt thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Thủ đô chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Publish: 03/05/2021 Views: 1901
Tin cùng chuyên mục
50 Năm phong trào 3 sẵn sàng

KH Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”

Lastest update: 03/05/2021 12:27:28 CH

Căn cứ Kế hoạch số 158 -KH/TĐTN - BTG ngày 22/2/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn về tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp đoàn viên, thanh niên Nhà trường được trau dồi hiểu biết, hiểu đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Đối tượng: Bắt buộc sinh viên K70, K69, K68. Khuyến khích sinh viên K67.

2. Hình thức thi

Cuộc thi “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai trên app HNUE Youth.

Thi dưới hình thức trắc nghiệm (mỗi bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 20 câu) trong thời gian 15 phút.

3. Nội dung thi

Tìm hiểu về các qui định, nội dung cơ bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bẩu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

 Từ ngày 5/5/2021 đến ngày 21/5/2021

Thời gian thi của các Khoa được phân chia cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng K70, 69, 68

Chi đoàn

Thời gian thi

Mã đề

1.

Giáo dục Quốc phòng

37

12h ngày 5/5/2021

01

2.

Quản lý giáo dục

74

3.

SP Kỹ thuật

62

20h ngày 5/5/2021

02

4.

Triết học

79

5.

GD Thể chất

119

12h ngày 6/5/2021

03

6.

Nghệ thuật

145

20h ngày 6/5/2021

04

7.

Tiếng Pháp

112

12h ngày 7/5/2021

05

8.

Công tác xã hội

143

20h ngày 7/5/2021

06

9.

   

Toán tin

1060

K68A, K68B, K68C, K68D, K68E

9h ngày 8/5/2021

07

K68K, K68CLC, K69A, K69B, K69C

12h ngày 8/5/2021

08

K69D, K69E, K69K, K69CLC, K70CLC

15h ngày 8/5/2021

09

K70A1, K70A2, K70A3

20h ngày 8/5/2021

10

K70A4, K70A5, K70A6

21h ngày 8/5/2021

11

K70A7

K70E

K70K

22h ngày 8/5/2021

12

10.

Ngữ Văn

1238

K68A, K68B, K68C, K68D, K68E

9h ngày 9/5/2021

13

K68G, K69A, K69B, K69C

12h ngày 9/5/2021

14

K69E, K69G, K69CLC, K70CLC, K69D

15h ngày 9/5/2021

15

K70A1, K70A2, K70A3

20h ngày 9/5/2021

16

K70A4, K70A5, K70A6

21h ngày 9/5/2021

17

K70A7, K70A8, K70E

22h ngày 9/5/2021

18

11.

GD Đặc biệt

171

12h ngày 10/5/2021

19

12.

Sinh học

263

K68A, K68C, K68E, K68K, K69A, K69C

20h ngày 10/5/2021

20

K70A, K70B, K70C, K70K, K70E

21h ngày 10/5/2021

21

13.

Tâm lý Giáo dục

313

K68A, K68B, K68C, K68D, K69A, K69B, K69C

12h ngày 11/5/2021

22

K70A, K70B, K70C

20h ngày 11/5/2021

23

14.

Địa lý

342

K68 và K69

12h ngày 12/5/2021

24

K70

20h ngày 12/5/2021

25

15.

Lịch sử

327

K68, K69

12h ngày 13/5/2021

26

K70

20h ngày 13/5/2021

27

16.

Việt Nam học

395

K68B, K69A, K69B

12h ngày 14/5/2021

28

K70A, K70D

20h ngày 14/5/2021

29

K70B, K70C, K68A

21h ngày 14/5/2021

30

17.

Tiếng Anh

674

K69A1, K69A2, K69A3, K69A4, K69A5

9h ngày 15/5/2021

31

K70A1, K70A2, K70A3, K70A4

12h ngày 15/5/2021

32

K68E, K68G, K68H, K68I, K68M, K69E1, K69E2

15h ngày 15/5/2021

33

K70E1, K70E2, K68A, K68B, K68C

20h ngày 15/5/2021

34

18.

Hóa học

629

K68A, K68B, K68C, K68K, K70K, K70E

9h ngày 16/5/2021

35

K69A, K69B, K69C K69K, K69E

12h ngày 16/5/2021

36

K70A1, K70A2, K70A3

15h ngày 16/5/2021

37

K70A4, K70A5, K70A6

K70CLC

20h ngày 16/5/2021

38

19.

Vật lý

547

K68K, K68A, K68B, K68CLC

K70K

12h ngày 17/5/2021

39

K69A,

K69B, K69K, K69CLC, K70CLC

20h ngày 17/5/2021

40

K70A, K70B, K70C, K70D

21h ngày 17/5/2021

41

20.

LLCT – GDCD

338

K68A, K68B, K69E, K70A, K70B, K70E

12h ngày 18/5/2021

42

K68C, K68D, K69A, K69D, K70C, K70D

20h ngày 18/5/2021

43

21.

CNTT

398

K68A, K68B, K68C, K68D, K69A, K69B, K69C, K69D

12h ngày 19/5/2021

44

K70A, K70B, K70C, K70D, K70K

20h ngày 19/5/2021

45

22.

GD Mầm non

455

K68A, K68K, K69A, K69B

12h ngày 20/5/2021

46

K69K, K70A, K70B

20h ngày 20/5/2021

47

K70C, K70D, K70K

21h ngày 20/5/2021

48

23.

GD Tiểu học

513

K68; K70K1; K70K2

12h ngày 21/5/2021

49

K69A, K69B, K69K

20h ngày 21/5/2021

50

K70A, K70B

21h ngày 21/5/2021

51

Lưu ý: Sinh viên các khoa chỉ tham gia thi khi đến lượt thi của chi đoàn, của Khoa mà sinh viên đang theo học. Ban tổ chức có quyền không cấp giấy chứng nhận cho cá nhân tham gia thi vào phần thi của đơn vị khác.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận của Đoàn trường cho 70 thí sinh có thành tích cao nhất (tiêu chí dựa vào số câu trả lời đúng và thời gian trả lời nhanh).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ sở Đoàn tích cực tuyên truyền, triển khai, phổ biến Thể lệ Cuộc thi, tổ chức phát động đoàn viên, thanh niên của đơn vị tham gia thi có chất lượng; tạo thành đợt thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Thủ đô chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Publish: 03/05/2021 Views: 1902
Tin cùng chuyên mục
Đoàn hội khắp nơi

KH Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”

Lastest update: 03/05/2021 12:27:28 CH

Căn cứ Kế hoạch số 158 -KH/TĐTN - BTG ngày 22/2/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn về tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp đoàn viên, thanh niên Nhà trường được trau dồi hiểu biết, hiểu đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Đối tượng: Bắt buộc sinh viên K70, K69, K68. Khuyến khích sinh viên K67.

