Tin tức - Sự kiện
21/11/2017 Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ...

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 - 2018 của Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội; nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, ...

50 Năm phong trào 3 sẵn sàng
24/10/2014 (Tuoitre.vn) Ký ức Ba sẵn sàng - kỳ 2: Những con người của thời đại

TT - Anh hùng quân đội - thiếu tướng Lê Mã Lương, một trong những nhân vật nổi tiếng trưởng thành từ phong trào Ba sẵn sàng, kể: “Năm 1964-1965, khi ấy tôi ...

Đoàn hội khắp nơi
03/11/2017 Tọa đàm “Sinh viên khoa Triết học với hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học”

Với vai trò là một sinh viên Đại học Sư Phạm Hà Nội nói chung và một sinh khoa Triết học nói riêng, cần làm thế nào để cân bằng việc học tập, nghiên cứu khoa ...


Chalk Video
Chalk Audio Blog
Thời tiết
Bản đồ