Tình nguyện

Thông báo họp nhóm trưởng các nhóm tình nguyện và tình nguyện viên tham gia lễ tân – phục vụ Hội thi NVPS toàn quốc lần thứ V – 2013

Lastest update: 19/03/2014 3:55:14 CH

Nhằm chuẩn bị cho công tác đón tiếp các đoàn thi tham gia Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm toàn quốc lần thứ V – năm 2013 của các tình nguyện viên, và phổ  biến các kế hoạch dành cho các nhóm tình nguyện phụ trách các đoàn. Đoàn trường tổ chức họp các nhóm trưởng và tình nguyện viên tham gia lễ tân phục vụ Hội thi. Đoàn trường trân trọng kính mời các đồng chí thuộc thành phần trên tới tham dự cuộc họp, cụ thể như sau:

Thời gian: 18h00, ngày 16 tháng 10 năm 2013.

Địa điểm: Phòng 113 – Nhà C – Trường ĐHSP Hà Nội.

Publish: 19/03/2014 Views: 2234
Tin cùng chuyên mục
Tuổi trẻ xung kích
Chalk Video
Thời tiết
Tokyo Olympics live stream