Tin tức - Sự kiện

Tin tức sự kiện

ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TỔ CHỨC “NGÀY HỘI VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM”
12/06/2023 09:48:03 Đoàn Thanh niên 0 10649

Việt Nam có 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc đều có...

LỚP BỒI DƯỠNG ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
12/06/2023 09:48:24 Đoàn Thanh niên 0 10943

Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,...

NGÀY HỘI VIỆC LÀM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2023
17/04/2023 02:21:35 Đoàn Thanh niên 0 11103

Ngày hội việc làm - nơi kết nối sinh viên và các nhà tuyển...

LỄ KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 26/03/1931 - 26/03/2023
25/03/2023 01:00:11 Đoàn Thanh niên 0 11108

Trong khí thế sôi nổi, hào hùng của...

WORKSHOP “BÀN TIỆC BÁNH NGỌT
09/03/2023 05:56:30 Đoàn Thanh niên 0 11375