Đoàn hội khắp nơi

Thành đoàn phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về Tuổi trẻ Thủ đô năm 2014

Lastest update: 07/04/2014 9:20:01 SA

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2014; Đề án số 123 ĐA/TĐTN - ĐT&ANQP ngày 07/01/2014 của Ban Chấp hành Đoàn Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chủ đề công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2014 - Năm Thanh niên Tình nguyện; Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên và mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng Năm Thanh niên Tình nguyện 2014; thiết thực kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2014); 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014); 50 năm Phong trào “Ba sẵn sàng” (9/8/1964 - 9/8/2014), Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Hội Âm nhạc Hà Nội xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Tuổi trẻ Thủ đô năm 2014

I.    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Khẳng định sứ mệnh, vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thông qua đó tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

2. Thông qua cuộc thi nhằm tôn vinh và cổ vũ thế hệ trẻ tham gia xây dựng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước, bên cạnh đó tạo sự quan tâm của toàn xã hội tới thanh niên và công tác thanh niên,

3. Cuộc vận động sáng tác ca khúc được phát động triển khai tới đông đảo nhạc sỹ chuyên nghiệp và không chuyên trên địa bàn Thủ đô; có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về Năm Thanh niên tình nguyên 2014 và các phong trào hành động cách mạng của thanh niên Thủ đô.

          II.NỘI DUNG - HÌNH THỨC

          1. Đối tượng:

          - Các nhạc sỹ chuyên nghiệp và không chuyên, cán bộ, đoàn viên, sinh viên trên địa bàn Thủ đô.

          - Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và tổ thư ký được gửi tác phẩm tham dự nhưng không tham gia xét chọn tác phẩm của mình.

          2. Chủ đề: “Tuổi trẻ Thủ đô với quê hương và đất nước”

          3. Thể loại: ca khúc đơn ca, tốp ca (ưu tiên các bài hát đồng ca về thanh niên)

          4. Thể lệ: (có thể lệ riêng)

          5. Hình thức dự thi:

          Ca khúc dự thi phải được ghi rõ các thông tin (tên ca khúc, họ tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại liên hệ…); gửi 01 đến 02 ca khúc (có thể kèm theo đĩa CD) về Thành đoàn Hà Nội qua Ban Tuyên giáo - địa chỉ 14A Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội, ĐT: 04.39.369.269.

 

          5. Tiến độ thời gian:

          - Ngày 9/3/2014: Tổ chức phát động cuộc vận động

          - Từ 20/03/2014 đến 30/8/2014: Tiếp nhận các tác phẩm dự thi

          - 5/9/2014 đến 10/9/2014: Ban Tổ chức tổng hợp các bài dự thi, Ban Giám khảo chấm bài dự thi.

          - 12/9/2014 đến 25/9/2014: Công bố 10 tác phẩm được lựa chọn vào Chung khảo và đăng tải trên website Thành đoàn để khán giả bình chọn.

          - 26/9/2014 - 3/10/2014: Tổ chức họp báo truyền thông và tập luyện, tổng duyệt các tác phẩm chuẩn bị cho chung kết, trao giải cuộc vận động.

          - 5/10/2014: Đêm công diễn và trao giải cuộc vận động.

III.TỔ CHỨC, THỰC HIỆN

1. Thành đoàn Hà Nội:

1.1. Ban Tuyên giáo:

-  Là đơn vị thường trực tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về Tuổi trẻ Thủ đô;  tham mưu xây dựng kế hoạch và thể lệ cuộc vận động; phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai một cách hiệu quả cuộc vận động đảm bảo đúng tiến độ thời gian và yêu cầu về chất lượng đề ra.

- Tham mưu tổ chức chương trình tọa đàm “Giá trị hình mẫu thanh niên thời đại mới dưới góc nhìn của văn nghệ sỹ”, phát động cuộc vận động vào ngày 9/3/2014 và tổng kết, trao giải cuộc vận động vào tháng 10/2014 (có Đề án riêng).

- Phối hợp với Hội nhạc sỹ, Hội nghệ sỹ trẻ Hà Nội trong công tác tổ chức, triển khai và tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định cuộc vận động. Có trách nhiệm tổ chức nhận các tác phẩm dự thi và chấm thi.

          - Xây dựng chuyên mục đăng tải các ca khúc chất lượng của cuộc vận động sáng tác ca khúc về Tuổi trẻ Thủ đô năm 2014 trên website Thành đoàn Hà Nội; Phối hợp với Báo Tuổi trẻ Thủ đô đẩy mạnh công tác truyền thông về cuộc vận động; đưa tin, bài về cuộc thi.