2. Hình thức thi

Cuộc thi “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai trên app HNUE Youth.

Thi dưới hình thức trắc nghiệm (mỗi bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 20 câu) trong thời gian 15 phút.

3. Nội dung thi

Tìm hiểu về các qui định, nội dung cơ bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bẩu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

 Từ ngày 5/5/2021 đến ngày 21/5/2021

Thời gian thi của các Khoa được phân chia cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng K70, 69, 68

Chi đoàn

Thời gian thi

Mã đề

1.

Giáo dục Quốc phòng

37

12h ngày 5/5/2021

01

2.

Quản lý giáo dục

74

3.

SP Kỹ thuật

62

20h ngày 5/5/2021

02

4.

Triết học

79

5.

GD Thể chất

119

12h ngày 6/5/2021

03

6.

Nghệ thuật

145

20h ngày 6/5/2021

04

7.

Tiếng Pháp

112

12h ngày 7/5/2021

05

8.

Công tác xã hội

143

20h ngày 7/5/2021

06

9.

   

Toán tin

1060

K68A, K68B, K68C, K68D, K68E

9h ngày 8/5/2021

07

K68K, K68CLC, K69A, K69B, K69C

12h ngày 8/5/2021

08

K69D, K69E, K69K, K69CLC, K70CLC

15h ngày 8/5/2021

09

K70A1, K70A2, K70A3

20h ngày 8/5/2021

10

K70A4, K70A5, K70A6

21h ngày 8/5/2021

11

K70A7

K70E

K70K

22h ngày 8/5/2021

12

10.

Ngữ Văn

1238

K68A, K68B, K68C, K68D, K68E

9h ngày 9/5/2021

13

K68G, K69A, K69B, K69C

12h ngày 9/5/2021

14

K69E, K69G, K69CLC, K70CLC, K69D

15h ngày 9/5/2021

15

K70A1, K70A2, K70A3

20h ngày 9/5/2021

16

K70A4, K70A5, K70A6

21h ngày 9/5/2021

17

K70A7, K70A8, K70E

22h ngày 9/5/2021

18

11.

GD Đặc biệt

171

12h ngày 10/5/2021

19

12.

Sinh học

263

K68A, K68C, K68E, K68K, K69A, K69C

20h ngày 10/5/2021

20

K70A, K70B, K70C, K70K, K70E

21h ngày 10/5/2021

21

13.

Tâm lý Giáo dục

313

K68A, K68B, K68C, K68D, K69A, K69B, K69C

12h ngày 11/5/2021

22

K70A, K70B, K70C

20h ngày 11/5/2021

23

14.

Địa lý

342

K68 và K69

12h ngày 12/5/2021

24

K70

20h ngày 12/5/2021

25

15.

Lịch sử

327

K68, K69

12h ngày 13/5/2021

26

K70

20h ngày 13/5/2021

27

16.

Việt Nam học

395

K68B, K69A, K69B

12h ngày 14/5/2021

28

K70A, K70D

20h ngày 14/5/2021

29

K70B, K70C, K68A

21h ngày 14/5/2021

30

17.

Tiếng Anh

674

K69A1, K69A2, K69A3, K69A4, K69A5

9h ngày 15/5/2021

31

K70A1, K70A2, K70A3, K70A4

12h ngày 15/5/2021

32

K68E, K68G, K68H, K68I, K68M, K69E1, K69E2

15h ngày 15/5/2021

33

K70E1, K70E2, K68A, K68B, K68C

20h ngày 15/5/2021

34

18.

Hóa học

629

K68A, K68B, K68C, K68K, K70K, K70E

9h ngày 16/5/2021

35

K69A, K69B, K69C K69K, K69E

12h ngày 16/5/2021

36

K70A1, K70A2, K70A3

15h ngày 16/5/2021

37

K70A4, K70A5, K70A6

K70CLC

20h ngày 16/5/2021

38

19.

Vật lý

547

K68K, K68A, K68B, K68CLC

K70K

12h ngày 17/5/2021

39

K69A,

K69B, K69K, K69CLC, K70CLC

20h ngày 17/5/2021

40

K70A, K70B, K70C, K70D

21h ngày 17/5/2021

41

20.

LLCT – GDCD

338

K68A, K68B, K69E, K70A, K70B, K70E

12h ngày 18/5/2021

42

K68C, K68D, K69A, K69D, K70C, K70D

20h ngày 18/5/2021

43

21.

CNTT

398

K68A, K68B, K68C, K68D, K69A, K69B, K69C, K69D

12h ngày 19/5/2021

44

K70A, K70B, K70C, K70D, K70K

20h ngày 19/5/2021

45

22.

GD Mầm non

455

K68A, K68K, K69A, K69B

12h ngày 20/5/2021

46

K69K, K70A, K70B

20h ngày 20/5/2021

47

K70C, K70D, K70K

21h ngày 20/5/2021

48

23.

GD Tiểu học

513

K68; K70K1; K70K2

12h ngày 21/5/2021

49

K69A, K69B, K69K

20h ngày 21/5/2021

50

K70A, K70B

21h ngày 21/5/2021

51

Lưu ý: Sinh viên các khoa chỉ tham gia thi khi đến lượt thi của chi đoàn, của Khoa mà sinh viên đang theo học. Ban tổ chức có quyền không cấp giấy chứng nhận cho cá nhân tham gia thi vào phần thi của đơn vị khác.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận của Đoàn trường cho 70 thí sinh có thành tích cao nhất (tiêu chí dựa vào số câu trả lời đúng và thời gian trả lời nhanh).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ sở Đoàn tích cực tuyên truyền, triển khai, phổ biến Thể lệ Cuộc thi, tổ chức phát động đoàn viên, thanh niên của đơn vị tham gia thi có chất lượng; tạo thành đợt thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Thủ đô chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Publish: 03/05/2021 Views: 1903
Tin cùng chuyên mục
Giáo dục

KH Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”

Lastest update: 03/05/2021 12:27:28 CH

Căn cứ Kế hoạch số 158 -KH/TĐTN - BTG ngày 22/2/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn về tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp đoàn viên, thanh niên Nhà trường được trau dồi hiểu biết, hiểu đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Đối tượng: Bắt buộc sinh viên K70, K69, K68. Khuyến khích sinh viên K67.

