Đoàn hội khắp nơi

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi viết Nhật ký tình nguyện “Dấu ấn Hành trình xanh” năm 2014

Lastest update: 07/04/2014 9:20:47 SA

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2014; Đề án số 123 ĐA/TĐTN - ĐT&ANQP ngày 07/01/2014 của Ban Chấp hành Đoàn Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chủ đề công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2014 - Năm thanh niên tình nguyện, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết Nhật ký tình nguyện “Dấu ấn hành trình xanh” năm 2014,

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua cuộc thi nhằm ghi nhận, đánh giá những đóng góp của thanh niên tình nguyện trên các mặt của đời sống xã hội; gợi mở những cách làm hay, sáng tạo, những ý tưởng mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác tình nguyện trong thế hệ trẻ Thủ đô giai đoạn hiện nay, đồng thời tạo sức lan tỏa về phong trào tình nguyện với phương châm thiết thực, chuyên nghiệp và hiệu quả góp phần xây dựng phong trào cộng đồng tình nguyện, xã hội tình nguyện, gia đình tình nguyện... để hoạt động tình nguyện không chỉ là hoạt động của riêng giới trẻ mà còn thu hút sự tham gia của toàn xã hội.

2. Cuộc thi là cơ hội để đoàn viên, thanh niên chia sẻ những dấu ấn, kỷ niệm đẹp trong hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, sinh viên, từ đó tạo sự quan tâm của toàn xã hội đối với thế hệ trẻ và phong trào thanh niên tình nguyện.

3. Cuộc thi được phát động triển khai tới 100% đoàn viên, thanh niên, sinh  viên, học sinh trên toàn Thành phố; các văn nghệ sỹ và mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo được tổ chức nghiêm túc, khoa học, đúng tiến độ, thiết thực, tiết kiệm có nội dung phù hợp, hình thức đa dạng, sinh động có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về phong trào thanh niên tình nguyện.

II.   NỘI DUNG, HÌNH THỨC, TIẾN ĐỘ

          1. Đối tượng: 100% các chi đoàn; cán bộ, đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô.

          2. Chủ đề: “Dấu ấn Hành trình xanh”

          3. Nội dung: Các tác phẩm thơ, văn xuôi, ký sự… về các hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Thủ đô hưởng ứng năm Thanh niên tình nguyện 2014 và kỷ niệm 15 năm Phong trào thanh niên tình nguyện (1999 – 2014).

          4. Thể lệ cuộc thi: (có thể lệ riêng)

          5. Hình thức dự thi:

          - Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả có thể đăng ký với nhiều tác phẩm dự thi dưới hình thức thơ, văn xuôi, ký sự… Các tác phẩm dự thi phải đảm bảo nội dung lành mạnh, trong sáng; nêu bật được các hoạt động của tập thể, cá nhân, địa phương, đơn vị, những cách làm hay, hiệu quả trong các hoạt động tình nguyện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như: an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, khoa học công nghệ, xã hội từ thiện…

            - Các tác phẩm dự thi phải ghi rõ, đầy đủ thông tin về tác giả (theo mẫu đăng tải tại chuyên mục Nhật ký tình nguyện “Dấu ấn Hành trình xanh” năm 2014 trên website: thanhdoanhanoi.gov.vn) và gửi về Thành đoàn Hà Nội qua địa chỉ email: nhatkytinhnguyen2014@gmail.com

          6. Tiến độ thời gian: từ tháng 3/2014 - 10/2014

          - 9/3/2014: Phát động cuộc thi

          - Từ 10/3 đến 31/8/2014: Đợt cao điểm hưởng ứng cuộc thi viết Nhật ký tình nguyện “Dấu ấn Hành trình xanh” năm 2014.

          - Từ 01/9/2014: Kết thúc quá trình gửi bài dự thi, Ban Giám khảo tổng hợp và chấm bài dự thi.

          - Tháng 10/2014: Tổng kết, trao giải

Thông tin và thể lệ cụ thể: Ke hoach + the le+ mau dang ky cuoc thi Viet Dau an Tinh nguyen.2014(4).doc

Publish: 07/04/2014 Views: 2284
Tin cùng chuyên mục
Thời tiết
Chalk Video
Chalk Audio Blog