Tình nguyện

Công văn Tuyển Tình nguyện viên và Mẫu đơn đăng ký Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2018

Lastest update: 15/05/2018 11:26:58 SA

- Căn cứ vào kết quả hoạt động Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2017; Căn cứ vào đề án tổ chức chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè năm 2018 của Thành đoàn Hà Nội; Căn cứ tình hình thực tế về hoạt động Tình nguyện Hè năm 2018 của Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội; BCH Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội xây dựng kế hoạch tuyển sinh viên tình nguyện cho chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2018 như sau:

  

I. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ

1. Đối tượng

- Đoàn viên, sinh viên tham gia tình nguyện tại địa phương nơi cư trú theo Giấy giới thiệu của BCH Đoàn trường.

- Đoàn viên, sinh viên tham gia tình nguyện theo biên chế các đội dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường.

- Đoàn viên, sinh viên tham gia tình nguyện theo biên chế các đội do các cơ sở Đoàn trực thuộc thành lập dưới sự chỉ đạo của Đoàn trường.

2. Tiêu chí tuyển chọn Thanh niên Tình nguyện

            - Có tinh thần tình nguyện tham gia bất cứ công việc nào mà tổ chức giao phó.

- Có sức khoẻ, ý thức tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

- Có năng lực chuyên môn tốt, có khả năng tham gia và tổ chức những hoạt động tập thể.

- Có các điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(Khuyến khích cán bộ trẻ tham gia chiến dịch, yêu cầu các đội hình chuyên phải có ít nhất 01 cán bộ trẻ tham gia)

II. MÔ HÌNH CÁC ĐỘI TÌNH NGUYỆN

1. Đội hình chuyên:

1.1. Đội Chuyển giao Ứng dụng KHKT trong sản xuất Nông nghiệp

Do Liên chi Đoàn khoa Sinh học chủ trì, lập đề án, chủ động chuẩn bị về cơ sở vật chất, tuyển tình nguyện viên và tập huấn kĩ năng tại khoa Sinh học.

1.2. Đội tình nguyện hỗ trợ trẻ em tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

            Do Liên chi Đoàn khoa CTXH chủ trì, lập đề án, chủ động chuẩn bị về cơ sở vật chất, tuyển tình nguyện viên và tập huấn kĩ năng tại khoa CTXH.

2. Các đội hình chung

2.1. Đội Tiếp sức đến trường

            Địa bàn hoạt động tại trường ĐHSP Hà Nội và khu vực phụ cận. Lực lượng được tuyển chọn từ sinh viên trong toàn trường và đội Thanh niên Xung kích.

2.2. Đội Chung tay xây dựng nông thôn mới

Địa bàn hoạt động tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội hoặc tỉnh Hà Nam. Lực lượng được tuyển chọn từ sinh viên trong toàn trường.

2.3. Đội Dạy học tình nguyện hè

Địa bàn hoạt động tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Lực lượng được tuyển chọn từ sinh viên trong toàn trường.

III. NHIỆM VỤ, QUYỀN LỢI CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN

1. Nhiệm vụ

- Thực hiện sự phân công, điều động của Ban chỉ huy chiến dịch.

- Tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và có hiệu quả các hoạt động phục vụ chiến dịch tình nguyện.

- Tự chuẩn bị kinh phí cho đợt hoạt động tình nguyện.

2. Quyền lợi

- Được cấp giấy chứng nhận tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2018 (đối với các tình nguyện viên tích cực).

- Được khen thưởng các cấp đối với Tình nguyện viên có thành tích tốt trong hoạt động.

- Các đội hình do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường thành lập được trang bị áo, mũ và được cấp kinh phí hỗ trợ hoạt động.

IV. THỰC HIỆN:

            Sinh viên có nhu cầu tham gia tình nguyện đăng ký theo mẫu (gửi kèm)      

Các Liên chi Đoàn - Liên chi Hội chịu trách nhiệm tổng hợp đơn đăng ký theo mẫu gửi kèm, tham mưu cho Ban Chấp hành về nhân sự tham gia chiến dịch, thu nhận đơn đăng ký của sinh viên, nộp về Văn phòng Đoàn trường trước 16h00 ngày 22/5/2018 (mẫu 2 và 3)

            Thời gian tuyển Tình nguyện viên dự kiến tổ chức vào 08h30 ngày 24/5/2018 (thứ Năm) tại Hội trường B1, trường ĐHSP Hà Nội.

            Trên đây là kế hoạch tuyển sinh viên tình nguyện chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2018 của Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Để đảm bảo thành công của Chiến dịch, Ban Chấp hành Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai sâu rộng trong đoàn viên thanh niên và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra.

               Đơn Đăng ký tham gia hoạt động Tình nguyện hè năm 2018 tải Tại đây.

Publish: 15/05/2018 Views: 8855
Tin cùng chuyên mục
Tuổi trẻ xung kích
Chalk Video
Thời tiết
Tokyo Olympics live stream