2. Hình thức thi

Cuộc thi “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai trên app HNUE Youth.

Thi dưới hình thức trắc nghiệm (mỗi bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 20 câu) trong thời gian 15 phút.

3. Nội dung thi

Tìm hiểu về các qui định, nội dung cơ bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bẩu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

 Từ ngày 5/5/2021 đến ngày 21/5/2021

Thời gian thi của các Khoa được phân chia cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng K70, 69, 68

Chi đoàn

Thời gian thi

Mã đề

1.

Giáo dục Quốc phòng

37

12h ngày 5/5/2021

01

2.

Quản lý giáo dục

74

3.

SP Kỹ thuật

62

20h ngày 5/5/2021

02

4.

Triết học

79

5.

GD Thể chất

119

12h ngày 6/5/2021

03

6.

Nghệ thuật

145

20h ngày 6/5/2021

04

7.

Tiếng Pháp

112

12h ngày 7/5/2021

05

8.

Công tác xã hội

143

20h ngày 7/5/2021

06

9.

   

Toán tin

1060

K68A, K68B, K68C, K68D, K68E

9h ngày 8/5/2021

07

K68K, K68CLC, K69A, K69B, K69C

12h ngày 8/5/2021

08

K69D, K69E, K69K, K69CLC, K70CLC

15h ngày 8/5/2021

09

K70A1, K70A2, K70A3

20h ngày 8/5/2021

10

K70A4, K70A5, K70A6

21h ngày 8/5/2021

11

K70A7

K70E

K70K

22h ngày 8/5/2021

12

10.

Ngữ Văn

1238

K68A, K68B, K68C, K68D, K68E

9h ngày 9/5/2021

13

K68G, K69A, K69B, K69C

12h ngày 9/5/2021

14

K69E, K69G, K69CLC, K70CLC, K69D

15h ngày 9/5/2021

15

K70A1, K70A2, K70A3

20h ngày 9/5/2021

16

K70A4, K70A5, K70A6

21h ngày 9/5/2021

17

K70A7, K70A8, K70E

22h ngày 9/5/2021

18

11.

GD Đặc biệt

171

12h ngày 10/5/2021

19

12.

Sinh học

263

K68A, K68C, K68E, K68K, K69A, K69C

20h ngày 10/5/2021

20

K70A, K70B, K70C, K70K, K70E

21h ngày 10/5/2021

21

13.

Tâm lý Giáo dục

313

K68A, K68B, K68C, K68D, K69A, K69B, K69C

12h ngày 11/5/2021

22

K70A, K70B, K70C

20h ngày 11/5/2021

23

14.

Địa lý

342

K68 và K69

12h ngày 12/5/2021

24

K70

20h ngày 12/5/2021

25

15.

Lịch sử

327

K68, K69

12h ngày 13/5/2021

26

K70

20h ngày 13/5/2021

27

16.

Việt Nam học

395

K68B, K69A, K69B

12h ngày 14/5/2021

28

K70A, K70D

20h ngày 14/5/2021

29

K70B, K70C, K68A

21h ngày 14/5/2021

30

17.

Tiếng Anh

674

K69A1, K69A2, K69A3, K69A4, K69A5

9h ngày 15/5/2021

31

K70A1, K70A2, K70A3, K70A4

12h ngày 15/5/2021

32

K68E, K68G, K68H, K68I, K68M, K69E1, K69E2

15h ngày 15/5/2021

33

K70E1, K70E2, K68A, K68B, K68C

20h ngày 15/5/2021

34

18.

Hóa học

629

K68A, K68B, K68C, K68K, K70K, K70E

9h ngày 16/5/2021

35

K69A, K69B, K69C K69K, K69E

12h ngày 16/5/2021

36

K70A1, K70A2, K70A3

15h ngày 16/5/2021

37

K70A4, K70A5, K70A6

K70CLC

20h ngày 16/5/2021

38

19.

Vật lý

547

K68K, K68A, K68B, K68CLC

K70K

12h ngày 17/5/2021

39

K69A,

K69B, K69K, K69CLC, K70CLC

20h ngày 17/5/2021

40

K70A, K70B, K70C, K70D

21h ngày 17/5/2021

41

20.

LLCT – GDCD

338

K68A, K68B, K69E, K70A, K70B, K70E

12h ngày 18/5/2021

42

K68C, K68D, K69A, K69D, K70C, K70D

20h ngày 18/5/2021

43

21.

CNTT

398

K68A, K68B, K68C, K68D, K69A, K69B, K69C, K69D

12h ngày 19/5/2021

44

K70A, K70B, K70C, K70D, K70K

20h ngày 19/5/2021

45

22.

GD Mầm non

455

K68A, K68K, K69A, K69B

12h ngày 20/5/2021

46

K69K, K70A, K70B

20h ngày 20/5/2021

47

K70C, K70D, K70K

21h ngày 20/5/2021

48

23.

GD Tiểu học

513

K68; K70K1; K70K2

12h ngày 21/5/2021

49

K69A, K69B, K69K

20h ngày 21/5/2021

50

K70A, K70B

21h ngày 21/5/2021

51

Lưu ý: Sinh viên các khoa chỉ tham gia thi khi đến lượt thi của chi đoàn, của Khoa mà sinh viên đang theo học. Ban tổ chức có quyền không cấp giấy chứng nhận cho cá nhân tham gia thi vào phần thi của đơn vị khác.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận của Đoàn trường cho 70 thí sinh có thành tích cao nhất (tiêu chí dựa vào số câu trả lời đúng và thời gian trả lời nhanh).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ sở Đoàn tích cực tuyên truyền, triển khai, phổ biến Thể lệ Cuộc thi, tổ chức phát động đoàn viên, thanh niên của đơn vị tham gia thi có chất lượng; tạo thành đợt thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Thủ đô chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Publish: 03/05/2021 Views: 1904
Tin cùng chuyên mục
Học tập & nghiên cứu khoa học

KH Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”

Lastest update: 03/05/2021 12:27:28 CH

Căn cứ Kế hoạch số 158 -KH/TĐTN - BTG ngày 22/2/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn về tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp đoàn viên, thanh niên Nhà trường được trau dồi hiểu biết, hiểu đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Đối tượng: Bắt buộc sinh viên K70, K69, K68. Khuyến khích sinh viên K67.