- Phối hợp với Nhà Văn hóa Học sinh, Sinh viên Hà Nội chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất phục vụ chương trình tọa đàm, phát động cuộc vận động và Đêm công diễn và trao giải cuộc vận động; Phối hợp với Văn phòng Thành đoàn tham mưu Quyết định ban hành thể lệ và công tác khen thưởng cho cuộc vận động.

          - Xây dựng dự toán của cuộc thi trình Thủ trưởng cơ quan phê duyệt.

1.2. Văn phòng Thành đoàn: Phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu thể lệ và công tác khen thưởng tổng kết, trao giải cuộc vận động.

  1.4. Ban Tổ chức: Phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu quyết định thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định cho cuộc vận động.

1.5. Phòng Kế hoạch - Tài vụ:

  - Phối hợp với Ban Tuyên giáo xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo tổ chức chương trình và hướng dẫn các thủ tục thanh toán theo đúng quy định.

- Phối hợp với Văn phòng, Ban Tuyên giáo tham mưu kinh phí khen thưởng phục vụ cuộc vận động

1.6. Đề nghị  Hội LHTN, Hội Sinh viên Thành phố

- Tuyên truyền trong hội viên, sinh viên trực thuộc tổ chức tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc về tuổi trẻ Thủ đô.

- Đề nghị Hội LHTN Thành phố chỉ đạo Hội nghệ sỹ trẻ Hà Nội tham gia chương trình tọa đàm, phát động các cuộc vận động.

1.7. Nhà Văn hóa học sinh, sinh viên: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành đoàn chuẩn bị các điều kiện âm thanh, hội trường và cơ sở vật chất phục vụ chương trình tọa đàm, phát động và tổng kết cuộc vận động.

1.8. Báo tuổi trẻ Thủ đô: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành đoàn trong công tác tuyên truyền về quá trình của cuộc vận động.

2. Các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc:

-      Ban hành văn bản, triển khai cuộc thi tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tham gia cuộc vận động.

-      Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên các trường: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Đại học sư phạm Hà Nội, Cao đẳng sư phạm Hà Nội, Cao đẳng Sư phạm Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên, sinh viên và giảng viên của nhà trường tham gia hưởng ứng cuộc vận động, gửi các tác phẩm dự thi của đơn vị đảm bảo đúng thời gian và chất lượng.

-      Các cơ sở Đoàn tổng hợp các tác phẩm dự thi và gửi về Ban Tuyên giáo Thành đoàn trước ngày 5/9/2014.

3. Trân trọng đề nghị Hội nhạc sỹ Hà Nội

- Quan tâm phối hợp với Thành đoàn Hà Nội trong công tác tổ chức cuộc vận động; mời các nhạc sỹ, nghệ sỹ, ca sỹ, các hội viên Hội nhạc sỹ Hà Nội tham gia chương trình tọa đàm và phát động cuộc vận động vào ngày 9/3/2014.

- Triển khai cuộc vận động tới đông đảo hội viên Hội nhạc sỹ Hà Nội, các  nhạc sỹ, nghệ sỹ, ca sỹ trên dịa bàn Thành phố hưởng ứng tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc về Tuổi trẻ Thủ đô năm 2014.

- Phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tư vấn, tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo và tổ chức chấm điểm các tác phẩm dự thi.

            Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Tuổi trẻ Thủ đô năm 2014, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đề nghị các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp có liên quan và các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện đảm bảo đúng tiến độ thời gian và chất lượng đề ra.

            (Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với bộ phận thường trực: Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội, Số 14A Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 04.39.369.269 hoặc liên hệ đồng chí Phạm Thị Trang – Cán bộ Ban Tuyên giáo, di động: 0988.32.15.88)

 

 

Nơi nhận:

- BBT TW Đoàn;

- Ban TG, VP, ĐK THTN TW Đoàn;

- Thường trực Thành ủy HN;         (để báo cáo)               

- Ban DV, TG TU;

- Sở VHTT&DL;

- Thường trực Thành đoàn HN;

- Các phòng, ban TĐHN;

- Hội nhạc sỹ Hà Nội;

- Các đơn vị sự nghiệp có liên quan;

 - Các cơ sở Đoàn trực thuộc TĐHN;    (để thực hiện)

- Website Thành đoàn HN;

- Lưu VP, TG.                                                   

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

 

                              ( đã ký)

 

 

 

Trần Anh Tuấn

 

 

 

 

 

THỂ LỆ CUỘC VẬN ĐỘNG

 

Sáng tác ca khúc về tuổi trẻ Thủ đô năm 2014

(Kèm theo Quyết định số 1221  - QĐ/TĐTN – BTC  ngày 07/03 /2014 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội)

-----------

Căn cứ  Kế hoạch số 73 - KH/TĐTN-TG ngày 06/03/2014 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về việc tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về Tuổi trẻ Thủ đô năm 2014, Ban Tổ chức ban hành thể lệ cuộc vận động như sau:

          1. Đối tượng:

          - Các nhạc sỹ chuyên nghiệp và không chuyên, cán bộ, đoàn viên, sinh viên trên địa bàn Thủ đô.

