Tuổi trẻ xung kích

Kế hoạch tổ chức Chiến dịch mùa hè Thanh niên Tình nguyện năm 2017

Lastest update: 12/05/2017 3:59:20 CH

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành Đoàn Hà Nội; chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên của Ban Chấp hành Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội; Ban Thường vụ Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2017 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; đảm bảo an sinh xã hội, anh ninh trật tự; thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp.

- Phát triển toàn diện các năng lực cá nhân, tập thể, góp phần giải quyết các nhiệm vụ của thanh niên trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà.

- Thông qua các hoạt động tình nguyện tạo cơ hội, môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh, trí tuệ, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước.

 - Góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, khẳng định vị trí, vai trò và củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội.

2. Yêu cầu

- Chiến dịch được triển khai một cách đồng bộ, sâu rộng, thực chất, an toàn và hiệu quả.

- Tập trung cho các hoạt động tình nguyện tại chỗ, các hoạt động tình nguyện phải phù hợp với điều kiện của đơn vị, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên.

- Chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình, hoạt động, công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

- Xã hội hoá rộng rãi các nguồn lực phục vụ hoạt động tình nguyện.


II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, ĐỊA BÀN THỰC HIỆN

1. Chủ đề:Chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”

2. Thời gian: Từ 21/6 đến 31/8/2017.

3. Địa bàn:

- Tại khu vực Trường ĐHSP Hà Nội;

- Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội;

- Xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

- 100% các cơ sở Đoàn chỉ đạo sát sao, chủ động lên kế hoạch cho đoàn viên, sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện tại địa phương, nơi cư trú.

- Các cơ sở Đoàn phát huy đặc trưng chuyên môn và nguồn lực, thành lập các đội hình tình nguyện chuyên, hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Bí thư Liên chi Đoàn, tuân thủ sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn Trường.

- 100% tình nguyện viên tham gia chiến dịch được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động tình nguyện.

IV. NỘI DUNG TRIỂN KHAI                

1. Công tác tuyên truyền

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, tuyên truyền online trên website, mạng xã hội về chiến dịch tình nguyện hè 2017, về kiến thức pháp luật, văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử, văn minh đô thị, xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp. Tích cực tuyên truyền, vận động và giáo dục thanh thiếu nhi sống đẹp, sống có ích, bài trừ tệ nạn xã hội; đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

2. Xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển Thủ đô và đất nước

2.1. Triển khai chiến dịch Tình nguyện “Mùa hè xanh”, cao điểm vào tháng 7 năm 2017.

Tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa bàn dân cư nơi trường ĐHSP Hà Nội đang tọa lạc, tại các địa phương là đơn vị kết nghĩa, tập trung vào những việc mới, việc khó, những vấn đề cấp bách mà Thành phố quan tâm chỉ đạo, địa phương tích cực triển khai.

2.2. Tập trung nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, góp sức xây dựng nông thôn mới; tiếp tục chung tay xây dựng Thủ đô văn minh, thanh lịch.

- Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới: Tham gia xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, cải tạo môi trường; các hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn làm kinh tế; chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp.

2.3. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017): thăm hỏi, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn, mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức các chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

3. Đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi

3.1. Triển khai chương trình “Tiếp sức đến trường” từ tháng 8 đến tháng 10  năm 2017.

- Hỗ trợ các thí sinh đến làm thủ tục nhập học tại trường ĐHSP Hà Nội.

- Quan tâm tới các tân sinh viên  trúng tuyển vào trường ĐHSP Hà Nội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật, dân tộc thiểu số để hỗ trợ.

3.2. Tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng cho đoàn viên, sinh viên.

3.3. Tổ chức các hoạt động chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, hỗ trợ hoạt động hè trên địa bàn dân cư.

4. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

4.1. Nâng cao chất lượng theo dõi, đánh giá đoàn viên, sinh viên khi tham gia sinh hoạt tại địa bàn dân cư dịp hè.

4.2. Tăng cường định hướng, thu hút, tập hợp đoàn viên, sinh viên tham gia các đội hình tình nguyện do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường thành lập và chỉ đạo.

4.3. Phát triển các Câu lạc bộ tình nguyện và có kế hoạch hoạt động thường xuyên, liên tục trong năm

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường

          - Xây dựng kế hoạch Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện, tổ chức tiền trạm, tuyển tình nguyện viên, triển khai tập huấn cho tình nguyện viên, chuẩn bị cơ sở vật chất cho chiến dịch, …

          - Thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2017, tổ chức Lễ ra quân, Lễ tổng kết.

          - Tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà Trường trong công tác chỉ đạo chiến dịch tình nguyện 2017.


2. Các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc

- Phổ biến rộng rãi tới toàn thể đoàn viên, sinh viên kế hoạch này.

- Chủ động đề xuất và thành lập các đội hình tình nguyện chuyên (chủ động khảo sát thực tế tại địa phương; chuẩn bị đề án và trình Ban Chấp hành Đoàn trường xét duyệt trước ngày 23/5/2017).

- Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch, báo cáo với cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tạo cơ chế và điều kiện tổ chức các hoạt động trong Chiến dịch.

- Là đầu mối tập hợp đơn đăng ký tham gia tình nguyện của đoàn viên, sinh viên, gửi về Văn phòng Đoàn trường đúng thời hạn.

- Tham gia công tác chỉ đạo Chiến dịch theo phân công của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường.

Ban Thường vụ Đoàn Trường đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung kế hoạch đề ra.

Publish: 12/05/2017 Views: 4712
Tin cùng chuyên mục
Tuổi trẻ xung kích
Chalk Video
Thời tiết
Tokyo Olympics live stream