2. Hình thức thi

Cuộc thi “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai trên app HNUE Youth.

Thi dưới hình thức trắc nghiệm (mỗi bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 20 câu) trong thời gian 15 phút.

3. Nội dung thi

Tìm hiểu về các qui định, nội dung cơ bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bẩu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

 Từ ngày 5/5/2021 đến ngày 21/5/2021

Thời gian thi của các Khoa được phân chia cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng K70, 69, 68

Chi đoàn

Thời gian thi

Mã đề

1.

Giáo dục Quốc phòng

37

12h ngày 5/5/2021

01

2.

Quản lý giáo dục

74

3.

SP Kỹ thuật

62

20h ngày 5/5/2021

02

4.

Triết học

79

5.

GD Thể chất

119

12h ngày 6/5/2021

03

6.

Nghệ thuật

145

20h ngày 6/5/2021

04

7.

Tiếng Pháp

112

12h ngày 7/5/2021

05

8.

Công tác xã hội

143

20h ngày 7/5/2021

06

9.

   

Toán tin

1060

K68A, K68B, K68C, K68D, K68E

9h ngày 8/5/2021

07

K68K, K68CLC, K69A, K69B, K69C

12h ngày 8/5/2021

08

K69D, K69E, K69K, K69CLC, K70CLC

15h ngày 8/5/2021

09

K70A1, K70A2, K70A3

20h ngày 8/5/2021

10

K70A4, K70A5, K70A6

21h ngày 8/5/2021

11

K70A7

K70E

K70K

22h ngày 8/5/2021

12

10.

Ngữ Văn

1238

K68A, K68B, K68C, K68D, K68E

9h ngày 9/5/2021

13

K68G, K69A, K69B, K69C

12h ngày 9/5/2021

14

K69E, K69G, K69CLC, K70CLC, K69D

15h ngày 9/5/2021

15

K70A1, K70A2, K70A3

20h ngày 9/5/2021

16

K70A4, K70A5, K70A6

21h ngày 9/5/2021

17

K70A7, K70A8, K70E

22h ngày 9/5/2021

18

11.

GD Đặc biệt

171

12h ngày 10/5/2021

19

12.

Sinh học

263

K68A, K68C, K68E, K68K, K69A, K69C

20h ngày 10/5/2021

20

K70A, K70B, K70C, K70K, K70E

21h ngày 10/5/2021

21

13.

Tâm lý Giáo dục

313

K68A, K68B, K68C, K68D, K69A, K69B, K69C

12h ngày 11/5/2021

22

K70A, K70B, K70C

20h ngày 11/5/2021

23

14.

Địa lý

342

K68 và K69

12h ngày 12/5/2021

24

K70

20h ngày 12/5/2021

25

15.

Lịch sử

327

K68, K69

12h ngày 13/5/2021

26

K70

20h ngày 13/5/2021

27

16.

Việt Nam học

395

K68B, K69A, K69B

12h ngày 14/5/2021

28

K70A, K70D

20h ngày 14/5/2021

29

K70B, K70C, K68A

21h ngày 14/5/2021

30

17.

Tiếng Anh

674

K69A1, K69A2, K69A3, K69A4, K69A5

9h ngày 15/5/2021

31

K70A1, K70A2, K70A3, K70A4

12h ngày 15/5/2021

32

K68E, K68G, K68H, K68I, K68M, K69E1, K69E2

15h ngày 15/5/2021

33

K70E1, K70E2, K68A, K68B, K68C

20h ngày 15/5/2021

34

18.

Hóa học

629

K68A, K68B, K68C, K68K, K70K, K70E

9h ngày 16/5/2021

35

K69A, K69B, K69C K69K, K69E

12h ngày 16/5/2021

36

K70A1, K70A2, K70A3

15h ngày 16/5/2021

37

K70A4, K70A5, K70A6

K70CLC

20h ngày 16/5/2021

38

19.

Vật lý

547

K68K, K68A, K68B, K68CLC

K70K

12h ngày 17/5/2021

39

K69A,

K69B, K69K, K69CLC, K70CLC

20h ngày 17/5/2021

40

K70A, K70B, K70C, K70D

21h ngày 17/5/2021

41

20.

LLCT – GDCD

338

K68A, K68B, K69E, K70A, K70B, K70E

12h ngày 18/5/2021

42

K68C, K68D, K69A, K69D, K70C, K70D

20h ngày 18/5/2021

43

21.

CNTT

398

K68A, K68B, K68C, K68D, K69A, K69B, K69C, K69D

12h ngày 19/5/2021

44

K70A, K70B, K70C, K70D, K70K

20h ngày 19/5/2021

45

22.

GD Mầm non

455

K68A, K68K, K69A, K69B

12h ngày 20/5/2021

46

K69K, K70A, K70B

20h ngày 20/5/2021

47

K70C, K70D, K70K

21h ngày 20/5/2021

48

23.

GD Tiểu học

513

K68; K70K1; K70K2

12h ngày 21/5/2021

49

K69A, K69B, K69K

20h ngày 21/5/2021

50

K70A, K70B

21h ngày 21/5/2021

51

Lưu ý: Sinh viên các khoa chỉ tham gia thi khi đến lượt thi của chi đoàn, của Khoa mà sinh viên đang theo học. Ban tổ chức có quyền không cấp giấy chứng nhận cho cá nhân tham gia thi vào phần thi của đơn vị khác.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận của Đoàn trường cho 70 thí sinh có thành tích cao nhất (tiêu chí dựa vào số câu trả lời đúng và thời gian trả lời nhanh).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ sở Đoàn tích cực tuyên truyền, triển khai, phổ biến Thể lệ Cuộc thi, tổ chức phát động đoàn viên, thanh niên của đơn vị tham gia thi có chất lượng; tạo thành đợt thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Thủ đô chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Publish: 03/05/2021 Views: 1905
Tin cùng chuyên mục
Tuổi trẻ xung kích

KH Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”

Lastest update: 03/05/2021 12:27:28 CH

Căn cứ Kế hoạch số 158 -KH/TĐTN - BTG ngày 22/2/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn về tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp đoàn viên, thanh niên Nhà trường được trau dồi hiểu biết, hiểu đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Đối tượng: Bắt buộc sinh viên K70, K69, K68. Khuyến khích sinh viên K67.

