Tình nguyện

TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN MÙA HÈ 2014

Lastest update: 19/05/2014 2:25:07 CH


            - Căn cứ vào kết quả hoạt động Mùa hè thanh niên tình nguyện 2013;

            - Căn cứ vào đề án tổ chức chiến dịch Mùa hè Thanh niên Tình nguyện 2014 của Thành đoàn Hà Nội;

BCH Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội xây dựng kế hoạch tuyển sinh viên tình nguyện cho chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện 2014 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ

1. Đối tượng

- Đoàn viên, sinh viên tham gia tình nguyện tại địa phương nơi cư trú theo Giấy giới thiệu của BCH Đoàn trường.

- Đoàn viên, sinh viên tham gia tình nguyện theo biên chế các đội dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường.

- Đoàn viên, sinh viên tham gia tình nguyện theo biên chế các đội do các cơ sở Đoàn trực thuộc thành lập dưới sự chỉ đạo của Đoàn trường.

2. Tiêu chí tuyển chọn Thanh niên Tình nguyện

            - Có tinh thần tình nguyện tham gia bất cứ công việc nào mà tổ chức giao phó.

- Có sức khoẻ, ý thức tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

- Có năng lực chuyên môn tốt, có khả năng tham gia và tổ chức những hoạt động tập thể.

- Có các điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(Khuyến khích cán bộ trẻ tham gia chiến dịch, yêu cầu các đội hình chuyên phải có từ 1 đến 3 cán bộ trẻ tham gia)

II. MÔ HÌNH CÁC ĐỘI TÌNH NGUYỆN

1. Các đội hình chuyên

Do các cơ sở Đoàn lập đề án (theo mẫu số 3), chủ động chuẩn bị về cơ sở vật chất, tuyển tình nguyện viên và tập huấn kĩ năng

2. Các đội hình chung

            2.1. Đội tiếp sức mùa thi

            2.2. Các đội hoạt động tại trung tâm Chăm sóc trẻ khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt (Nòng cốt là sinh viên khoa Giáo dục Đặc biệt, khoa Công tác Xã hội, ...)

            2.3. Đội hoạt động tại Làng trẻ em SOS (Nòng cốt là Câu lạc bộ HSC)

            2.4. Đội hoạt động tại Trường ĐHSP Hà Nội và các địa bàn dân cư xung quanh Trường (Nòng cốt là Câu lạc bộ HLC)

            2.5. Các đội hình hoạt động tại các huyện ngoại thành Hà Nội


III. NHIỆM VỤ, QUYỀN LỢI CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN

1. Nhiệm vụ

- Thực hiện sự phân công, điều động của Ban chỉ đạo chiến dịch.

- Tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và có hiệu quả các hoạt động phục vụ chiến dịch tình nguyện.

- Tự chuẩn bị kinh phí cho đợt hoạt động tình nguyện

2. Quyền lợi

- Được cấp giấy chứng nhận tham gia Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2014 (đối với các tình nguyện viên tích cực).

- Được khen thưởng các cấp đối với Tình nguyện viên có thành tích tốt trong hoạt động.

- Các đội do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường thành lập được trang bị áo, mũ và được cấp kinh phí hỗ trợ hoạt động.

IV. THỰC HIỆN:

            Các Liên chi Đoàn – Liên chi Hội chịu trách nhiệm tổng hợp đơn đăng ký theo mẫu gửi kèm, tham mưu cho Ban Chấp hành về nhân sự tham gia chiến dịch, thu nhận đơn đăng ký, nộp về Văn phòng Đoàn trường trước 16h00 ngày 20/5/2014 (theo mẫu 1 và 2).

            Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ (đặc biệt là CLB Tình nguyện tại làng trẻ SOS (HSC) và CLB Tình nguyện Trường - phường (HLC) cần chủ động lên kế hoạch tuyển thành viên và chương trình hoạt động để xin ý kiến của Thường trực Đoàn trường trước ngày 25/5/2014.

            Lịch tuyển Tình nguyện viên dự kiến tổ chức vào 7h30 ngày 25/5/2014 (Chủ Nhật) tại Hội trường A10, Ký túc xá trường ĐHSP Hà Nội.

            Trên đây là kế hoạch tuyển sinh viên tình nguyện chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2014 trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Để đảm bảo thành công của Chiến dịch, Ban Chấp hành Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai sâu rộng trong đoàn viên thanh niên và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra.

TM BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

Nơi nhận:

-        Các cơ sở Đoàn trực thuộc (để thực hiện)

-       Lưu VPĐ, VP HSV

(đã ký)

Nguyễn Thanh Xuân


Mẫu Đơn đăng ký Dành cho đoàn viên, sinh viên: Don dang ky.doc

Mẫu tổng hợp danh sách dành cho Bí thư Liên chi đoàn, cán bộ phụ trách: BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI.doc


Publish: 19/04/2014 Views: 11102
Tin cùng chuyên mục
Tuổi trẻ xung kích
Chalk Video
Thời tiết
Tokyo Olympics live stream