          - Các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định và tổ thư ký được gửi tác phẩm hưởng ứng nhưng không tham gia xét chọn tác phẩm của mình trong hệ thống các giải của cuộc vận động mà Ban Tổ chức sẽ trao các giải danh dự dành riêng cho các tác phẩm này.

          2. Chủ đề: “Tuổi trẻ Thủ đô với quê hương và đất nước”

          3. Thể loại: Ca khúc đơn ca, tốp ca (ưu tiên các bài hát đồng ca tập thể về thanh niên).

          4. Quy định về tác phẩm và hình thức:

            - Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi 1 đến 2 tác phẩm (Ca khúc viết cho đơn ca, đồng ca); Tác phẩm phải đảm bảo chưa tham gia bất kỳ cuộc thi trong cuộc vận động sáng tác nào hoặc công bố trên các phương tiện thông tin truyền thông.

          - Ca khúc dự thi phải được ghi rõ các thông tin (tên ca khúc, họ tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại liên hệ…); mỗi tác giả gửi 01 đến 02 ca khúc (có thể kèm theo CD) về Thành đoàn Hà Nội qua Ban Tuyên giáo - địa chỉ 14A Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội, ĐT: 04.39.369.269.

- Trên cơ sở các tác phẩm dự thi Ban tổ chức sẽ chấm các giải chính và chọn lựa đăng tải các tác phẩm có chất lượng trên website thành đoàn để lựa chọn giải do khán giả tham gia bình chọn.

- Tổ chức đêm công diễn và trao giải cuộc vận động sáng tác

          5. Tiến độ thời gian:

          - Ngày 9/3/2014: Tổ chức phát động cuộc vận động

          - Từ 20/03/2014 đến 30/8/2014: Tiếp nhận các tác phẩm dự thi

          - 5/9/2014 đến 10/9/2014: Ban Tổ chức tổng hợp các tác phẩm dự thi, Hội đồng đánh giá các tác phẩm dự thi.

          - 12/9/2014 đến 25/9/2014: Công bố 10 tác phẩm được lựa chọn xét giải thưởng và đăng tải trên website Thành đoàn để khán giả bình chọn.

          - 26/9/2014 - 3/10/2014: Tổ chức họp báo về kết quả cuộc vận động và tập luyện, tổng duyệt các tác phẩm chuẩn bị cho công diễn và trao giải.

          - 5/10/2014: Đêm công diễn và trao giải cuộc vận động.

6. Giải thưởng: (Gồm Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc vận động và kèm theo tiền thưởng):

* Giải do Ban Tổ chức chấm điểm

- 01 giải nhất, trị giá:                                     10.000.000đ

          - 02 giải nhì, mỗi giải trị giá:                          7.000.000đ

          - 03 giải ba, mỗi giải trị giá:                            5.000.000đ

- 04 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá:               3.000.000đ

* Giải thưởng do khán giả bình chọn nhiều nhất trên website Thành đoàn Hà Nội:

- 01 giải, trị giá:                                               5.000.000 đ

* Giải thưởng cho tác phẩm hưởng ứng:

- 01 giải, trị giá:                                              10.000.000 đ

7. Hội đồng thẩm định, Ban Tổ chức và tổ thư ký:

- Ban Tổ chức: có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai cuộc vận động đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

- Hội đồng thẩm định: đánh giá các ca khúc một cách độc lập và gửi kết quả về tổ thư ký để tổng hợp. Trên cơ sở chấm điểm của Hội đồng thẩm định, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm có chất lượng nhất để trao giải.

- Tổ thư ký: có trách nhiệm tổng hợp các nội dung cuộc họp của Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định và tổng hợp điểm các tác phẩm dự thi trình Ban Tổ chức để phục vụ công tác trao giải.

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Publish: 04/04/2014 Views: 2593
Tin cùng chuyên mục
Thời tiết
Chalk Video
Chalk Audio Blog