2. Hình thức thi

Cuộc thi “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai trên app HNUE Youth.

Thi dưới hình thức trắc nghiệm (mỗi bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 20 câu) trong thời gian 15 phút.

3. Nội dung thi

Tìm hiểu về các qui định, nội dung cơ bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bẩu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

 Từ ngày 5/5/2021 đến ngày 21/5/2021

Thời gian thi của các Khoa được phân chia cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng K70, 69, 68

Chi đoàn

Thời gian thi

Mã đề

1.

Giáo dục Quốc phòng

37

12h ngày 5/5/2021

01

2.

Quản lý giáo dục

74

3.

SP Kỹ thuật

62

20h ngày 5/5/2021

02

4.

Triết học

79

5.

GD Thể chất

119

12h ngày 6/5/2021

03

6.

Nghệ thuật

145

20h ngày 6/5/2021

04

7.

Tiếng Pháp

112

12h ngày 7/5/2021

05

8.

Công tác xã hội

143

20h ngày 7/5/2021

06

9.

   

Toán tin

1060

K68A, K68B, K68C, K68D, K68E

9h ngày 8/5/2021

07

K68K, K68CLC, K69A, K69B, K69C

12h ngày 8/5/2021

08

K69D, K69E, K69K, K69CLC, K70CLC

15h ngày 8/5/2021

09

K70A1, K70A2, K70A3

20h ngày 8/5/2021

10

K70A4, K70A5, K70A6

21h ngày 8/5/2021

11

K70A7

K70E

K70K

22h ngày 8/5/2021

12

10.

Ngữ Văn

1238

K68A, K68B, K68C, K68D, K68E

9h ngày 9/5/2021

13

K68G, K69A, K69B, K69C

12h ngày 9/5/2021

14

K69E, K69G, K69CLC, K70CLC, K69D

15h ngày 9/5/2021

15

K70A1, K70A2, K70A3

20h ngày 9/5/2021

16

K70A4, K70A5, K70A6

21h ngày 9/5/2021

17

K70A7, K70A8, K70E

22h ngày 9/5/2021

18

11.

GD Đặc biệt

171

12h ngày 10/5/2021

19

12.

Sinh học

263

K68A, K68C, K68E, K68K, K69A, K69C

20h ngày 10/5/2021

20

K70A, K70B, K70C, K70K, K70E

21h ngày 10/5/2021

21

13.

Tâm lý Giáo dục

313

K68A, K68B, K68C, K68D, K69A, K69B, K69C

12h ngày 11/5/2021

22

K70A, K70B, K70C

20h ngày 11/5/2021

23

14.

Địa lý

342

K68 và K69

12h ngày 12/5/2021

24

K70

20h ngày 12/5/2021

25

15.

Lịch sử

327

K68, K69

12h ngày 13/5/2021

26

K70

20h ngày 13/5/2021

27

16.

Việt Nam học

395

K68B, K69A, K69B

12h ngày 14/5/2021

28

K70A, K70D

20h ngày 14/5/2021

29

K70B, K70C, K68A

21h ngày 14/5/2021

30

17.

Tiếng Anh

674

K69A1, K69A2, K69A3, K69A4, K69A5

9h ngày 15/5/2021

31

K70A1, K70A2, K70A3, K70A4

12h ngày 15/5/2021

32

K68E, K68G, K68H, K68I, K68M, K69E1, K69E2

15h ngày 15/5/2021

33

K70E1, K70E2, K68A, K68B, K68C

20h ngày 15/5/2021

34

18.

Hóa học

629

K68A, K68B, K68C, K68K, K70K, K70E

9h ngày 16/5/2021

35

K69A, K69B, K69C K69K, K69E

12h ngày 16/5/2021

36

K70A1, K70A2, K70A3

15h ngày 16/5/2021

37

K70A4, K70A5, K70A6

K70CLC

20h ngày 16/5/2021

38

19.

Vật lý

547

K68K, K68A, K68B, K68CLC

K70K

12h ngày 17/5/2021

39

K69A,

K69B, K69K, K69CLC, K70CLC

20h ngày 17/5/2021

40

K70A, K70B, K70C, K70D

21h ngày 17/5/2021

41

20.

LLCT – GDCD

338

K68A, K68B, K69E, K70A, K70B, K70E

12h ngày 18/5/2021

42

K68C, K68D, K69A, K69D, K70C, K70D

20h ngày 18/5/2021

43

21.

CNTT

398

K68A, K68B, K68C, K68D, K69A, K69B, K69C, K69D

12h ngày 19/5/2021

44

K70A, K70B, K70C, K70D, K70K

20h ngày 19/5/2021

45

22.

GD Mầm non

455

K68A, K68K, K69A, K69B

12h ngày 20/5/2021

46

K69K, K70A, K70B

20h ngày 20/5/2021

47

K70C, K70D, K70K

21h ngày 20/5/2021

48

23.

GD Tiểu học

513

K68; K70K1; K70K2

12h ngày 21/5/2021

49

K69A, K69B, K69K

20h ngày 21/5/2021

50

K70A, K70B

21h ngày 21/5/2021

51

Lưu ý: Sinh viên các khoa chỉ tham gia thi khi đến lượt thi của chi đoàn, của Khoa mà sinh viên đang theo học. Ban tổ chức có quyền không cấp giấy chứng nhận cho cá nhân tham gia thi vào phần thi của đơn vị khác.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận của Đoàn trường cho 70 thí sinh có thành tích cao nhất (tiêu chí dựa vào số câu trả lời đúng và thời gian trả lời nhanh).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ sở Đoàn tích cực tuyên truyền, triển khai, phổ biến Thể lệ Cuộc thi, tổ chức phát động đoàn viên, thanh niên của đơn vị tham gia thi có chất lượng; tạo thành đợt thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Thủ đô chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Publish: 03/05/2021 Views: 1906
Tin cùng chuyên mục
Hỗ trợ

KH Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”

Lastest update: 03/05/2021 12:27:28 CH

Căn cứ Kế hoạch số 158 -KH/TĐTN - BTG ngày 22/2/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn về tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp đoàn viên, thanh niên Nhà trường được trau dồi hiểu biết, hiểu đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Đối tượng: Bắt buộc sinh viên K70, K69, K68. Khuyến khích sinh viên K67.

2. Hình thức thi

Cuộc thi “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai trên app HNUE Youth.

Thi dưới hình thức trắc nghiệm (mỗi bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 20 câu) trong thời gian 15 phút.

3. Nội dung thi

Tìm hiểu về các qui định, nội dung cơ bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bẩu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

 Từ ngày 5/5/2021 đến ngày 21/5/2021

Thời gian thi của các Khoa được phân chia cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng K70, 69, 68

Chi đoàn

Thời gian thi

Mã đề

1.

Giáo dục Quốc phòng

37

12h ngày 5/5/2021

01

2.

Quản lý giáo dục

74

3.

SP Kỹ thuật

62

20h ngày 5/5/2021

02

4.

Triết học

79

5.

GD Thể chất

119

12h ngày 6/5/2021

03

6.

Nghệ thuật

145

20h ngày 6/5/2021

04

7.

Tiếng Pháp

112

12h ngày 7/5/2021

05

8.

Công tác xã hội

143

20h ngày 7/5/2021

06

9.

   

Toán tin

1060

K68A, K68B, K68C, K68D, K68E

9h ngày 8/5/2021

07

K68K, K68CLC, K69A, K69B, K69C

12h ngày 8/5/2021

08

K69D, K69E, K69K, K69CLC, K70CLC

15h ngày 8/5/2021

09

K70A1, K70A2, K70A3

20h ngày 8/5/2021

10

K70A4, K70A5, K70A6

21h ngày 8/5/2021

11

K70A7

K70E

K70K

22h ngày 8/5/2021

12

10.

Ngữ Văn

1238

K68A, K68B, K68C, K68D, K68E

9h ngày 9/5/2021

13

K68G, K69A, K69B, K69C

12h ngày 9/5/2021

14

K69E, K69G, K69CLC, K70CLC, K69D

15h ngày 9/5/2021

15

K70A1, K70A2, K70A3

20h ngày 9/5/2021

16

K70A4, K70A5, K70A6

21h ngày 9/5/2021

17

K70A7, K70A8, K70E

22h ngày 9/5/2021

18

11.

GD Đặc biệt

171

12h ngày 10/5/2021

19

12.

Sinh học

263

K68A, K68C, K68E, K68K, K69A, K69C

20h ngày 10/5/2021

20

K70A, K70B, K70C, K70K, K70E

21h ngày 10/5/2021

21

13.

Tâm lý Giáo dục

313

K68A, K68B, K68C, K68D, K69A, K69B, K69C

12h ngày 11/5/2021

22

K70A, K70B, K70C

20h ngày 11/5/2021

23

14.

Địa lý

342

K68 và K69

12h ngày 12/5/2021

24

K70

20h ngày 12/5/2021

25

15.

Lịch sử

327

K68, K69

12h ngày 13/5/2021

26

K70

20h ngày 13/5/2021

27

16.

Việt Nam học

395

K68B, K69A, K69B

12h ngày 14/5/2021

28

K70A, K70D

20h ngày 14/5/2021

29

K70B, K70C, K68A

21h ngày 14/5/2021

30

17.

Tiếng Anh

674

K69A1, K69A2, K69A3, K69A4, K69A5

9h ngày 15/5/2021

31

K70A1, K70A2, K70A3, K70A4

12h ngày 15/5/2021

32

K68E, K68G, K68H, K68I, K68M, K69E1, K69E2

15h ngày 15/5/2021

33

K70E1, K70E2, K68A, K68B, K68C

20h ngày 15/5/2021

34

18.

Hóa học

629

K68A, K68B, K68C, K68K, K70K, K70E

9h ngày 16/5/2021

35

K69A, K69B, K69C K69K, K69E

12h ngày 16/5/2021

36

K70A1, K70A2, K70A3

15h ngày 16/5/2021

37

K70A4, K70A5, K70A6

K70CLC

20h ngày 16/5/2021

38

19.

Vật lý

547

K68K, K68A, K68B, K68CLC

K70K

12h ngày 17/5/2021

39

K69A,

K69B, K69K, K69CLC, K70CLC

20h ngày 17/5/2021

40

K70A, K70B, K70C, K70D

21h ngày 17/5/2021

41

20.

LLCT – GDCD

338

K68A, K68B, K69E, K70A, K70B, K70E

12h ngày 18/5/2021

42

K68C, K68D, K69A, K69D, K70C, K70D

20h ngày 18/5/2021

43

21.

CNTT

398

K68A, K68B, K68C, K68D, K69A, K69B, K69C, K69D

12h ngày 19/5/2021

44

K70A, K70B, K70C, K70D, K70K

20h ngày 19/5/2021

45

22.

GD Mầm non

455

K68A, K68K, K69A, K69B

12h ngày 20/5/2021

46

K69K, K70A, K70B

20h ngày 20/5/2021

47

K70C, K70D, K70K

21h ngày 20/5/2021

48

23.

GD Tiểu học

513

K68; K70K1; K70K2

12h ngày 21/5/2021

49

K69A, K69B, K69K

20h ngày 21/5/2021

50

K70A, K70B

21h ngày 21/5/2021

51

Lưu ý: Sinh viên các khoa chỉ tham gia thi khi đến lượt thi của chi đoàn, của Khoa mà sinh viên đang theo học. Ban tổ chức có quyền không cấp giấy chứng nhận cho cá nhân tham gia thi vào phần thi của đơn vị khác.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận của Đoàn trường cho 70 thí sinh có thành tích cao nhất (tiêu chí dựa vào số câu trả lời đúng và thời gian trả lời nhanh).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ sở Đoàn tích cực tuyên truyền, triển khai, phổ biến Thể lệ Cuộc thi, tổ chức phát động đoàn viên, thanh niên của đơn vị tham gia thi có chất lượng; tạo thành đợt thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Thủ đô chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Publish: 03/05/2021 Views: 1907
Tin cùng chuyên mục
Văn hóa - Thể thao

KH Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”

Lastest update: 03/05/2021 12:27:28 CH

Căn cứ Kế hoạch số 158 -KH/TĐTN - BTG ngày 22/2/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn về tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp đoàn viên, thanh niên Nhà trường được trau dồi hiểu biết, hiểu đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Đối tượng: Bắt buộc sinh viên K70, K69, K68. Khuyến khích sinh viên K67.

2. Hình thức thi

Cuộc thi “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai trên app HNUE Youth.

Thi dưới hình thức trắc nghiệm (mỗi bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 20 câu) trong thời gian 15 phút.

3. Nội dung thi

Tìm hiểu về các qui định, nội dung cơ bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bẩu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

 Từ ngày 5/5/2021 đến ngày 21/5/2021

Thời gian thi của các Khoa được phân chia cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng K70, 69, 68

Chi đoàn

Thời gian thi

Mã đề

1.

Giáo dục Quốc phòng

37

12h ngày 5/5/2021

01

2.

Quản lý giáo dục

74

3.

SP Kỹ thuật

62

20h ngày 5/5/2021

02

4.

Triết học

79

5.

GD Thể chất

119

12h ngày 6/5/2021

03

6.

Nghệ thuật

145

20h ngày 6/5/2021

04

7.

Tiếng Pháp

112

12h ngày 7/5/2021

05

8.

Công tác xã hội

143

20h ngày 7/5/2021

06

9.

   

Toán tin

1060

K68A, K68B, K68C, K68D, K68E

9h ngày 8/5/2021

07

K68K, K68CLC, K69A, K69B, K69C

12h ngày 8/5/2021

08

K69D, K69E, K69K, K69CLC, K70CLC

15h ngày 8/5/2021

09

K70A1, K70A2, K70A3

20h ngày 8/5/2021

10

K70A4, K70A5, K70A6

21h ngày 8/5/2021

11

K70A7

K70E

K70K

22h ngày 8/5/2021

12

10.

Ngữ Văn

1238

K68A, K68B, K68C, K68D, K68E

9h ngày 9/5/2021

13

K68G, K69A, K69B, K69C

12h ngày 9/5/2021

14

K69E, K69G, K69CLC, K70CLC, K69D

15h ngày 9/5/2021

15

K70A1, K70A2, K70A3

20h ngày 9/5/2021

16

K70A4, K70A5, K70A6

21h ngày 9/5/2021

17

K70A7, K70A8, K70E

22h ngày 9/5/2021

18

11.

GD Đặc biệt

171

12h ngày 10/5/2021

19

12.

Sinh học

263

K68A, K68C, K68E, K68K, K69A, K69C

20h ngày 10/5/2021

20

K70A, K70B, K70C, K70K, K70E

21h ngày 10/5/2021

21

13.

Tâm lý Giáo dục

313

K68A, K68B, K68C, K68D, K69A, K69B, K69C

12h ngày 11/5/2021

22

K70A, K70B, K70C

20h ngày 11/5/2021

23

14.

Địa lý

342

K68 và K69

12h ngày 12/5/2021

24

K70

20h ngày 12/5/2021

25

15.

Lịch sử

327

K68, K69

12h ngày 13/5/2021

26

K70

20h ngày 13/5/2021

27

16.

Việt Nam học

395

K68B, K69A, K69B

12h ngày 14/5/2021

28

K70A, K70D

20h ngày 14/5/2021

29

K70B, K70C, K68A

21h ngày 14/5/2021

30

17.

Tiếng Anh

674

K69A1, K69A2, K69A3, K69A4, K69A5

9h ngày 15/5/2021

31

K70A1, K70A2, K70A3, K70A4

12h ngày 15/5/2021

32

K68E, K68G, K68H, K68I, K68M, K69E1, K69E2

15h ngày 15/5/2021

33

K70E1, K70E2, K68A, K68B, K68C

20h ngày 15/5/2021

34

18.

Hóa học

629

K68A, K68B, K68C, K68K, K70K, K70E

9h ngày 16/5/2021

35

K69A, K69B, K69C K69K, K69E

12h ngày 16/5/2021

36

K70A1, K70A2, K70A3

15h ngày 16/5/2021

37

K70A4, K70A5, K70A6

K70CLC

20h ngày 16/5/2021

38

19.

Vật lý

547

K68K, K68A, K68B, K68CLC

K70K

12h ngày 17/5/2021

39

K69A,

K69B, K69K, K69CLC, K70CLC

20h ngày 17/5/2021

40

K70A, K70B, K70C, K70D

21h ngày 17/5/2021

41

20.

LLCT – GDCD

338

K68A, K68B, K69E, K70A, K70B, K70E

12h ngày 18/5/2021

42

K68C, K68D, K69A, K69D, K70C, K70D

20h ngày 18/5/2021

43

21.

CNTT

398

K68A, K68B, K68C, K68D, K69A, K69B, K69C, K69D

12h ngày 19/5/2021

44

K70A, K70B, K70C, K70D, K70K

20h ngày 19/5/2021

45

22.

GD Mầm non

455

K68A, K68K, K69A, K69B

12h ngày 20/5/2021

46

K69K, K70A, K70B

20h ngày 20/5/2021

47

K70C, K70D, K70K

21h ngày 20/5/2021

48

23.

GD Tiểu học

513

K68; K70K1; K70K2

12h ngày 21/5/2021

49

K69A, K69B, K69K

20h ngày 21/5/2021

50

K70A, K70B

21h ngày 21/5/2021

51

Lưu ý: Sinh viên các khoa chỉ tham gia thi khi đến lượt thi của chi đoàn, của Khoa mà sinh viên đang theo học. Ban tổ chức có quyền không cấp giấy chứng nhận cho cá nhân tham gia thi vào phần thi của đơn vị khác.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận của Đoàn trường cho 70 thí sinh có thành tích cao nhất (tiêu chí dựa vào số câu trả lời đúng và thời gian trả lời nhanh).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ sở Đoàn tích cực tuyên truyền, triển khai, phổ biến Thể lệ Cuộc thi, tổ chức phát động đoàn viên, thanh niên của đơn vị tham gia thi có chất lượng; tạo thành đợt thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Thủ đô chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Publish: 03/05/2021 Views: 1908
Tin cùng chuyên mục
Thư giãn

KH Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”

Lastest update: 03/05/2021 12:27:28 CH

Căn cứ Kế hoạch số 158 -KH/TĐTN - BTG ngày 22/2/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn về tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp đoàn viên, thanh niên Nhà trường được trau dồi hiểu biết, hiểu đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Đối tượng: Bắt buộc sinh viên K70, K69, K68. Khuyến khích sinh viên K67.

2. Hình thức thi

Cuộc thi “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai trên app HNUE Youth.

Thi dưới hình thức trắc nghiệm (mỗi bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 20 câu) trong thời gian 15 phút.

3. Nội dung thi

Tìm hiểu về các qui định, nội dung cơ bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bẩu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

 Từ ngày 5/5/2021 đến ngày 21/5/2021

Thời gian thi của các Khoa được phân chia cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng K70, 69, 68

Chi đoàn

Thời gian thi

Mã đề

1.

Giáo dục Quốc phòng

37

12h ngày 5/5/2021

01

2.

Quản lý giáo dục

74

3.

SP Kỹ thuật

62

20h ngày 5/5/2021

02

4.

Triết học

79

5.

GD Thể chất

119

12h ngày 6/5/2021

03

6.

Nghệ thuật

145

20h ngày 6/5/2021

04

7.

Tiếng Pháp

112

12h ngày 7/5/2021

05

8.

Công tác xã hội

143

20h ngày 7/5/2021

06

9.

   

Toán tin

1060

K68A, K68B, K68C, K68D, K68E

9h ngày 8/5/2021

07

K68K, K68CLC, K69A, K69B, K69C

12h ngày 8/5/2021

08

K69D, K69E, K69K, K69CLC, K70CLC

15h ngày 8/5/2021

09

K70A1, K70A2, K70A3

20h ngày 8/5/2021

10

K70A4, K70A5, K70A6

21h ngày 8/5/2021

11

K70A7

K70E

K70K

22h ngày 8/5/2021

12

10.

Ngữ Văn

1238

K68A, K68B, K68C, K68D, K68E

9h ngày 9/5/2021

13

K68G, K69A, K69B, K69C

12h ngày 9/5/2021

14

K69E, K69G, K69CLC, K70CLC, K69D

15h ngày 9/5/2021

15

K70A1, K70A2, K70A3

20h ngày 9/5/2021

16

K70A4, K70A5, K70A6

21h ngày 9/5/2021

17

K70A7, K70A8, K70E

22h ngày 9/5/2021

18

11.

GD Đặc biệt

171

12h ngày 10/5/2021

19

12.

Sinh học

263

K68A, K68C, K68E, K68K, K69A, K69C

20h ngày 10/5/2021

20

K70A, K70B, K70C, K70K, K70E

21h ngày 10/5/2021

21

13.

Tâm lý Giáo dục

313

K68A, K68B, K68C, K68D, K69A, K69B, K69C

12h ngày 11/5/2021

22

K70A, K70B, K70C

20h ngày 11/5/2021

23

14.

Địa lý

342

K68 và K69

12h ngày 12/5/2021

24

K70

20h ngày 12/5/2021

25

15.

Lịch sử

327

K68, K69

12h ngày 13/5/2021

26

K70

20h ngày 13/5/2021

27

16.

Việt Nam học

395

K68B, K69A, K69B

12h ngày 14/5/2021

28

K70A, K70D

20h ngày 14/5/2021

29

K70B, K70C, K68A

21h ngày 14/5/2021

30

17.

Tiếng Anh

674

K69A1, K69A2, K69A3, K69A4, K69A5

9h ngày 15/5/2021

31

K70A1, K70A2, K70A3, K70A4

12h ngày 15/5/2021

32

K68E, K68G, K68H, K68I, K68M, K69E1, K69E2

15h ngày 15/5/2021

33

K70E1, K70E2, K68A, K68B, K68C

20h ngày 15/5/2021

34

18.

Hóa học

629

K68A, K68B, K68C, K68K, K70K, K70E

9h ngày 16/5/2021

35

K69A, K69B, K69C K69K, K69E

12h ngày 16/5/2021

36

K70A1, K70A2, K70A3

15h ngày 16/5/2021

37

K70A4, K70A5, K70A6

K70CLC

20h ngày 16/5/2021

38

19.

Vật lý

547

K68K, K68A, K68B, K68CLC

K70K

12h ngày 17/5/2021

39

K69A,

K69B, K69K, K69CLC, K70CLC

20h ngày 17/5/2021

40

K70A, K70B, K70C, K70D

21h ngày 17/5/2021

41

20.

LLCT – GDCD

338

K68A, K68B, K69E, K70A, K70B, K70E

12h ngày 18/5/2021

42

K68C, K68D, K69A, K69D, K70C, K70D

20h ngày 18/5/2021

43

21.

CNTT

398

K68A, K68B, K68C, K68D, K69A, K69B, K69C, K69D

12h ngày 19/5/2021

44

K70A, K70B, K70C, K70D, K70K

20h ngày 19/5/2021

45

22.

GD Mầm non

455

K68A, K68K, K69A, K69B

12h ngày 20/5/2021

46

K69K, K70A, K70B

20h ngày 20/5/2021

47

K70C, K70D, K70K

21h ngày 20/5/2021

48

23.

GD Tiểu học

513

K68; K70K1; K70K2

12h ngày 21/5/2021

49

K69A, K69B, K69K

20h ngày 21/5/2021

50

K70A, K70B

21h ngày 21/5/2021

51

Lưu ý: Sinh viên các khoa chỉ tham gia thi khi đến lượt thi của chi đoàn, của Khoa mà sinh viên đang theo học. Ban tổ chức có quyền không cấp giấy chứng nhận cho cá nhân tham gia thi vào phần thi của đơn vị khác.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận của Đoàn trường cho 70 thí sinh có thành tích cao nhất (tiêu chí dựa vào số câu trả lời đúng và thời gian trả lời nhanh).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ sở Đoàn tích cực tuyên truyền, triển khai, phổ biến Thể lệ Cuộc thi, tổ chức phát động đoàn viên, thanh niên của đơn vị tham gia thi có chất lượng; tạo thành đợt thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Thủ đô chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Publish: 03/05/2021 Views: 1909
Tin cùng chuyên mục
Chalk Audio Blog
Tokyo Olympics live stream